یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

تمریناتِ تنفسی به سه شکلِ زیر انجام می شوند:

1. تمریناتِ نیروبخش:

میزانِ اکسیژن خون را افزایش داده و در نتیجه حرارت بدن را بالا می برند.مهمترین کارشان، دفعِ سمومِ بدن است. تمریناتی از قبیل؛ کاپالبهاتی و باستریکا

2. تمریناتِ متعادل کننده :

بسته به نوعِ کیفیت ذهن فرد باید انجام شود. تمریناتی از قبیل؛نادی شودانا، آنولوماویلوما، سوریابدا، چاندرابدا

3. تمریناتِ آرام کننده :

از قبیل اوجائی، شیتالی، شیتکاری

بهتر است در کلاسها ابتدا تمریناتِ نیروبخش داد. سپس متعادل کننده و بعد از آن آرام کننده مگر در شرایطِ استثنائی در هوای گرم باید متعادل کننده و آرام کننده دهیم. در هوای سرد تمرینات نیروبخش را دو برابر می کنیم.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

کنترل و افزایش انرژی کیهانی از طریقِ تنفس:

با کنترل پرانا، حس ها کنترل می شوند چون ذهن کنترل می شود.

هدفِ آخر تبدیل روح به جان است.زمانی روح می تواند درسها را از جان بگیرد که پرانایاما بجای هوا استفاده شود.برای بالا بردن مرتبهِ روح، از پرانایاما استفاده می شود.

در مراقبه تنفس بسیار کم می شود داریم از پرانا استفاده می کنیم. زمانی شما مراقبه و ریلکس کامل دارید که از پرانا استفاده کنید یعنی فقط دو تنفس عمیق در هر دقیقه.

ما میخواهیم روح انسانی را تبدیل به روح آسمانی کنیم.اینکار فقط با پرانا امکان پذیر است. پرانا هم فقط در فیزیکی کار می کند که پاک باشد.

کسانی که پرانایاما می کنند،قادر هستند که پرانای افزوده شده در درونِ خود را در درمانِ بیماریها و ناخوشی ها سهیم کنند و نیز قادرند در هر زمانی به واسطهِ تمریناتِ کمباکا، پرانا را در خود افزایش داده و خود را مجددأ سرشار از پرانا نمایند.

هرگز گمان نکنید که با بخشش پرانای خود به دیگران، عاری از پرانا خواهید شد.

هر آنقدر که پرانای خود را ببخشید، همانقدر از سرچشمهِ کیهانی ( hiranyagarbha ) پرانا به درونِ شما سرازیر خواهد شد. این قانونِ طبیعت است.

اگر بیماری را دیدید، او را در آغوش بگیرید و با دستانتان ملایم و آرام ماساژ دهید. هنگام ماساژ، کمباکا کنید و تصور کنید که پرانا از دستانِ شما به طرفِ بدنِ او جریان می یابد، خود را به سرچشمهِ کیهانی متصل کنید و تصور کنید که انرژی کیهانی در شما جریان یافته و از طریق شما و دستهایتان به بدنِ او منتقل می شود. در این هنگام او احساس گرمی می کند و آرام و قوی می شود.

زمانیکه شما درمانِ ارزان،قدرتمند و در دسترس دارید و عاملِ پرانا تحت فرمان و اختیارِ شماست، قاطعانه از آن استفاده کنید.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٠/٥
comment نظرات ()
← صفحه بعد