یوگا

کلبه سلامتی

آســـانـــا

یک توالی مناسب از ستون فقرات عبارتند از :

1. خم به عقب : انرژی زا هستند. انرژی زیادی را در انتهای ستون فقرات تحریک می کنند. تمریناتی هستند که روی پراناوایو کار می کنند با دستگاه تنفس در ارتباط است.

2. خم به جلو : انرژی ایجاد شده را به حرکت درمی آورد.روی آپاناوایو کار می کنند. با دفع ارتباط دارد.

3. حرکات پیچ : روی ساماناوایو کار می کند. ارتباط با گوارش دارد.

4. حرکات معکوس : با ظریف ترین انرژی در ارتباط است. روی اوداناوایو کار می کنند. ارتباط با تیروئید و پاراتیروئید دارد.

برای داشتن برنامه ای مفید و کارآمد در هر جلسه کلاس باید روی هر چهار پرانا کار شود.

تکنیک های یوگا، برای کسی آشکار می شود که از صداقتِ عمیق برای خویشِ خود برخوردارند و به همان اندازه از احترامی عمیق نسبت به گوروشان ( استاد معنوی ) سرشارند. استاد کمک می کند که فرد، خودش را بشناسد و در نتیجه، کسیکه خودش را شناخت به همه چیز و همه کس احترام می گذارد. همیشه باید دانست که خداوند مستقیمأ برای کمک تجلی نخواهد کرد و از طریقِ استادان ظهور می یابد ولی دلیلی ندارد که ارتباط شاگرد با استاد برای ابد باشد. دوستی و بزرگتر می تواند باشد اما داستانِ مرید و مرادی نباید باشد. حضورِ یک استاد برای این لازم است که آگاهی از ساماسکاراهای زندگی های گذشته را بیدار کند.

آساناها از درجه اول اهمیت برخورداند و مرحله مهم هاتایوگا را تشکیل می دهند. آساناها، گونای رجس را از بین می برند.

حال چه گونائی عاملِ بی ثباتی ذهن می باشد؟

رخوتِ ناشی از ازدیادِ تمس در بدن که آنهم با انجام آساناها برطرف می شود.

به گفته پتنجلی، بیماری،کندذهنی،شک،عدم تمرکز فکر،تنبلی،مشغولیات ذهنی که بازدهی آنها جهالت و بی ثباتی است با انجامِ آساناها برطرف می شود.

متأسفانه توضیح و درکِ اهمیت حقایقِ نهفته در انواعِ مختلفِ آساناها غیرممکن می باشد اما میتوان گفت با تجربه و استقرار در حالتهای مختلفِ آساناها نتایجِ بسیار مهمی در بُعدِ فیزیکی بدن و ابعادِ دیگرِ آن حس می شود.

به عنوان مثال، در انجامِ برخی از آساناها مراکز مختلفِ عصبی تحتِ فشار قرار می گیرد و فعال می شود.فعالیتِ این مراکز در جهتِ کنترلِ واکنش های غیرعادی در بدن می باشد و آنچه که به اندازهِ شگفتی بسیارش از حقیقتی مسلم و غیرقابل انکار برخوردار می باشد خلوصِ طبیعتِ روانیِ ما ( سرکوب هیجاناتِ حیوانی درونی مان است ) فرآیندهای غیرعادی و یا ازدیاد برخی مواد در بدن باعث به وجود آمدن بیماریهای غیرعادی، باد_صفرا_بلغم که از طریقِ آساناها برطرف می گردد.

این وضعیت ها یا حالات، تمریناتِ بدنی ای هستند که تن را نیرو و شادابی می بخشند و تنش عضلانی مزمن را رها کرده، انرژی مانده در نقاطِ فشار را در این دستگاه آزاد می کند.

این آساناها، بیش از هشتاد وضعیت است که نیلوفر،ماهی،کبری،طاووس و درخت از آن جمله اند. چنین نام هایی طبیعی بودن این روش را تاکید می کند.به ما گفته اند که این حالات باید "راحت" باشد و هنگامی در آنها استادی حاصل می شود که "هرگونه کوششی به آرامش آمده باشد".

هم چنین این ها رسانندهِ یگانگی یوگی با حیات است.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۳:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱٤
comment نظرات ()

آســانـــا

بهتر است که بعد از انجامِ هر آسانائی، لحظاتی با مکث یا توقف انجام شود. در این مدت توقف در آساناها عضلات، تاندون ها و رباط ها ( لیگامنت ها ) و داخل مفاصل مدت زمانی بنا بر مدت توقف در حالت، به طور ثابت در کشیدگی یا انقباض قرار می گیرند و جریان خون و انرژی حیاتی در این قسمت ها سرعت یافته یا برعکس کُند می شود.

هنگامیکه شخص از انجامِ یک حالت خارج می شود،باید بدن را لحظاتی کاملأ رها کرده، به حال خود واگذارد تا تغییرات یاد شده به حالِ عادی برگردند. اگر حالت رهائی پس از هر تمرین، یا حالت بدن بی جان را پس از انجام دادنِ تمرینات انجام ندهیم، کشش ها و انقباضات ایجاد شده در عضلات و سیستم عصبی به حالت عادی بازنگشته،احتمالآ ادامه تاثیر آنها به صورت کشش های عصبی، لرزش های درونی، سنگینی و احساس سنگینی در تنفس ها، در شخص باقی می ماند. پس از خاتمهِ تمرینات بدنی حداقل به مدت یک پنجم زمان کل آساناها و مکث بین حالات را بنا بر شدت و ضعف حالت قبلی اش، بین 10 تا 20 ثانیه انجام دهید تا برنامه تمرینی شما دو وجه اصلی یوگا، یعنی پرورش تن و روان را به یک نسبت شامل شود. به این حالت چرخش آگاهی گویند و میتوان در آساناهای نشسته به حالت چهارزانوی سالمندان یا معلولین نشست.(ساماسانا).

در آساناهای ایستاده، کمی پاها باز به اندازه عرض لگن، کناره های داخلی پاها موازی، زانوها صاف و کشیده،دستها حلقه زیر ناف ( خانم ها پشت دست راست روی کف دست چپ و آقایان برعکس ) باشد.

در حرکات خوابیده که به حالت ریلکس به پشت خوابیده،پاها اندازه عرض شانه ها یا کمی بیشتر باز،کف دستها رو به بالا و دستها به اندازه یک وجب از کنار بدن دورتر باشد، چرخش آگاهی داد.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٥:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱٢
comment نظرات ()
← صفحه بعد