یوگا

کلبه سلامتی

یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

عنصر دیگری که در معجزه طناب مشهود است، پرواز معجزه آسا و اوج گرفتن در آسمان است

مراد از پرواز مجازی، سیر در مراتب هستی و گریز از مرتبه و درجه انسانیت است.

در " ریگ ودا" ستون قربانی که بدان "یوپا" می گویند، اشاره به همان درخت جهانی ای است که در ناف زمین قرار یافته است و در " بهاگاوادگیتا " نیز از آن سخن به میان آمد.

قربانی از طریق این ستون، مراتب و درجات هستی را طی می کند و به بارگاه خدایان می رسد.

این تمثیل در کیش بودائی،خاصه در نحوه پیدایش بودا هم عنوان شده است. بودا به مجرد اینکه پا به عرصه وجود نهاد هفت گام برداشت و پای بر نوک عالم نهاد.

شمن ها هم در عروج خود به نه طبقه آسمان از موانع و خان های گوناگون عبور می کرده اند و در هر یک از این طبقات با خدایان و اهریمنان خاصی روبرو می شده اند، در طبقه نهم شمن، هستی مطلق را که بدان به زبان آلتائی " بی اولگان " می گویند مشاهده می کرده است.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٩
comment نظرات ()

یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

بقیه قسمت سوم

به نظر "الیاد" دو عنصر مهم شمنی در این معجزه طناب به چشم میخورد :

1. جدا کردن اعضای بدن

2. صعود و معراج به آسمان

جدا کردن اعضای بدن در دین شمنی، یعنی مرگ مجازی در دنیا و بازیافتن و اتصال دوباره اعضای بدن به همدیگر، یعنی زایش نو و ورود به مرتبه دیگر هستی

این عنصر خاص شمنی در آئین "تانترا" به صورت هراسناک و وحشتناکی جلوه کرده است. در این آئین، یوگی نه فقط اعضاء خود را از هم جدا می سازد بلکه شاهد تجزیه و بطلان پیکر خویش نیز می گردد، به نحوی که گوشت و پوست متلاشی می شوند و فقط استخوان باقی می ماند. یوگی تن خود را چون اسکلتی خشک و جسمی بی جان می بیند و نیروی عقل را به صورت الهه ای هراسناک مجسم می کند که کاردی در دست گرفته و جسم او را قطعه قطعه می کند و تکه های خون آلود آن را نثار خدایان می سازد.

مراد از این استعارات و تخیلات دهشت انگیز، وارستن از مرتبه انسانیت و پیوستن به عالم معنوی است.

در تائید این مطلب میتوان به این نکته اشاره کرد که بسیاری از شمن ها خود را به صورت اسکلت می آرایند.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢۳
comment نظرات ()