یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز هفتم ماه

زندگی کردن با این باور که شما از جنس انرژی هستید

این اصل را همیشه به خاطر بسپارید:

هرچه اراده شما در انجام تمرینات ورزشی مناسب قوی تر باشد، انرژی بیشتری را در وجود خود به حرکت درخواهید آورد.

تمرینات ورزشی مناسبی را که موجب افزایش جریان انرژی در بدن شما میشود، انتخاب کنید و به دنبال آموختن و تمرین مرتب آنها باشید.

درک ارزش دوستی

درک کنید دوست با ارزش تر از هرچیز دیگر در عالم است. دوستی با ارزش تر از تک روی و خودرأی بودن است. دوستی با ارزش تر از پافشاری بر نقطه نظرات بی ارزش و بی اهمیت است که خالی از هر نوع اصالت و زیربنائی باشد.

از صمیم قلب لبخند بزنید و امواج مثبت این لبخند را، از طریق نگاهتان به محیط اطراف خود بتابانید.

لبخند شما باید، لبخندی سرشار از دوستی، صفا و توأم با قدردانی باشد، نه لبخندی از روی تمسخر و خشم درونی.

تلاش کنید وظیفه ای را که در هر زمینه می پذیرید، به بهترین شکل ممکن، به انجام رسانید. به علاوه، همواره در نظر داشته باشید که در کارها به دنبال چشم و همچشمی با دیگران نباشید بلکه فقط به انگیزه های پویا و درونی خود اتکا نمائید.

ادراک پیام های زندگی

مشکلاتی که در زندگی شما رخ میدهند، هر یک دارای پیامی است. این پیامها برای رشد و تعالی شما قابل استفاده خواهند بود.

گیرنده های ذهن خود را تمیز کنید تا پیامها را بگیرند. سعی کنید به ماوراء مشکلات بیندیشید تا افقهای روشنی که برایتان مجسم می شود ادراک نمائید.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٧
comment نظرات ()

مراقبه روز ششم ماه

حفظ تناسب اندام با انجام حرکات و تمرینات ورزشی یوگا

حیات و نیروی سرزندگی شما در گرو انجام فعالیت های ورزشی مناسب یوگا است. سعی کنید برای حفظ سلامتی خود از نیروی حیاتی برخوردار گردید.

خوشحال و شاد کردن دیگران

شادمانی و نشاط یعنی شاد کردن دیگران. یک دشت پر گل نیاز به آن دارد که توسط درختان احاطه شود نه توسط بناهای مخروبه و ناموزون، شما نیز دشت زندگی خود را توسط شادی و نشاط تزئین کنید.

برای آنکه بتوانید هر نوع تجربه ای را در زندگی بپذیرید باید سعی کنید، قدرت درکتان را تعمیق بخشید.

در این صورت هر تجربه ای اعم از خوب یا بد، در هر سطحی که باشد، برای شما مفید و سودمند خواهد بود.

یکی از راه های پذیرش انواع تجربیات در زندگی تان آن است که در کمال آرامش و سکون، با خردمندی و آگاهی با آنها مواجه شوید.

همیشه تلاش کنید برای دیگران دوستی صمیمی و وفادار باشید و خود را خدمتگزار آنان بدانید.

قدرت انطباق

خود را با تغییرات زندگی منطبق کنید و هرگز با آن از سر جنگ و ستیز برنیائید.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٦
comment نظرات ()

مراقبه روز پنجم ماه

تنفس کردن درست

زمانیکه قدم می زنید با دم و بازدم عمیق و موزون نفس بکشید. زمانیکه هوا را به درون ریه های خود می کشید تا چهار شماره بشمارید و به اندازه چهار شماره نفس را حبس کنید و سپس تا چهار شماره هوای بازدم را از ریه ها تخلیه کنید و چهار شماره صبر کنید. این تمرین را با فرمول دم4، حبس دم4،بازدم 4،حبس بازدم4. شش تا دوازده بار در روز انجام دهید. درست و هشیارانه تنفس کنید. تنفس عمیق و از طریق دیافراگم را تمرین کنید.

قبول کردن دیگران آنطور که هستند

دیگران را همانگونه که هستند، بپذیرید نه آنطور که شما مایلید باشند. به این صورت شادمانی و نشاط در شما ایجاد می شود.

تصور کنید که همه گلهای باغ به رنگ ارغوانی و مشابه هم بودند، آیا باز باغ می توانست زیبائی بی حدی داشته باشد؟ به همین ترتیب این تنوع افکار و اندیشه هاست که زیبائی می آفریند در غیر اینصورت زندگی کسالت بار و بی نشاط می شد.

همواره به خاطر داشته باشید که عشق، پرقدرت ترین و اعجازانگیزترین شفادهندگان است.

همانند درخت بلوط باشید تا در سایه و پناهتان دیگران به آرامش برسند.

برای رسیدن به این هدف، باید قوی باشید و بتوانید به دیگران اعتماد به نفس دهید.

ایجاد هماهنگی

اگر نت های آهنگ زندگی تان را بر اساس شناخت واقعی توانائی ها و استعدادهایتان منظم و کوک کنید و آنها را با سمفونی بزرگ زندگی هماهنگ نمائید، خداوند و تمام نیروهای طبیعت از شما حمایت خواهند کرد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٥
comment نظرات ()

مراقبه روز چهارم ماه

حفظ و سلامت ستون مهره ها

حالتها و حرکتهای شما در حین غذا خوردن حاکی از میزان آرامش شماست،  همچنین نشانگر میزان اهمیتی است که به سلامت بدن و به ویژه ستون مهره های خود می دهید.

سعی و تلاش

شادمانی و نشاط با تلاش، کوشش و تحرک ما تجلی می یابد اما تنها نشستن، نگاه کردن به تلویزیون و عدم تحرک، شادمانی شما را کاهش میدهد.

با تسلی دادن به دیگران و کاستن از نگرانی های آنان، امواج آرامش ناشی از این عمل به سوی شما نیز سرازیر میشود و در پرتو نیرو و انرژی حاصل از آن، دردها و رنج های خود شما نیز کاهش می یابد.

هیچگاه نخواهید تا اختیار دیگران را در دست گیرید و آنها را با زور  در جهت نقطه نظرات خود هدایت کنید، بلکه در ابتدا سعی کنید آنها را نسبت به ایده ها و نظرات خود علاقمند و حساس کنید، سپس خواهید دید که آنان خود به خود در جهتی که شما مایلید، حرکت خواهند کرد.

طلب و جستجو

برای اینکه فراوانی و رفاه به زندگی شما وارد شود، باید انسانی جستجوگر و طالب خوشبختی باشید.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٤
comment نظرات ()

مراقبه روز سوم ماه

دقت در انتخاب و حفظ فرم مناسب و درست بدنی در زمان غذاخوردن

در زمان غذا خوردن، صاف بنشینید یا به طور عمود بایستید. شانه های خود را به سمت عقب بکشید، سینه را به سمت جلو متمایل کنید و چانه را موازی با زمین قرار دهید.

گشودن قلب خود به روی دیگران

درهای قلب خود را به روی دیگران و به روی تجربیات زندگی باز کنید. قلب همچون درب یک ساختمان است که تا باز نشود، نور و روشنی به درون آن نمی تابد.

شما قادر هستید با استفاده از شوخی های ساده و خنده های خالصانه امواج غم و غصه و احساسات مزاحم را یک باره از درون خود بیرون بریزید و احساس سبکی کنید.

باید بیاموزید که نسبت به امور زندگیتان، خودتان فکر کنید و تصمیم گیرنده نهائی خودِ شما باشید. به مردم اجازه ندهید که به جای شما فکر کنند و تصمیم بگیرند.

همواره می توانید از مشاوره با انسانهای مثبت و خیرخواه بهره مند شوید ولی تصمیم نهائی را هیچ کس بهتر از خود شما نمی تواند اتخاذ نماید.

سخاوت و بخشندگی

بخشندگی اولین صفت خداوند است بنابراین زمانیکه شما نیز می بخشید، یکی از صفات خدائی، در درونتان تجلی می یابد و به این طریق، خداوند درهای رحمت الهی را آنگونه که شایسته شماست، به رویتان می گشاید.

دیگران را در موهبت های زندگی خود شریک کنید تا چشمه های فراوانی و وفور را بر زندگی خود باز کنید.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۳
comment نظرات ()

مراقبه روز دوم ماه

غذا خوردن در محیطی آرام و ساکت

محیطی آرام، موزون و به دور از تنش، بحث و درگیری را برای غذاخوردن انتخاب کنید و سعی کنید از تناول غذا در اماکن شلوغ و پر سر و صدا خودداری کنید.

لبخند زدن و تبسم به دیگران

زمانیکه دیگران غمگین و ناراحت هستند، به آنها دلداری دهید.

درخشندگی یک شمع زمانیکه در اتاقی با دیوارهای سفید روشن شود چندین برابر خواهد شد. به همین ترتیب نیز شادمانی ما زمانیکه با لبخند سایرین حمایت شود درخشنده تر خواهد شد.

تلاش کنید تا به قدرت و نیروی خودتان متکی باشید و کمتر به قدرت و بنیه دیگران اتکا کنید.

استعدادها و پتانسیل های درونی خود را رشد دهید و در عین حال نسبت به موفقیت های دیگران غبطه نخورید.

به جای اتکا به زورِ بازو و قدرت بدنی خود، به نیروی فکر و خلاقیت ذهن خود متکی باشید.

نشاط و شادمانی در لحظه حال

شاد بودن در زندگی، خرسندی و شادکامی را برایتان به ارمغان می آورد. شاد بودن در لحظه و زمان حال بهترین تعریف خوشبختی است.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٢
comment نظرات ()

مراقبه روز اول ماه

انتخاب و حفظ یک رژیم غذائی متعادل

غذاهای طبیعی و سرشار از انرژی حیاتی را میل کنید. ترکیبات مواد غذائی را که تناول می کنید، بررسی کنید و هرگز پرخوری نکنید. حتی به عنوان یک تمرین، قبل از سیر شدن کامل، میز نهار را ترک کنید و به خود تلقین کنید که غذا بیش از اندازه خورده اید.

کمک کردن به دیگران

زمانیکه به دیگران کمک می کنید شادمانی شما افزون می شود، اما هرقدر از میزان کمک و مساعدت به دیگران بکاهید مقدار شادمانی شما کمتر می شود و رو به خشکی می گذارد. برای حفظ یک گیاه باید آن را روزانه آبیاری کرد. شادمانی نیز مانند گیاه است، برای حفظ آن باید با افکار و اعمال نیکو آن را آبیاری نمود.

بکوشید با خودتان صادق باشید. در رابطه با آنچه مردم درباره شما می گویند، کمتر حساسیت نشان دهید. سعی کنید تعبیر و تفسیر سایرین را در مورد خودتان جدی نگیرید. به عبارت بهتر، به جای وابستگی به عقاید و افکار دیگران، شخصیت واقعی خود را بشناسید و آن را رشد و تعالی بخشید.

کوشش کنید به دیگران آزادی دهید تا بتوانند عقاید خود را ابراز کنند.

از سوی دیگر تلاش کنید به سایرین متکی نباشید و در عوض، همیشه از خودتان انتظار داشته باشید که در انجام کارها پیش قدم باشید.

در مورد انتظارات و مطالباتی که از مردم دارید همواره جانب احتیاط را رعایت کنید تا مبادا بی دلیل، انتظارات نابجا ذهنتان را اشغال نماید.

رضایت درونی

اگر در حساب بانکی تان صدها میلیون تومان پول داشته باشید، ولی انسان با ظرفیت و پرمحتوائی نباشید، هیچگاه در زندگی احساس خرسندی و رضایت نخواهید کرد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱
comment نظرات ()