یوگا

کلبه سلامتی

تفاوت های یوگا

فرق یوگا با سایر ورزش ها

آماده سازی ورزشکاران علاوه بر مهارت های فنی، تکنیکی و تاکتیکی به دو بخش عمدهِ " آماده سازی جسمانی و روانی " تقسیم می شود که این دو، ارتباط تنگاتنگی باهم دارند.

در بُعد جسمانی؛ افزایش قدرت عضلات و انعطاف پذیری عضلانی، بالابردن ظرفیت تنفس و کارکرد قلب است.

در بُعد روانی ؛ حفظ به موقع توجه و تمرکز، آرامش پذیری، اعتماد به نفس، کنترل انرژی روانی و نظایر آن می باشد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱٠
comment نظرات ()

نکات مهمی که قبل از انجام آساناها بهتر است رعایت شود

٩۴ـ سعی کنید رفتار و کردار منفی پرتوجویان را بررسی کنید.

٩۵ـ از خصوصیات فردی، اجتماعی و خانوادگی پرتوجویان بی اطلاع نباشید.

٩۶ـ به کار خویش ایمان و اعتقاد قلبی داشته باشید.

٩٧ـ مقررات خشک و افراطی را از کلاس دور کنید.

٩٨ـ بکوشید تا سوال پرتوجویان را بی جواب نگذارید.

٩٩ـ از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنید.

١٠٠ـ شاگردان را نسبت به یادگیری درس تشنه کنید.

١٠١ـ بپرهیزید از لحن یکنواخت و تن صدای ثابت

١٠٢ـ تمرینات را تا حد امکان تصویرسازی کنید

١٠٣ـ از امکانات موجود، بیشترین استفاده را کنید.

١٠۴ـ ظاهری آراسته و منظم داشته باشید. زیبائی در سادگی است

١٠۵ـ انتقاد سازنده پرتوجویان را بپذیرید.

١٠۶ـ از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی سوالات قادر نیستید، هراس به خود راه ندهید و به راحتی اقرار کنید که پاسخ آن را نمیدانم.

١٠٧ـ به یاد داشته باشید، معلم هنرمند کسی ست که با ایجاد شرایط و موقعیت های مناسب آموزشی، خود کمتر تدریس می کند ولی پرتوجویان بیشتر یاد می گیرند.

١٠٨ـ ١٠ تا ١۵ دقیقه قبل از شروع کلاس، در محل حضور داشته باشید.

١٠٩ـ اجازه ندهید پرتوجویان بدون شاوآسانا کلاس را ترک کنند.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٩
comment نظرات ()

نکات مهمی که قبل از انجام آساناها بهتر است انجام شود

٧۵ـ وفای به عهد، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبرید.

٧۶ ـ بپرهیزید از قضاوت ناصحیح در مورد پرتوجویان

٧٧ ـ هرگز پرتوجویان خاطی را مجبور به عذرخواهی از خود نکنید.

٧٨ ـ اشتباهات خود را توجیه نکنید.

٧٩ ـ از علماء، بزرگان و اساتید با احترام نام ببرید.

٨٠ ـ از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزید.

٨١ ـ رازدار و محرم اسرار پرتوجویان باشید.

٨٢ ـ عذرخواهی پرتوجویان را بپذیرید.

٨٣ ـ از تعصب بی جا بپرهیزید.

٨۴ ـ تکیه کلام نداشته باشید.

٨۵ ـ از پرتوجویان، توقعات بیش از اندازه نداشته باشید.

٨۶ ـ رعایت رسا و روان بودن کلمات و جملات و ساده بودن آن ولی عمیق بودن

٨٧ ـ داشتن خلاقیت در تدریس

٨٨ ـ بین پرتوجویان رقابت ایجاد نکنید.

٨٩ ـ به پرتوجویان توجه و نگاه یکسان داشته باشید.

٩٠ ـ با پرتوجویان همدردی کنید.

٩١ ـ به آنها مسئولیت دهید

٩٢ ـ در هنگام موعظه و نصیحت، خودتان را مخاطب اصلی قرار دهید.

٩٣ ـ بیش از سرزنش، علت کردارهای منفی پرتوجویان را بررسی کنید.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۸
comment نظرات ()

نکات مهمی که قبل از انجام آساناها بهتر رعایت شود

۶۴ـ در طول شاوآسانا، مربی بهتر است حرکت نکند چرا که هر حرکتی، قطع ارتباط انرژیک در کلاس است.

۶۵ـ با توکل بر خدا و نام خدا کلاس را شروع کنید. ( توسل به انرژی لایتناهی )

۶۶ ـ اخلاص در عمل و تدریس را رعایت کنید.

۶٧ـ زمان هر کلاس را در نظر داشته باشید.

۶٨ـ وقت کلاس را به مطالب بیهوده نگذرانید.

۶٩ـ سعی کنید ساعت کلاس را بدون دلیل  منطقی تغییر ندهید.

٧٠ـ به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی را حفظ کنید. (خوشروئی و چهره بشاش)

٧١ـ احساسات و عواطف پرتوجویان را جریحه دار نکنید. به یاد داشته باشید که قلب پرتوجوی تحقیر شده، بمبی است که فردا، منفجر خواهد شد.

٧٢ـ فضای عاطفی در کلاس ایجاد کنید.

٧٣ـ سعه صدر داشته باشید. ( تحمل شنیدن عقاید دیگران )

٧۴ـ از فضل فروشی و مقایسه خود با دیگران بپرهیزید.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٧
comment نظرات ()

میزان کشش و انحنا و انقباض بدن چقدر باید باشد ؟

۶٣ ـ میزان کشش و انحنا و انقباض بدن چقدر باید باشد ؟

نگاهی عمیق تر به آساناهای یوگا این چنین است :

ما چیزهائی را که از طریق یاما و نیاما در خود اندوخته ایم، از طریق شاوآسانا و پرانایاما، از طریق فکر و ذهن به ماهیچه ها و اعصاب تزریق می کنیم.                                                    "شیواناندا"

اگر هدف شما از انجام دادن تمرین ها حفظ سلامتی عمومی و ایجاد ارتباط بین بدن و ذهن باشد، برای این عوامل نمی توان حد و حدود استانداردی تعیین کرد و با شرایط هر کس مانند سن و سال و آناتومی بدن متغیر است. ولی اگر هدف شما رسیدن به ابعاد نمایشی مانند انعطاف فوق العاده و یا انجام دادن حرکات مشکل و پیچیده به هر صورت ولو به بهای وارد آمدن خسارت به بدن است، می توانید بدون توجه به ظرفیت های حیاتی خود، فقط نرم کردن بدن را هدف خود سازید. اگر حالتی را که انجام میدهید، کششی است، میزان آن باید در حدی باشد که احساس کشش در عضله و عضو مربوطه بوجود آید ولی منجر به درد زیاد نشود.

پس میتوان گفت : میزان انحناء باید در مرز بین کشش (در علم ورزش و تربیت بدنی قانونی وجود دارد به نام اضافه بار و آن بدین شرح اعاثر تقویت آنها، فعالیت عضلانی آسانتر و با صرف انرژی کمتری انجام می شود که در آن صورت باید میزان انقباض و یا کار عضله را متناسب با توانائی شخص در طی جلسات متوالی بالا برد تا در رشد و تقویت عضلات وقفه ای ایجاد نشود. در غیر اینصورت، یعنی بدون برداشتن اضافه بار پیشرفتی صورت نخواهد گرفت. در حین انجام دادن حرکات یوگا نیز تا هنگامی که شخص توصیه های مناسب مانند رعایت حد کشش ها و انقباضات و ... را بکار ببرد، اصل اضافه بار را نیز رعایت کرده است. زیرا اگر همیشه سعی کند در عضله احساس کشش و شروع درد وجود داشته باشد، پس از مدتی با همان میزان انحناء، کشش و درد ناپدید می شود زیرا عضله انعطاف لازم را پیدا کرده و شخص جهت ایجاد کشش و ... مجبور است میزان انحناء و انقباض را افزایش دهد و تا زمانی که توصیه فوق را ملحوظ دارد، پیشرفت خواهد داشت ) و شروع درد باشد و اگر حالتی را که انجام می دهید قدرتی است، میزان آن باید در حدی باشد که : تنفس ها مرتب انجام شود و حبس هوای غیرارادی صورت نگیرد. در حرکات معکوس نیز یعنی حرکاتی که در آنها سر پائین تر از قلب قرار دارد، نباید فشار در گوش و چشم ایجاد شود. به طور کلی اگر یکی از حالات نامبرده هنگام انجام دادن تمرینات به وجود آید، مطمئن باشید که بدنتان میخواهد شما را از خطری که برایتان وجود دارند آگاه کند. با بی اعتنائی به این هشدارهای به موقع، بدن ارتباط خود را با ذهن و آگاهی شما قطع می کند. به طور غریزی و ذاتی جسم و ذهن با یکدیگر ارتباط نزدیک و دائمی دارند ولی بر اثر زیاده طلبی ها و خواسته های بیش از توانائی و بی اعتنائی به این پیامهای درونی، این ارتباط ظریف و خردمندانه گسسته شده و شخص هیچگاه به مطلوب خود نمی رسد. پس با جایگزین کردن : کوشش پیوسته و صبر و اعتدال، بر تندروی های مقطعی و حساب نشده، بر پیشرفت و توسعه جسم و اندیشه خود ناظر باشید.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٦
comment نظرات ()

اهمیت داشتن ستون فقرات سالم

۶٢ ـ اهمیت داشتن ستون فقرات سالم:

ستون فقرات علاوه بر این که در استخوان بندی انسان و حرکات کمر و سینه و گردن نقش مهمی دارد، درون آن محل عبور اصلی ترین شبکهِ عصبی (نخاع) است که مغز را با تمام بدن از طریق رشته های فرعی عصبی مرتبط می کند. قدرت و انعطاف عضلات نگاهدارنده آن و سالم بودن دیسک ها که مابین مهره های آن قرار دارند، موجب می شود که این عضو همیشه سلامتی خود را حفظ کند. اگر این ستون استخوانی و طناب نخاعی درون آن به مدد وضعیت های مناسب فیزیکی مانند نشستن و راه رفتن صحیح و تمرینات مناسب انحنای خود را حفظ کند، کمک زیادی به نگهداری سلامت عمومی بدن خواهد نمود.

اندام ها و دستگاه های حیاتی مانند: شش ها و قلب، معده و کبد و سایر غدد گوارشی و دستگاه جنسی، تا حد زیادی تحت تاثیر وضعیت فیزیکی ستون فقرات می باشند، زیرا اعصاب ارتباطی آنها از میان مهره های ستون فقرات با نخاع و مراکز حیاتی کنترل کننده آنها در تماس هستند.

بسیاری از تمرینهای بدنی یوگا موجب می شوند که ستون فقرات خمیده شکل و انحنای از دست رفته خود را به دست آورد و در این صورت دستگاه های داخلی از فشار آزاد می شوند.

مثلاً کسی که بر اثر انحنای مهره های سینه ای دچار قوز و جلو آمدگی شانه ها شده، قفسه سینه و در نتیجه قلب و ریه این شخص در فشار قرار دارد و اعمال خود را به خوبی انجام نمی دهد و یا کسی که انحنای مهره های کمری یا گودی کمر بیش از اندازه دارد‌، با وجود حجم اندک شکم و کمر خود، ظاهراً دارای شکم جلو آمده و سینه تو رفته است و از طرفی عموماً دچار ناراحتی های گوارشی می باشد. در این حالت تمرینات کشش پشت و جلو اثر محسوسی در برطرف نمودن حالتهای فوق دارد. ضمناً چون وضع ظاهری بدن و شمای قفسه سینه، شکم و سر انعطاف بودن این عضو ارتباط دارد، از این رو می توان گفت که حتی داشتن روحیه مثبت و اعتماد به نفس نیز با شرایط این عضو بی ارتباط نیست.

پس به راحتی می توان ادعا کرد که شرایط و وضعیت این لولهِ متحرک استخوانی که سر و سینه را روی محور کمر قرار می دهد، می تواند در حفظ سلامتی تن و روان نقش مهمی داشته باشد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٥
comment نظرات ()