یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

اثراتِ عدمِ تعادل

از آنجائی که تعادل، باعثِ سلامتی بدن و عدمِ تعادلِ میان آیدا و پینگالا منجر به بیماریهای گوناگون می شود.

تحقیقاتِ علمی ـ فراروانشناسی دکتر موتویاما با ادعای یوگی مبنی بر وجود جریان انرژی با خواص فیزیکی و روانی در بدن انسان سازگار است. طبقِ فلسفهِ یوگ، رابطهِ مستقیمی بین تنفس و نادی ها وجود دارد.

تنفس از طریقِ سوراخِ راست مربوط به پینگالا و فعالیت ای نیمکره چپ مغز می باشد.

تنفس از طریق سوراخ چپ مربوط به آیدا و فعالیت های نیمکرهِ راست مغز می باشد.

جریان تنفس بازگو کنندهِ حالت جسم و ذهن ماست. پرانایاما عبارت است از هنر تنفس که کنترل مطلوب و شرایط همانگ کننده را به ارمغان می آورد.

دکتر ای ـ ان ریج از بخارست رمانی تحقیقات قابل ملاحظه ای را بر روی اثرات تنفس انجام داده است. او بر روی صدها بیمار مطالعه و تحقیق نموده و نتایج زیر را به دست آورده:

ـ افرادی که عمدتأ از سوراخ چپ بینی عمل تنفس را انجام میدهند مستعد بیماریهای تنفسی نظیر سینوزیت مزمن،فقدان حس بویائی،شنوائی،چشائی بوده و غالبأ از التهاب حنجره،ورم لوزه و برونشیت مزمن رنج می برند.همچنین این افراد از ضعفِ ذهنی، مشکلات معدوی، سردرد، ضعیفی کبد و عملکرد قلب،یبوست،زخم معده،کولیتیس، مشکلات مربوط به اندامهای تناسلی نظیر بی نظمی تخمدان ها و کاهش شور جنسی رنج می برند.

ـ افرادی که عمدتأ از سوراخ راست بینی عمل تنفس را انجام میدهند،مستعد فشار خون بالا می باشند.با اصلاح تنفس میتوان از بیماریهای فوق خلاص شد.

سوامی ساتیاناندا ساراسواتی با کنترل سرعت، میزان،ریتم، طول و مدت تنفس و تناوب نرخ دم و بازدم در سوراخ های بینی و متوقف ساختن تنفس نشان داد که انسان می تواند روند روانی و نورولوژیک را فعال یا تنظیم کند و در نتیجه به آگاهی بالاتر دست یابد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/٤
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

پرانایاما به سه بخش تقسیم می شود:

1. prana drshthi : مشاهده کردن نیروی حیاتی. پرانا دریشتی برمی گردد به نفس مشاهده گری

2. prana nigraha : پرانا نیگراها، مهار و کنترل کردن نیروی حیاتی است. منوط بر اجرای آساناهای زیادی است.

که خود شامل دو زیر مجموعه می شود:

الف ـ prana vaha nadi : نادی هائی که در نیم تنه راست قرار گرفته اند که با انرژی یانگ ( مردانه ) در ارتباط هستند. فعالیت های بدنی و فیزیکی. سوریابدانا و بهاستریکا به بیرون بدن می برد.

ب ـ manovaha nadi : نیروی چپ. فعالیت های روحی. چاندرابدانا. به درون می برد. تمرینات بانداها را به پرانانیگراها اضافه می کنیم تا کنترل آنها را دو چندان کنیم.

3. pranaayama : توسعه دادن نیروی حیاتی. پراناآیاما. بازدم با آپانا در ارتباط است. بانداها در ارتباط مستقیم با تولیدِ انرژی با برخورد وایوها در بدن هستند.

تنفس با کیفیتهای ذهن ارتباط مستقیم دارد. با حالتهای درونی فرد یعنی خشم، آرامش و ... فرق می کند.بر اساس تنفس میتوان میزانِ سلامتیِ فرد را تعیین کرد. آگاهی ما میتواند کنترل کننده پرانا باشد.

نیمکره راست، کارهای عملی و نیمکره چپ، مسائل تحلیلی،علمی،ریاضی و منطقی را به عهده دارند.

امواجی که از نیمکره راست منشاء می گیرد، فلسفه.ایثار.اخلاص.شفقت.صلح و ... است. شرقی ها به علتِ تغذیه و آب و هوا و پیشینه تاریخی که دارند، بیشتر نیمکره راست فعال تری دارند و غربی ها برعکس.

وقتی نیمکره چپ مغز فعال است،کانالِ آیدا فعال است تنفس از بینی راست انجام میشود. وقتی شخص منطقی است از بینی راست تنفس میکند. وقتی نیمکره راست فعال است پینگالا فعال می شود و سوراخ چپ بینی.

عبور هوا هر دو ساعت یک بار از حفراتِ بینی عوض می شود.

تا زمانیکه نادی ها مملو از ناخالصی باشند، پرانا به سوشومنا نمی رود، بنابراین باید به وسیلهِ پرانایاما نادی ها را پاک کرد منتهی یک یوگی زمانی می تواند به این تمرین ها بپردازد که افکار ستوه باشد.مثلا از طریق رژیم غذائی این افکار را ستوه کرد. عناصر ستویک وقتی در ذهن غالب می شوند که شما در جستجوی خودِ حقیقی خود یا الله باشید.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱۱/۱٧
comment نظرات ()
← صفحه بعد