یوگا

کلبه سلامتی

تفاوت یوگا با سایر ورزش ها

آماده سازی روانی و تاثیر یوگا

٣. کنترل انرژی :

در تمرینات "پرانایاما" ـ کنترل انرژی حیاتی ـ و تکنیک های کنترل و آرامش ذهنی و مدی تیشن، جایگزینی موثر در ارتباط با تقویت بنیه روانی و انرژی ورزشکاران می باشد.

در دوپینگ خونی، مدتی قبل از مسابقات در ارتفاعات بالا، به دلیل زیاد شدن گلبول قرمز که حامل اکسیژن است، از ورزشکاران خون می گیرند و در روز مسابقه این خون را به همان ورزشکار تزریق می کنند تا ورزشکار مواد سوختی ( اکسیژن ) بیشتری داشته باشد. البته این عمل خطرناک است، در حالیکه

با تمرینات تنفسی و تمرکز فکری یوگا می توان این انرژی و سوخت اضافی را از طریقی طبیعی و به کمک تمرین بدست آورد.

همچنین تمرین وانهادگی ( شاوآسانا ) منجر به پُلاریزه شدن یا شارژ شدن بدن می شود و تمرینات پیوسته و طولانی در این زمینه قدرت و نیرومندی فوق العاده ای را در ورزشکاران ایجاد می کند.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٠
comment نظرات ()