یوگا

کلبه سلامتی

یـــوگـــا - نی یمه

الف ـ سئوچه ( ساتوچا ) نظافت و پاکی saucha - shawch :

یوگی بایستی داخل،خارچ،ظاهر،باطن،جسم و روحِ خود را پاک کند.

پس یوگی باید دستها،صورت و بدن خود را تمیز نگاه دارد.

سپس به پاکسازی درونی خود از قبیل پاکسازی دهان،بینی،گلو،معده،ششها و ... بپردازد.

آنگاه، یوگی برای رسیدن به خلوص کامل و عالی بعد از پاکسازی ظاهری و باطنی به پاکسازی ذهن خود بپردازد،یعنی از افکار زشت،خلافِ عفت،ناپاکی و پستی خودداری کند.

در مجموع،سائوچا، نظافت و پاکی خارجی و درونی ست.

نظافت خارجی،شستشوی جسم و طهارت است و نظافت درونی تخلیهِ سموم و پلیدیها از ذهن و بقایای طعام از جسم است.

ویاسا،معتقد است که این تصفیهِ درونی، تصفیه پلیدیهای ذهنی را نیز شامل میشود.

ساتوچا،نظم و انظباط در کارها و امورات،پاکی و بهداشت جسمانی و روانی ست.

پاکیزگی درونی و بیرونی بدن و ذهن.

پاکی بیرونی مثل لباس تمیز و رنگ روشن و تهیه شده از الیاف طبیعی و نخی.

غذای پاک.

همنشین خوب.

دست نداددن و روبوسی نکردن با هر کسی.

پاکی درونی مثل صاف کردن نیت.

خیرخواهی.

پندار،گفتار و کردار درست.

و به طور کل، آنجه برای خود میخواهید برای دیگران نیز بخواهید.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/٢
comment نظرات ()

یـــوگـــا - نی یمه

niyama نی یاما :

نی یمه، دومین اندام را می سازد.

در حالیکه یمه که خواه آن را درک کنیم یا نکنیم اشاره به اصولی است که سرشت زندگی را می شکوفاند.

نی یمه این اصول را در زندگی فرد به کار می بندد و از صفاتی بحث می کند که با تمرین یوگا رشد می کنند.

بهسازی نفس. قوانین زیستن. ساده زیستن.

مجموعه قوانی و رفتارهای شخصی تعلیمات و انتظامات فردی،واجبات و قواعد زیست.

به موازات این پرهیزکاریها، واجبات و تکالیفی چند نیز هست که سالک موظف است از آنان پیروی کند.

نیاما را به واجبات، قوانین زیست و تکالیف فردی ترجمه و تعریف کرده اند.

پس از درک و عمل به قوانین یاما، که منجر به جمع انرژی متفرق می شود و در وابستگی های مختلف نسبت به اطرافیان و مظاهر دنیوی تاثیرات مطلوب می گذارد و به مثابه این است که تکلیفمان را با اطرافیان روشن ساخته ایم، لازم خواهد بود که تکلیف خود را با خود روشن سازیم.

قوانین یاما، بر اساس عملکرد ما، در محیط اطراف و اطرافیان معنی پیدا می کند.

آزار یا بی آزاری،هرچند ریشه در قلب انسان دارد، ولی عکس العمل آن نسبت به اطرافیان، در محیط خارجی قابل رویت است.

در طی تعالیم نیاما، آگاهی و امواج ذهنی متمرکزتر شده و مستقیماً بر نحوهِ عملکرد یوگی در خلوت خود و انضباطهای شخصی متمرکز می شود.

اگر این مسیر را به یک سفر تشبیه کرد،در این صورت، یاما وداع و ادای دِین نسبت به دوستان و اطرافیان است و نیاما عبارت است از جمع کردن اسباب و اثاثیه و بستن چمدان خودمان.

نیاما، تخصصی تر و فردی تر است.
قوانین نیاما، پیوندی عمیق با قوانین پیشین دارند.

چون دل خود را از ترس، نگرانی و خود بزرگ  بینی پاک کنیم و از مقایسه کردن رها سازیم و به مقامِ رضا و خرسندی از هر آنچه داریم نائل شویم، کم کم قادر خواهیم شد احساسات عمیق تر خود را مستقیماً دریابیم و به تلطیف آنها بپردازیم و به قدرت تزکیه و توجه باطنی، لطافت وجودی خود را افزون کنیم و این، خود، نیازمند درون کاویهای عمیق تر نسبت به جمیع ارتباطات، حالات و احساساتمان می باشد و در نهایت با درک نیروی عالی تر و هدایت گر در هستی و هشیار بودن نسبت به نداهای او، قوانین نیاما که زیربنای آنها در اصول یاما پایه ریزی شده بود به کمال می رسند.

نیاما به چند تکلیف تقسیم می شود :

الف ـ نظافت و پاکی

ب ـ قناعت

ج ـ ریاضت

د ـ تعمق و مطالعهِ کتب مقدس

ه ـ توجهِ محض و بی تکلف به خداوند

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٧
comment نظرات ()
← صفحه بعد