یوگا

کلبه سلامتی

یـــامـــا - قسمت دوازدهم

عهد جهانی آهیمسا :

Mahavratam ماهاوراتام یا عهد بزرگ جهانی .

همهِ انسان ها باید به این عمل کنند.

آهیمسا،تنها متوجه هندوها نیست.

آنان که به دنبال حقیقت هستند باید آهیمسا را تمرین کنند.

ممکن است با مشکلات زیادی روبه رو شوید، ضرر و زیان های زیادی را متحمل شوید ولی نباید دست از تمرین بردارید.

محاکمه ها و سختی ها در راه شما قرار می گیرند تا قدرت شما را بسنجند.

باید پایدار و تسلیم ناپذیر باشید.

سپس تلاش های شما با موفقیت شادی بخش به اوج خود خواهند رسید.

ما در زندگی روزمره تا چه حد با عصبانیت یا خشم نسبت به جسم و ذهن خود، زندگی را دشوار می کنیم.

ما، به واسطهِ روش برنامه ریزی خود، تحت فشار قرار دادن جسمِ خود،مقایسهِ خود با دیگران و فضاوت بر این اساس،دائماً محیطی را در درون خود می آفرینیم که آکنده از خشونت است.

درک این مسئله تاثیر عمیقی بر تلقی ما از میزان دشواری زندگی خواهد داشت.

در  ابتدا شاید برخی از افکار و تصمیمات روزمرهِ خود را به منزلهِ خشونت نسبت به خویش نپذیرید،اما به احتمال قریب به یقین اشتباه می کنید.

اگر کسی مشت به شکمتان بزند،گردنتان را فشار دهد یا مانع نفس کشیدنتان شود، فوراً عمل او را خشونت آمیز می خوانید،

اما وقتی که افکار و اعمالتان عیناً همین حالات را در شما ایجاد می کنند،قادر نیستید خشونت و پرخاشجوئی را در رفتارِ خود تشخیص دهید.

آیا در زندگی روزمرهِ خود،این حالات جسمی یا چیزی شبیه آن را مدام احساس نمی کنید؟

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٢
comment نظرات ()

یـــامـــا - قسمت یازدهم

محدودیت های تمرین آهیمسا :

آهیمسای محض،غیر ممکن است. حتی برای یک فرد درستکار و امین هم غیرممکن است.

برای انجام آن، شما زمانی که در حال راه رفتن،نشستن،خوردن،خوابیدن،نوشیدن و تنفس کردن هستید باید از کشتن میلیون ها موجود اجتناب کنید.

محال است که بتوانید حتی یک نفر را پیدا کنید که بتواند اینکار را انجام دهد. شما بایستی بسیاری از زندگی ها را از بین ببرید تا بتوانید زندگی کنید. به طور فیزیکی غیرممکن است که شما بتوانید قانون عدم از بین بردن زندگی را رعایت کنید،زیرا بیگانه خواران خون شما، نیز در حال کشتن باکتری های مزاحم هستند.

یک گروه معتقدند اگر کشتن یک موجود باعث حفظ جان تعداد دیگری شود،هیمسا محسوب نمیشود.

آهیمسا و هیمسا به یکدیگر وابسته هستند.

بعضی ها می گویند میتوان برای دفاع از خود از بعضی ابزارها استفاده کرد و در مواقع خطر مقدار کمی خشونت نشان داد و اینها هیمسا به حساب نمی آیند.

شناختِ خود، بدون آهیمسا،غیرممکن  است. تنها از طریق تمرین آهیمسا است که میتوان به شناخت و دستیابی به خودِ متعالی رسید.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۳/٢٢
comment نظرات ()
← صفحه بعد