یوگا

کلبه سلامتی

یــــامــــا - قسمت سیزدهم

درک خشونت :

هرگاه سخن از خشونت علیه خویش می شود، اغلب دیده می شود که خواننده با ناراحتی بحث را دنبال می کند و مایل نیست در این مورد چیزی بشنود.

آیا شما هم از آن دسته افراد هستید که آشکارا یا به نحوی نامحسوس و پنهان با خود خشونت می کنید ؟

گاهی اوقات دیده می شود که افراد می گویند:

شاید گاهی خیلی سخت کار می کنند،در روابط ناسالم پافشاری می کنند،پرخوری می کنند یا خیلی کم می خوابند،اما اینها را خشونت با خویش نمی دانند ولی تک تک آنان با دقت در زندگی خود،اندکی به خود می آیند و چه بسا ابتدا کمی ناراحت و معذب شوند اما اغلب اوقات در پی این ناراحتی اولیه، احساسی از سبکبالی در انسان بوجود می آید،چرا که برای نیل به آسایش بیشتر، امکانات تازه ای به ذهنش خطور می کند.

اغلب مردم با الگوبرداری از افکار مختلفی که زادهِ انباشتِ شرایط عمومی زندگی هستند، بر علیه خود خشونت روا می دارند. قربانی بی گناهِ این الگوبرداری، سلامت جسم و فکر انسان است. هر کسی الگوی منحصر به فردی دارد،اما وجه مشترک همه، در این است که در رفتار با خود، خشونت عاطفی یا جسمی بیش از حدی را اعمال می کنند.

ممکن است تصور کنید خشونت با خود،صرفاً به معنی آزارهای جسمانی یا سایر رفتارهای مخرب و زننده ای است که جلوگیری از آن مستلزم در پیش گرفتن برنامهِ دوازده مرحله ای است.

شاید به نظر شما خشونت، رفتارِ بسیار ناهنجاری باشد،اما در فرهنگ لغات، خشونت را این طور تعریف کرده اند :

اِعمالِ فشارِ زیادی که منجر به صدمه یا سوء استفاده گشته و به صورت انحراف یا تجاوز به حقوق فردی متجلی می شود.

فشارِ زیاد می تواند فعالیتی فکری باشد که نتیجهِ آن در جسم مشاهده می شود یا فعالیتی که به طور مداوم تکرار می شود تا جائی که از حد می گذرد.

میتوان هر نوع ارتباط توأم با اِعمال انرژیِ شدید در قبال دیگری یا خود را خشونت دانست. از جمله ؛

آزار،عصبی کردن،آشفته و متلاطم ساختن.

آیا به یاد نمی آورید که طی چند روز گذشته با خود به نحوی ناهنجار،خشن و اختلال آمیز رفتار  کرده باشید؟

توماس مِرتون،نویسنده مذهبی و راهب درمانگر، می گوید :

این که خود را به جریان های چندگانه و متضاد بسپارید، به خواسته های زیادی تن دهید، خود را گرفتار برنامه ریزی فشرده کنید یا بخواهید در هر زمینه ای به هر کسی کمک کنید، به منزلهِ خشونت نسبت به خویش است.

واضح است که مرتون در رابطه با رفتار آسیب شناختی خود ویرانگری سخن نمی گوید، بلکه سعی دارد توجه ما را به وجه نامطلوب رفتاری عرفی جلب کند که حتی شاید مثبت به نظر آید و از نظر فرهنگی نیز پذیرفته شده باشد.

او به این مطلب اشاره می کند که چگونه ممکن است ما در حالیکه صرفاً سرگرم سامان دهی خود هستیم، با خود رفتار خشونت آمیز و ویرانگر داشته باشیم.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٢٧
comment نظرات ()

یـــامـــا - قسمت دوازدهم

عهد جهانی آهیمسا :

Mahavratam ماهاوراتام یا عهد بزرگ جهانی .

همهِ انسان ها باید به این عمل کنند.

آهیمسا،تنها متوجه هندوها نیست.

آنان که به دنبال حقیقت هستند باید آهیمسا را تمرین کنند.

ممکن است با مشکلات زیادی روبه رو شوید، ضرر و زیان های زیادی را متحمل شوید ولی نباید دست از تمرین بردارید.

محاکمه ها و سختی ها در راه شما قرار می گیرند تا قدرت شما را بسنجند.

باید پایدار و تسلیم ناپذیر باشید.

سپس تلاش های شما با موفقیت شادی بخش به اوج خود خواهند رسید.

ما در زندگی روزمره تا چه حد با عصبانیت یا خشم نسبت به جسم و ذهن خود، زندگی را دشوار می کنیم.

ما، به واسطهِ روش برنامه ریزی خود، تحت فشار قرار دادن جسمِ خود،مقایسهِ خود با دیگران و فضاوت بر این اساس،دائماً محیطی را در درون خود می آفرینیم که آکنده از خشونت است.

درک این مسئله تاثیر عمیقی بر تلقی ما از میزان دشواری زندگی خواهد داشت.

در  ابتدا شاید برخی از افکار و تصمیمات روزمرهِ خود را به منزلهِ خشونت نسبت به خویش نپذیرید،اما به احتمال قریب به یقین اشتباه می کنید.

اگر کسی مشت به شکمتان بزند،گردنتان را فشار دهد یا مانع نفس کشیدنتان شود، فوراً عمل او را خشونت آمیز می خوانید،

اما وقتی که افکار و اعمالتان عیناً همین حالات را در شما ایجاد می کنند،قادر نیستید خشونت و پرخاشجوئی را در رفتارِ خود تشخیص دهید.

آیا در زندگی روزمرهِ خود،این حالات جسمی یا چیزی شبیه آن را مدام احساس نمی کنید؟

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٢
comment نظرات ()
← صفحه بعد