یوگا

کلبه سلامتی

رعایت مواردی مهم قبل از انجام آساناهای یوگا

نکات مهمی که باید قبل از انجام آساناها رعایت شود

41. مکث بین هر دو وضعیت را رعایت کنید.

42. سعی کنید تمرینات خود را همه روزه در ساعتی معین انجام دهید و بهترین زمان برای انجام دادن تمرینات صبح قبل از صرف صبحانه یا غروب پس از انجام دادن کارهای روزانه است.

43. در انجام دادن حرکات یوگا همواره سعی کنید که بدن و تنفس ها در فشار و ناراحتی نباشد زیرا کوچکترین احساس منفی در آنها نشان دهنده نقص در عملکرد حرکتی است که انجام میدهید.

44. هنگامیکه در حال رفتن به حالتی و یا در حال بازگشت از آن هستید، سعی کنید که  توجهتان به تنفس و آهنگ حرکت بدن متمرکز باشد و با شمارشی که در ذهن انجام میدهید، زمان آن دو را هماهنگ کنید.

45. مراقب باشید که تنفس تان تحت کنترل شما و آرام باشد. زمانیکه در یک حالت، مکث می کنید، فکر خود را به تنفس ها و بخش هائی از بدنتان که تحت تاثیر کشش و یا انقباض هستند، متمرکز کنید. با اینکار محتویات ذهن شما به جای تفرقه و حواس پرتی تحت پوشش اراده قرار می گیرد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٦
comment نظرات ()

رعایت مواردی مهم قبل از انجام آساناهای یوگا

نکات مهمی که قبل از انجام آساناها باید رعایت شود

٣١.شخصی که یوگا انجام میدهد باید غذای سبک تناول کند تا بدنش سنگین نشود.

٣٢. اگر شخصی دارای بیماری بغرنجی است یا دارای تب شدیدی است، نباید آساناهای یوگا را انجام دهد. در کل برای انجام آساناها فرد باید حال عمومی خوبی داشته باشد.

٣٣. افراد تا آنجا که ممکن است بدون راهنمائی های لازم از سوی مربی تمرین نکنند، بخصوص در مورد آساناهائی که وزن بدن روی دستها قرار دارد.

٣۴. تعداد و طول مدت آساناها به تدریج افزایش می یابد.

٣۵. برگشت به حالت اول آساناها باید به همان صورت رفتن باشد مگر در موارد خاص که توسط مربی ذکر می شود.

٣۶. به علت استرس و تنش ممکن است پنجهِ دست پرتوجویان در شاوآسانا جمع شود، مربی می بایست بالشتی روی دست فرد گذاشته تا مشت باز شود.

٣٧. انجام دادن حرکات بدنی همیشه با نرمش ها یا سلام بر خورشید شروع و به حالت شاوآسانا ختم می گردد.

٣٨. حرکات از ایستاده شروع و به نشسته و خوابیده ختم می گردد.

٣٩. سه دسته از حالات اصلی در هر جلسه گنجانیده شده است که عبارتند از : تمرین های بدنی، تنفسی و وانهادگی. تمرین های بدنی به شش دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از : حرکتهای کششی، انقباضی(قدرتی)، تعادلی، معکوس، پیچشی و مرکب. حالت های کششی عبارتند از  :‌کشش در تمام بدن، خم شدن به جلو، عقب، چپ و راست. انقباضی یا قدرتی مانند بالا آوردن هر دو پا. حرکتهای معکوس حرکاتی هستند که سر پائین تر از قلب یا پاها بالاتر از سر قرار می گیرد مانند بالا آوردن هر دو پا و ایستادن روی شانه. حرکتهای پیچشی آنهائی هستند که موجب چرخش مهره های ستون فقرات بر روی یکدیگر می شوند مانند حالت پیچ. حالتهای مرکب که تعدادشان اندک است، آنهائی هستند که مجموعه ای از پنج حالت نامبرده را شامل می شوند مانند مثلث، مثلث پیچ، وضعیت سر و انگشتان پا.

۴٠. حرکات به نحوی طراحی شده اند که تقریباً هر حرکت عکس یا قرینه حالت قبلی می باشد.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٥
comment نظرات ()

رعایت مواردی مهم قبل از انجام آساناهای یوگا

نکات مهمی که قبل از انجام آساناها بهتر است رعایت شود

٢١. کسانیکه هدفشان از انجام دادن یوگا،  کسب آگاهی، افزایش کارآئی های ذهنی و تجربه آرامش عمیق است، به زمان تأمل بین آساناها اهمیت داده. در آن مدت عمیقاً ناظر تحولات درون خود باشند. در غیر اینصورت بدنسازی کرده اند.

٢٢. در آساناها قرینه بودن بدن، صاف و کشیده بودن ستون فقرات، عمود بودن کف پاها، در امتداد بودن بدن با سر در حرکات خوابیده بسیار مهم است.

٢٣. برای تمرین آساناهای یوگا صبح زود وقت مناسبی است. قبل از شروع تمرین مثانه و روده را کاملاً خالی کنید. بهتر است که آساناها را بعد از دوش گرفتن انجام دهید زیرا بدن سبک و فعال می شود و شخص می تواند آساناهای یوگا را در بهترین حد انجام دهد.

٢۴. زمینی که برای اجرای آساناها انتخاب می شود باید سطحی تمیز و عاری از گرد و غبار باشد. همچنین سطح زمین دارای پستی و بلندی نباشد.

٢۵. لباسها حتماً متناسب با فصل و نخی باشد.

٢۶. لازم است که شخص در طول تمرین ساکت باشد و بر روی تنفس و اعضائی که تحت کشش و فشار قرار دارند تمرکز کند. تمرکز حواس در یوگا برای پیشرفت ذهن و جسم ضروری است.

٢٧. قبل از اینکه شخص آسانای دیگری را آغاز کند باید  عضلات درگیر در آسانای قبلی را رها کند و تنفس او به حالت عادی برگردد و ذهن و جسم آرام شود.

٢٨. از آنجا که به یوگا " فعالیت بدون سختی "  می گویند ، در نتیجه در مدت تمرین آساناها هیچگونه کوشش و تقلائی نباید کرد.

٢٩. آساناهای یوگا را می بایست در طول زمان و به تدریج افزایش داد. با این روش بدن انعطاف می یابد و به راحتی می توان تمامی آساناها را به طور کامل اجرا نمود.

٣٠. آساناهای یوگا یک روند علمی است که بر روی اندامهای داخلی و بیرونی تاثیر مثبت می گذارد. یک مبتدی می باید وقتی شروع به تمرین نماید که تمامی ضروریات و اصول را تحت نظر یک استاد فرا گرفته باشد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٤
comment نظرات ()

رعایت مواردی مهم قبل از انجام آساناهای یوگا

نکات مهمی که قبل از انجام آساناها بهتر است رعایت شود

١١. خانم ها در دوران قاعدگی می توانند حرکات یوگا را انجام ندهند. در صورت انجام تمرینات بهتر است حرکات معکوس و حرکات خم به عقب را انجام ندهند.

١٢. خانم ها می توانند تمامی آساناها را در ٢ الی ٣ ماه اول بارداری زیر نظر مربی خُبره انجام دهند. این کار باعث استحکام و انعطاف پذیری بیشتر ستون مهره ها و عضلات مربوطه شده و موجب آسان تر شدن دوران بارداری و زایمان می شود. از ماه ۴ به بعد می توانند آساناها را به کمک صندلی یا دیوار انجام دهند. به یاد داشته باشید که هیچ آسانائی را روی شکم انجام ندهند. بهترین کار برای دوران حاملگی مدی تیشن و آنولوماویلوما بدون حبس دم است.

١٣. یک ماه بعد از زایمان هیچگونه آسانائی نباید انجام پذیرد و بعد از یک ماه از زایمان حرکت های ساده و مبتدی به تدریج آغاز گردیده و بعد از حدود ٣ الی ۴ ماه تمامی آساناها قابل اجرا هستند.

١۴. در یک جلسه انجام آساناهای یوگا ابتدا حرکتهای ایستاده، خوابیده، خم به عقب، خم به جلو، پیچ، تعادلی و معکوس را به لحاظ آزادسازی عضلات مربوط به ستون مهره ها را انجام دهید. به یاد داشته باشید که در حرکت های ایستاده یوگا همواره سعی نمائید به لحاظ جلوگیری از آسیب های احتمالی در ناحیه زانوها، آنها را با جهت پاها همسو نمائید.

١۵. اگر ساعت انجام دادن تمرین های شما صبح زود است، همیشه آنها را با نرمش ها آغاز کنید.

١۶. انجام دادن حرکاتی مانند سارونگ آسانا یا هالاسانا به مدت طولانی می تواند مضر باشد.

١٧. مکث هنگام اجرای حالات باید به مرور زمان و تمرین روزانه افزایش یابد و هیچگاه این زمان را ناگهان و در مدت کوتاه اضافه نکنید.

١٨. در تمرین های خم شدن به عقب در حالت ایستاده همیشه چشم ها باز ( تمام ماهیچه های صورت رو به بالاست) و تنفس ها به حال عادی باشند و سر را بیش از حد به عقب خم نکنید ( بر اثر تحریک عصب واگ که در دو طرف حنجره قرار دارد، ضربان قلب اُفت پیدا می کند و امکان بهم خوردن تعادل بدن و سقوط با سر از پشت زیاد است )

١٩. پس از انجام دادن تمرینات همیشه باید دارای نشاط، چالاکی، سبکی و میل به انجام کارهای جسمی داشته باشید و اگر احساس بی حوصلگی و یا خستگی و میل به خواب در خود احساس کردید، نقصی در اجرای تمرین های شما وجود دارد.

٢٠. کسانی که دچار ضعف و فشار خون پائین و لاغری عضلات هستند بهتر است که به جای انجام حرکات کششی به تعداد و مدت توقف زیاد، حرکات انقباضی یا قدرتی بین ٣ تا ۶ بار انجام دهند تا کمک به بهبود جریان خون و عضله سازی شود. برعکس کسانی که بدن فربه دارند حرکات را یک بار و با مکث طولانی انجام دهند تا کلسترول ذخیره بدن شروع به سوختن کند.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۳
comment نظرات ()

رعایت نکات زیر قبل از انجام آساناها

نکات مهمی که قبل از انجام آساناها بهتر است رعایت شود :

١. تمرینات یوگا ترجیحاً باید در فضائی مناسب به لحاظ فضا، دما، نور و سیستم تهویه مطبوع انجام شود.

٢. برای انجام تمرینات یوگا خوب است از زیرانداز مناسبی از نظر جنس (ملافه نخی یا کتان) استفاده شود.

٣. تن پوش مناسب برای یوگا، لباسی ست که به فرد اجازه می دهد حرکات را آزادانه و به راحتی انجام دهد.

۴. انجام تمرینات یوگا نباید بلافاصله قبل یا بعد از صرف غذا باشد. سعی شود نیم ساعت تا یک ساعت قبل از صرف غذا و حداقل یک ساعت بعد از صرف غذای سبک و سه تا چهار ساعت بعد از صرف غذای سنگین حرکات یوگا را انجام دهید. بهترین حالت آن انجام تمرینات با شکم خالی ست ولی اگر برای فرد مشکل است میتوان کمی شیر و خرما نوشید.

۵. در انجام تمامی حرکات یوگا تنفس باید از طریق مجاری بینی انجام گیرد، مگر در موارد خاص که فرد قادر نباشد از بینی نفس بکشد.

۶. برای گرفتن نتیجه مطلوب از آساناهای یوگا به طول زمان اجرای تمرینات توجه کامل داشته باشید. از زمانهای کم شروع کرده به تدریج طی روزهای متمادی به حداکثر زمان تعیین شده در هر حرکت برسید و سعی نمائید که از حداکثر زمان تعیین شده عدول ننمائید.

٧. حرکات یوگا می باید با نرمی، آرامش و کششهای عضلانی مناسب و غیرعجولانه صورت پذیرد. از اِعمال فشار بی جا مصرانه احراز نمائید. کشش های عضلانی و قرار گرفتن در یک حالت خاص می باید با توجه به شرایط طبیعی و آناتومی بدن باشد، به همین دلیل توصیه می گردد که حرکات یوگا را زیر نظر مربیان خُبره انجام داده و تمرین نمائید.

٨. گاهی اتفاق می افتد که در حین انجام حرکات یوگا عضله خاصی دچار انقباض یا گرفتگی می شود، در این صورت بایستید، پاها را کاملاً صاف و کشیده نموده روی نوک پاها قرار بگیرید، دستها را در بالای سر به طور صاف کشیده بهم قلاب نمائید و در این وضعیت برای لحظاتی بمانید.

٩. اگر در حین انجام حرکات یوگا، دچار سرگیجه و سردرد شدید، بدانید که این حالت می تواند ناشی از بی ملاحظه گی در دستورالعمل های تنفسی و یا حبس بی مورد تنفس در حین اجرای تمرینات باشد. به هر حال برای رفع آن می باید به آرامی در حالت شوشانگ(خرگوش) یا چالدپوز (بچه) قرار بگیرید.

١٠. بعد از حرکات خم به عقب، ستون مهره ها را کاملاً با دقت آزاد نمائید. این ممکن است با چرخاندن ستون مهره ها یا حرکات پیچ یا با حرکات خم به جلو انجام شود.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢
comment نظرات ()

سال نو مبارک

 

با حلول سال جدید تمام دروازه های بسته و محدود، سراسر باز خواهد شد.

من به سرزمین های پهناور عبور خواهم کرد، جائی که رویاهای ارزشمند زندگی تعبیر می گردند.

در این سال نو بزرگترین آرزو و دعای من برای تو، این است که تمام عادات، افکار و اعمال غلط  خود را کنار بگذاری.

عادات بد خود را همراه خود به سال جدید میاور. مجبور نیستی که آنها را با خود حمل کنی، هر لحظه ای که این بار را به زمین بگذاری، آن عادات محو خواهد شد.

تمام افکار بی ثمر و غم های گذشته و عادات بد را پشت سر بگذار و زندگی جدیدی را آغاز کن.

با تصمیمی استوار، زمان بیشتری را به خداوند اختصاص بده.

هر روز دعا می کنم :

خدایا مرا چون ساقه ها فروتن و متواضع ساز.

چون گل ها ساده و بی آلایش و چون پروانه ای تا در شعله عشق تو ـ معبودم ـ فرو شوم.

خدایا ! پیوسته شادی و نشاط را در چهره ام نمایان گردان و قلبم را پر از شوق و شادی نسبت به دیدارت قرار ده.

آرامش حقیقی را فقط می توان در دامان خداوند یافت. خداوند از ما دور نیست درست همان جا که هستیم حضور دارد.

وقتی که حضور عاشقانه او را دریابیم و در پس پردهِ سکوت، با او ارتباط برقرار کنیم از آرامشی عمیق سرشار خواهیم شد و سُروری آرام را از خود ساطع خواهیم کرد. عشق خدا پیوسته ما را دربرگرفته و ما هرگز تنها نیستیم.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱
comment نظرات ()

مختصری در خصوص زندگینامه سوامی ویشنودواناندا ـ قسمت هفتم

سوامی ویشنودواناندا نویسنده کتاب پرفروش" کتاب مصور و کامل یوگا‌ " می باشد که به عنوان یک مرجع در زمینه هاتایوگا و راجایوگا در سرتاسر جهان شناخته شده است. کتاب های دیگر عبارتند از : مراقبه و مانتراها، شرحی بر پرادیپیکای هاتایوگا و کارما و بیماری.

سوامی جی همچنین الهام بخش نوشته شدن کتابهای: " کتاب راهنمای شیواناندا درباره یوگا " که با عنوان کتاب یوگا به همه شناخته می شود ـ و " یوگا، جسم و ذهن " می باشد.

سوامی ویشنودواناندا روزی در حین مراقبه کردن در اشرام ناسائو یک تصویر ذهنی دید. او مردم را دید که وحشت زده از گلوله ای عظیم از آتش فرار می کنند. اگرچه او فوراً به مفهوم این تصویر مخوف پی نبرد، اما از تجربه های پیشین خود می دانست که هر آنچه او به شکل یک وحی تجلی ببیند سرانجام حقیقت می یابد. به همین دلیل انجمن T.W.O (نظم حقیقی جهانTrue World Order ) را پایه گذاری کرد که هدف این انجمن ایجاد صلح و درک جهانی است.

او این نیاز را حس می کرد که باید شهروندان مسئول و رهبران آیندهِ جهان را بر اساس مقررات یوگا تربیت کند. برادری حقیقی و صلح و آرامش تنها زمانی برقرار می شود که رهبرانی قدرتمند و متکی به خود بر جهان حکومت کنند، رهبرانی که نسبت به مسئله آرامش دانشی ذاتی داشته باشند اگر در وجود تک تک اعضای جامعه صلح و آرامش درونی وجود نداشته باشد، صلح بیرونی هم تحقق نمی یابد و به همین دلیل سوامی جی در سال ١٩۶٩ دوره آموزش و مربیان شیواناندا یوگا را آغاز کرد و امید می رود که هر فرد آموزش دیده دانش خود را به دیگران هم منتقل کند.

وظیفهِ دیگر، اجرای ماموریت های صلح از جانب سوامی جی در مناطق بحران زده جهان از جمله ایرلند، خاورمیانه و ... بود. این کار همچنان توسط این سازمان انجام می شود.

همه ساله کنفرانس ها و سمپوزیوم هائی در اشرام های شیواناندا در سرتاسر جهان برگزار می شود تا توجه مردم به ضرورت بر وجود صلح جلب شود و همچنین روش های عملی و فلسفی لازم برای دستیابی به این صلح و آرامش آموزش داده شود.

سوامی ویشنودواناندا در ٩ نوامبر سال ١٩٩٣ به ماهاسامادی رسید. جسم او در رودخانه گنگ در "شیواناندا کوتیر" در نزدیکی اوتارکاشی جای دادند. این مسئله را جالاسامادی نامند ـ جسد انسان را به جای دفن کردن به رودخانه می سپارند‌ ـ این عمل برای سوامی ها انجام می شود.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
comment نظرات ()