یوگا

کلبه سلامتی

تعاریف مختلفی از یوگا

قسمت نهم

یوگا، تکنیک و ورزش چند بعدی ست و همزمان هم جسم،هم فکر و هم روانتان را متاثر می سازد و به این خاطر است که می گوئیم شما با هر انگیزه که به سراغ یوگا بیائید نتیجه می گیرید. هر انگیزه ای که در ابتدای آشنائی تان با یوگا دارید ( سلامت جسمی، تناسب اندام و زیبائی،آرامش و غلبه بر نگرانی و تشویش،کنجکاوی و ... ) قابل احترام است و لازم است به آن فکر کنید. اما انگیزه خود را مطلق نکنید یا بهتر است بگوئیم خود را تنها به آن خواسته محدود نکنید،اجازه دهید حالا که به یوگا پیوسته اید و تمرین می کنید مواهب دیگر آن نیز بر رویتان گشوده شود. به این سبب تمرینات خود را پس از ختم نتیجه گیری های مقدماتی ادامه دهید. خودشناسی و خودسازی یک مفهوم بسیار عام تر است،به آن فکر کنیم.

یوگا، طریقی کاملاَ عملی،جدی و شگفت انگیز است.طریقی اسرارآمیز که رازهای خود تنها بر رهروان صادق یعنی کسانی که جداَ و با دقت و هشیاری بسیار به سلوک و طی طریق مبادرت می ورزند،آشکار می سازند.

اصولاَ راهی ست برای مهار امواج فکری و آزاد ساختن کل انرژی فکر از قالبهای محدود اندیشه و عادات ذهنی، لذا راه یوگا نیز راهی به سوی این آزادی است. سلوک یوگا، سلوکی ست بر پایه خلوص فکر و رهائی آن از قیود و محدودیت های اندیشه.

پایان قسمت نهم

برایتان

دلی عاشق

     ذهنی جستجوگر

            نگاهی پرهیزگار

                   و زبانی پرسشگر

                                  می طلبیم

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۳٠
comment نظرات ()

تعاریف مختلفی از یوگا

قسمت هشتم

در جلسه قبل ذکر شد که یوگا هم ورزش بدنی ست و هم ورزش فکری _ روانی و در اغلب حرکات این ویژگی مشترکاً رعایت می شود :

توقف، تنفس، نظم حرکتی، تمرکز و توازن

١. توقف : پس از انجام هر حرکت یوگا، چند ثانیه مکث و توقف صورت می گیرد و سپس فرد به آرامی به حالت اولیه باز می گردد و این نکته بدین معناست که هیچگاه حرکات پشت سر هم و سریع انجام نمی شود. این ویژگی سبب می شود که حرکات یوگا به طور مستقیم در آماده سازی روانی و ایجاد آرامش باطنی نقش اساسی ایفا کند.

٢. تنفس : در حرکات یوگا تنظیم تنفس و حبس دم های کوتاه در حین هر حرکت متداول است. به طور نمونه در شروع حرکت می توان به آرامی دم گرفت و در حین توقف بازدم کرد و این امر سبب تولید انرژی بیشتر و افزایش تسلط بر خود می شود،به علاوه با تنظیم دم و بازدم، ذهن آرام تر است.

٣. نظم حرکتی : در یوگا هر حرکتی به آرامی و با هماهنگی مجموعه اعضای تنفس رتبط با آن حرکت انجام می شود و از حرکات اضافی خودداری می گردد. بدین سبب هماهنگی بیشتری بین ذهن ـ عضله و تنفس ایجاد می شود و این خود منجر به هماهنگی فعالیت اندامها، غدد و فعالیت دو نیمکره راست و چپ مغز می گردد و نتیجهِ آن ثبات درونی و انسجام روانی است.

۴. تمرکز : در حین انجام یوگا، باید تمرکز داشت و این بدین معنی ست که در حین اجرای تمرین، توجه به عضو در حال حرکت یا حالت کلی بدن معطوف می شود و هر حرکت با حفظ و گردش آگاهی و هشیاری بر عمل انجام می پذیرد. آزمایشات نشان داده است وقتی ورزشکاران حرکتی را بدون تمرکز ذهنی انجام می دهند، عضله و ماهیچه اش کمتر پرورش می یابد بالعکس اگر در حین عمل از تمرکز ذهنی برخوردار باشید، خون بیشتری به آن نواحی و اندام های مورد نظر می رسد و نیتجهِ بهتری بدست می آید.

۵. توازن : توازن یا قرینه سازی عبارت است از انجام حرکات متقارن. به عنوان مثال اگر در یک حرکت، خم به جلو می شوید،حرکت بعدی شما باید خم شدن به عقب یا پشت باشد.

اگر به راست می چرخید، حرکت قرینه آن را نیز باید پس از آن انجام دهید تا فشارهای وارده بر بدن یکسان باشند و توازن در بدن حفظ شود.

برخی یوگا را برای سلامتی و رفع عارضه های جسمی میخواهند،برخی دیگر میخواهند از طریق انجام یوگا بر تشویش و نگرانی های درونی خود غلبه کنند. عده ای بدین منظور سراغ یوگا می آیند که دارای تناسب اندام شوند و بر زیبائی خود بیفزایند یا حداقل افزایش وزن خود را کنترل کنند و عده ای دیگر جهت خودشناسی و تحصیل معرفت بدان روی می آورند.

جزوِ هر یک از این گروه ها که باشید یا فقط به خاطر کنجکاوی به یوگا روی آورده باشید مطمئناً از این اقدامتان راضی می شوید و نتیجه می گیرید.

پایان قست هشتم

تا پیامی دیگر بدرود

 

 

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢۸
comment نظرات ()