یوگا

کلبه سلامتی

یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

خصائص شمنیسم آسیائی عبارت بوده اند از :

1. ورود به طریقت سیر و سلوک که شامل مراتب زیر بوده است:

تجزیه جسم و پراکندگی اعضای آن، مرگ و رستاخیز، هبوط مرید در اعماق جهنم و صعود او به بهشت.

2. ایجاد نیروهای سحرآمیزی که به واسطه آن شمن می توانسته است به سفرهای روحانی تن در دهد و همچون پزشک مرد، روح بیماری را که اهریمنان ربوده بودند بازگیرد و به بیمار بازگرداند.

3. تسلط و استیلا بر آتش، شمن می توانسته روی آتش گداخته راه برود.

4. شمن قادر بوده است که تغییر شکل بدهد و به صورت جانوران گوناگون دربیاید و همچون مرغی در آسمان بال و پر بگشاید.

شمن هم موبد بوده و هم پیغمبر و هم پزشک و جادوگر.

کلیه این صفات در شخص او جمع بوده است.

گروهی از خصائص شمنیسم در یوگا نیز دیده می شود ولی پیش از آنکه به این مبحث بپردازیم، ضروری است خاطر نشان بسازیم که یوگای کلاسیک نه شمنیسم است و نه سحر و جادو، بلکه آداب و فنون ریاضت و طریق وصول به نجات و رستگاری است، معذلک گروهی از عناصر شمنیسم در برخی از نیروهای معجزه آسای یوگیان و شعبده بازان هندی به چشم می خورد.

"الیاد" در مقایسه ای که بین "یوگا" و شمنیسم کرده، معتقد است که پاره ای از عناصر شمنیسم در معجزه های شعبده بازان و جوکیان و مرتاضان هند یافت می شود.

این نیروها ارتباطی با یوگای پتنجلی ندارد بلکه یکی از پدیده های خارق العاده سنت کهن جادوگری هند است.

یکی از این معجزه ها معروف به معجزه طناب است که امروز در سراسر هند به صورت منحط شعبده بازی موجود است.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٥
comment نظرات ()

یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

الف ـ شمنیسم

"یوگا" مخصوص معنویت هندو نیست بلکه فنون و آداب تقریباً مشابهی را در اغلب تمدن های کهن و ادیان بزرگ جهان می یابیم.

قدیمی ترین اثر این پدیده که امروز به صورت منحطی موجود است و روزگاری قسمت بزرگی از آسیای مرکزی و سیبری و اورال و آلتائی را فرامی گرفته است به "شمنیسم" معروف است.

واژه شمن گویا در میان اقوام "تونگوس" که از نظر نژادی مغول بوده اند و در سیبری شرقی زیست می کرده اند، معنی "موبد" یا "پزشک مرد" را می رسانده است.

برخی را عقیده بر این است که این واژه از کلمه "شرامانای" سانسکریت و "سامانای" پالی که معنی راهب دوره گرد را می دهد مشتق شده است، ولی احتمال این فرضیه ضعیف است و هنوز به اثبات نرسیده است.

شمنیسم به ظن قوی دین ابتدائی کلیه اقوام و گروه های نژادی مغول و تاتار بوده است که در اورال و آلتائی و سراسر آسیای مرکزی و سیبری و مغولستان پراکنده بوده اند و حتی اعتقاداتی مشابه به شمنیسم بین اسکیموها و سرخ پوستان آمریکای شمالی و بومی های استرالیائی و مالزی مشاهده شده است.

دین شمنی را به علت تسلطی که به نیروهای روانی داشته و به سبب اینکه ارواح پلید را از جسم آدمی دور می ساخته و می کوشیده تا به بیماری های روان انسانی درمان ببخشد، دین پزشک مردان نیز گفته اند.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٤
comment نظرات ()