یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز دوم

غذا خوردن در محیطی آرام و ساکت

محیطی آرام، موزون و به دور از تنش، بحث و درگیری را برای غذا خوردن انتخاب کنید و سعی کنید از تناول غذا در اماکن شلوغ و پر سر و صدا خودداری کنید.

لبخند زدن و تبسم به دیگران

زمانیکه دیگران غمگین و ناراحت هستند به آنها دلداری دهید.

درخشندگی یک شمع زمانیکه در اتاقی با دیوارهای سفید روشن شود چندین برابر خواهد شد. به همین ترتیب نیز شادمانی ما زمانیکه با لبخند سایرین حمایت شود درخشنده تر خواهد شد.

تلاش کنید تا به قدرت و نیروی خودتان متکی باشید و کمتر به قدرت و بنبه دیگران اتکا کنید.

استعداد ها و پتانسیل های درونی خود را رشد دهید و در عین حال نسبت به موفقیت های دیگران غبطه نخورید.

به جای اتکا به زور بازو و قدرت بدنی خود، به نیروی فکر و خلاقیت ذهن خود متکی باشید.

نشاط و شادمانی در لحظه حال

شاد بودن در زندگی، خرسندی و شادکامی را برایمان به ارمغان می آورد. شاد بودن در لحظه و زمان حال، بهترین تعریف خوشبختی است.

تا روزی دیگر و مراقبه پویائی دیگر، شما را به آگاهی مطلق می سپاریم.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢
comment نظرات ()

مراقبه روز بیست و هفتم

حسادت نورزیدن و سرزنش نکردن

در درون خود آرام و قرار گیرید.

در مسیر زندگی خود همانطور که به آرامی و متانت راه می سپارید، برای تمام مردم دعای خیر کنید و آرزوی پیروزی و موفقیت آنها را داشته باشید.

به دیگران اعتماد به نفس دادن

این باور را در دیگران بوجود آورید که انسانهای قوی و مقاومی هستند. در یک جنگل سالم تمام درختان قوی و استوار هستند.

اگر شما آرام باشید، زندگی تان در آرامش و توام با لذت خواهد گذشت. پس تلاش کنید وظایف خود را از صمیم قلب انجام دهید، خواه مسائل بر وفق مراد شما باشند یا خیر. به این ترتیب، آرام آرام، احساس آرامش بر وجودتان مستولی خواهد شد. به یاد داشته باشید که همه چیز در حال تغییر است، بنابراین خود را از بابت هیچ و پوچ، ناراحت نکنید، زیرا هیچ چیز در عالم برای همیشه ثابت نمی ماند.

حس قدردانی و خیرخواهی نسبت به دیگران را در خود افزایش دهید، زیرا این دو صفت نشانه طبیعت پاک و درون صاف و لطیف انسان است.

هیچگاه راکد و ساکن نمانید.

سعی کنید ذهن خود را هر روز با مسائل جدید، مثبت و متعالی آشنا سازید.

در غیر اینصورت همانگونه که آب راکد، تبدیل به منجلاب و  گنداب می شود، محتویات ذهن شما نیز رفته رفته راکد و پوسیده می گردد و بوی تعفن آن، خودتان و دیگران را آزار خواهد داد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
comment نظرات ()

مراقبه روز بیست و ششم

روی پای خود ایستادن و به خود متکی بودن

اتکا به خود و عدم وابستگی به دیگران را تمرین کنید. عدم وابستگی، امواج صلح و آرامش درونی را بر شما می تاباند. خرسندی و رهائی با سلامتی، کاملاً هماهنگ و هم سو می باشد.

باری از دوش دیگران برداشتن

برای دیگران کاری انجام دهید چرا که آبی که یک جا ساکن بماند، لجن می بندد و آبی که آزادانه در حرکت باشد همواره شفاف و تازه خواهد ماند.

به یاد داشته باشید که وظیفه شما تنها خنداندن و ایجاد خوشی های گذرا برای مردم نیست بلکه بهترین کار این است که بتوانید برای آنها، در عمل دوست صمیمی و واقعی باشید.

اگر مایلید دیگران به شما احترام بگذارند، شما نیز به دیگران احترام بگذارید.

مبتکر و خلاق باشید

باید خاطر نشان ساخت که موفقیت در هر زمینه ای، ابداعات و نوآوریهای خاص خود را می طلبد. بنابراین از طریق داشتن دیدگاه خلاق و هنرمندانه مسیر موفقیت خود را تعیین کنید.

خلاقیت و نوآوری همچون شاه کلیدی است که قفلهای کارهای به بن بست رسیده را باز می کند.

تا پیامی دیگر شما را به آگاهی مطلق می رسانم.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
comment نظرات ()