یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

تمامی این تمرینات یوگی را به سوی موکشا ( رهائی ) هدایت می کنند.

بنابراین بر روی آنها باید تعمق و تأمل نمود.

این تمرینات بایستی روز و شب انجام شوند. کسانیکه به نرمی با این تمرینات خو گرفته و ذهن خود را از سرگردانی بازنگهداشته اند، در جهتِ کسب نیروانا ( فنا ) هستند. چنین کسانی هرگز در اشتیاقِ لذاتِ مادی نخواهند بود. آنها در خواب، راه رفتن، ایستادن، بیداری و رویا و در همه حال، در حالِ تمرین هستند.

آپانا، جوهرهِ ماه را دارد و در حینِ عبورش تمام بدن را خنک می کند، در حالیکه پرانا، خورشیدی است و در بدن تولید حرارت می کند و هر چیزی را می سوزاند و هضم می کند.

بایستی همواره با مراقبت و عشق و ایمان به پرانایاما مبادرت نمود. کسانیکه به لذات شهوانی یا جسمانی، خو گرفته اند و یا کسانیکه متکبر، منقلب، مکار و خائن و به دور از صداقت هستند و به استادانِ روحی خود احترام نمی گذارند و از شرکت در مباحثه های بیهوده لذت می برند و طبیعتِ پُرحرفی دارند و کسانیکه بی ایمان هستند و خود را با مردمان با ذهنِ دنیوی مشغول می کنند و آنان که ظالم، خشن، حریص و طماع هستند و یا فعالیت های دنیوی بیهوده را انجام می دهند، در تمریناتِ پرانایاما و دیگر تمریناتِ یوگا، موفقیتی کسب نخواهند کرد.

کسیکه پرانایاما می کند، همواره باید با مهربانی صحبت کند. او باید نسبت به همه مهربان و شریف باشد و همواره حقایق را بازگو کند. او باید شکیبائی، ایمان، ایثار و عشق، رحمت و شفقت و ... را در خود توسعه دهد.

پرانایاما، احاطهِ کامل بر تمامِ جریاناتِ حیاتی بدن از طریقِ کنترل تنفس است.

اگر کسی نفس یا پرانای خود را کنترل کند، ذهن خود را نیز کنترل نموده است و بالعکس.

به بیانِ دیگر با کنترلِ یکی از آنها، دیگری نیز تحت کنترل درخواهد آمد. اگر ذهن و پرانا، هر دو کنترل شوند، شخص از دورِ تولد و مرگ رهائی می یابد و به جاودانگی نائل می گردد.

میزانِ سن یک انسان به تعدا نفس های او سنجیده می شود نه به تعدادِ سالهای عمرش.

در حینِ تنفس در هر دم مقداری معین از انرژی یا پرانای اتمسفری وارد بدن می شود. ظرفیت حیاتی، بیشترین مقدار هوایی است که انسان بعد از یک بازدم عمیق می تواند وارد ششها کند. یک انسان در یک دقیقه بین 15 تا 18 بار نفس می کشد که این مقدار در طول روز به 21600 تا ... بار می رسد.

حاصلِ تمریناتِ پرانایاما، اشتهای خوب، بشاش بودن و گشاده رویی، سیمائی خوب، قدرت و شجاعت، سلامت و تمرکز ذهن خواهد بود.

یکی از بهترین طریق های جذب پرانا، کنترل تنفس است.

به گفته هاتایوگاپرادیپیکا : " زمانیکه تنفس سرگردان است، ذهن ناآرام است. هنگامیکه تنفس آرام گیرد، ذهن متعادل می گردد. "

تنفس زندگی است، بدون نفس کشیدن مدت کوتاهی زنده خواهیم بود. شاید برای این است که علم کنترل نیروی حیاتی را با تنفس ها مرتبط کرده اند. در زندگی روزمره توجه بسیار کمی بر تنفس ها می شود، معمولأ از قسمت کوچکی از ریه استفاده می کنیم و حجمِ وسیعی از ظرفیت تنفسی را بلااستفاده رها می کنیم. در یوگا یاد می گیریم که چگونه کل ظرفیت ریه را بکار گرفته، اکسیژن بیشتری را به سلولها برسانیم و گاز کربنیک و سمومِ بیشتری را دفع کنیم.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٩/۱۸
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

پرانا در محیطِ اطرافِ ما وجود دارد و ما آن را ناآگاهانه به واسطهِ تنفس به درونِ بدنِ خود وارد می کنیم.

اما شاید باید این عمل را آگاهانه و با کنترل انجام دهید.

یوگی در تمامِ اوقات یا طی زمان ساندیاس sandhyas ( طلوع و غروب خورشید ) از طریقِ استنشاق، پرانا را از محیط واردِ بدن کرده و شکم را با آن پُر می کند و به کمک ذهن آن را در وسطِ ناف، نوک بینی و پنجه ها متمرکز می کند.

آنگاه او از تمامِ بیماریها و خستگی ها، زهائی می یابد.

یوگی با تمرکز پرانا در نوک بینی، قادر خواهد بود بر تمامِ عناصر هوا برتری یابد.

نیز با تمرکز در نقطهِ مرکزیِ ناف تمام بیماریها از بین رفته و با تمرکز روی پنجه هایش بدنش سبک می شود.

او کسی است که هوا را از میان زبانش می نوشد و بدینسان خستگی و تشنگی و بسیاری از بیماریها را از خود می راند.

پرانایاما، عبارتست از اتحادِ پرانا و آپانا. این مهم به کمکِ دم و بازدم، حبس نفس و کنترل هر یک از آنها صورت می پذیرد.

به مروز زمان و با قوی تر شدن در حفظِ قوه خودداری و استواری در نشست، یوگی برای زدودنِ کثافات و ناخالصی ها از سوشومنا نادی، باید در وضعیت پادماسانا بنشیند و هوا را از پره چپ بینی وارد بدن کرده و به هر میزانی که می تواند حبس دم کند و سپس از پره راست بینی هوا را خارج کند. بعد از پره راست بینی دم کشیده و حبس دم نموده و از پره چپ بینی بازدم کند. به عبارت دیگر، از هر پره ای که بازدم می کند، دم بعدی را آغاز می کند.

کسانیکه این تمرین را به همین منوال انجام دهند، در عرضِ سه ماه، نادی هایشان پاک و تصفیه می گردد.

یوگی تمرین حبس دم را باید به آرامی در زمان طلوع خورشید، ظهر، غروب خورشید و نیمه شب برای چهار هفته به تعداد 80 دفعه در روز انجام دهد.

در مراحل اولیه تعرق در بدن ایجاد می شود و در مراحل متوسطه لرزش بدن و در مرحله آخر بلند شدن از روی زمین رُخ می دهد.

این تجربیات زمانی اتفاق می افتاد که تنفس کاملأ تحتِ انقیاد درآمده باشد.

هنگامِ تعرق در اثر تمرینات پرانایاما، شخص باید بدنش را به خوبی بمالد، در نتیجه بدن سبک و قوی می شود.

در دوره های ابتدائی تمرینات، رژیم غذائی همراه با شیر و گی ( کره ای را گویند که با حرارت دادن و صاف کردن، تصفیه شده و به مدت طولانی قابل نگهداری است ) مفید فایده خواهد بود.

کسی که به این قوانین پایبند شود، در تمریناتش دقیق و استوار می گردد و هیچ تاپائی taapa ( حس گرمی و داغی ) را در بدنش احساس نخواهد کرد.

اگر تنفس را نیز با دقت اداره کنیم، تحت کنترل و اختیار ما درخواهد آمد.

به واسطهِ تمرینات پرانایاما، نادی ها پاک می شوند، آتش هاضمه شعله ور شده و اصواتِ روحی شنیده می شود و سلامتی به دست می آید.

زمانی که به واسطهِ تمریناتِ منظم و با قاعده، مراکز پرانیک پاک می شوند، انرژی به سویِ دهانه سوشومنا راهی می شوند و به واسطهِ انقباض عضلاتِ گردن و انقباضِ قسمت تحتانی بدن ( محدودهِ آپانا ) ، پرانا به درونِ سوشومنا وارد می شود. به عبارتِ دیگر پرانائی که به طور متناوب در نادی های آیدا و پینگالا در نوسان است، از طریقِ کمباکا ( حبس ) ، دوبارهِ تحت فشار و کنترل درآمده و به داخل سوشومنا نادی هدایت می گردد.

پُر فروغی بدن، لاغری، افزایشِ آتش هاضمه و عدمِ بی قراری در بدن علائم مشخصهِ ظاهری پاکی نادی ها می باشند.

پرانا دارای نوساناتی رو به بالاست که هم به سمت خارج و هم به سمت داخل می باشد، در حالیکه آپانا دارای همین خصوصیات می باشد جزء اینکه جهاتی رو به پائین دارد. اگر بتوانیم به همان اندازه که دم می گیریم، بازدم انجام دهیم، بسیار سودمند خواهد بود.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٩/۱٤
comment نظرات ()
← صفحه بعد