یوگا

کلبه سلامتی

ضمیرناخودآگاه و تاثرات ذهنی

سرشت حیات چنین است که همواره به سوی تجلی کاملتر و شادتر می رود. این دستگاه عصبی هرچه تکامل یافته تر باشد، صفات دانستگی ناب را که هوش و خلاقیت و شادی است بیشتر متجلی خواهد کرد.

کلیدش تفکر و مراقبه است.

علم دریافته است که ما انسان ها از آن رو باهوش تر از حیواناتیم که سازمان عصبی ما تکامل یافته تر است و در نتیجه دانستگی بیشتری در اختیار داریم. اما یوگا از این پیشتر می رود. می گوید دستگاه عصبی انسان تاج جلال آفرینش است زیرا تنها این دستگاه می تواند سرچشمه بی کران زندگی را به همان حالت پاکی بی آلایش درخشان اش منعکس کند.

انسان به صورت خدا آفریده شده است. آرزوی خودشناسی در عمق نهاد هر یک از ما نهاده شده و یاد بهشت عدن همان قدر دیرینه سال است که خود جان آدمی. این شوق هر اندازه که تیره و تار احساس شده باشد، باز پالوده ترین تجلی میل پویای رویش و پیشرفتی است که به تمام زندگانی نیرو می بخشد و هر اشتیاقی را به جنبش می آورد. تنها آنگاه به رضایت خواهیم رسید که سرشت راستین مان را دریابیم و جان فردی مان نامتناهی شود.

این روشن شدگی اولین و آخرین رهائی است، حالتی ست از هستی بی کوشش.

از پی گردی باز نخواهیم ماند،

و فرجام تمام گشتن هامان

باز آمدن به جائی خواهد بود که از آن آغاز کرده ایم

و آنجا را نخستین بار خواهیم دید.

تی.اس.الیوت

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢۳
comment نظرات ()

ضمیرناخودآگاه و تاثرات ذهنی

رنج برای اغلب ما یک حقیقت زندگی است به رغم تمام کوشش هائی که در تسلای خود می کنیم گویا که ما را از این رنج گریزی نیست.

آموزگاران بزرگ چون با ناتوانی ما در نگهداشت شادی مان روبه رو شدند عملی ترین راه را در پیش گرفتند.

مثلا بودا پیروان اش را بر آن داشت که از دل بستن به هر آنچه بیرونی است، از پیشوایان گرفته تا پندارینه ها، بپرهیزند.

بودا راه درمان را نشان داده است، راهی که "به روشن شدگی" می انجامد.

این راه، طریقت بیان مجدد یک‌ آموزه کهن است که او آن را با تجربه اش تائید کرده است. این آموزه را یوگا می خوانند.

یوگا می گوید : ما از آن رو  رنج می بریم که در نادانی زندگی می کنیم و از سرشت حقیقی مان بی خبریم. سرشت حقیقی ما ورای تنگناهای هستی و یکنواخت ما است و در حالت وجد از رنج آزاد و دور است.

این سرشت را در عمق دل و آن سوی کورسوی اندیشه به شکل یک بسیط بی مرگ و "همه جاست " تجربه می کنیم و آن دانستگی مطلق است و به هرچه در آفرینش هست جان می بخشد و سرچشمه و مقصد تمام حیات است، یوگا آن را "خود" می نامد.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسهای باشگاه ورزشی کلبه سلامتی در سال 1391

همه روزه از ساعت 5:30 تا 6:30 صبح دوچرخه سواری

همه روزه از ساعت 8:30 تا 10 صبح یوگا.

روزهای زوج : ساعت 10:30 تا 12 یوگا.

روزهای فرد : ساعت 4:30 تا 6 عصر یوگا

روزهای زوح : ساعت 6:30 تا 8 عصر یوگا

یک شنبه ها ؛ ساعت 10:30 تا 12 فنگ شوئی

دوشنبه ها ؛ ساعت 4 تا 8 عصر آیورودا

پنج شنبه ها ؛ ساعت 6:30 تا 8:30 کلاس دف

شنبه ها و سه شنبه ها ؛ ساعت 8:30 تا 10 شب کلاس یوگای آقایان

برنامه های جانبی ؛

یوگا در آب

یوگا در طبیعت

بازدید از اماکن

جهت اطلاعات و یا هماهنگی میتوانید با تلفن های 8788393 و 8762173 تماس گرفته و یا به آدرس مشهد ـ بلوار پیروزی ـ رضاشهر ـ خاقانی جنوبی 17 ـ شماره 2 ـ کلبه سلامتی مراجعه فرمائید.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢۱
comment نظرات ()

تبریک سال 1391

اینک در جایگاه هفت سالگی ایستاده ایم ؛

                                        و در آستانه بهاری دیگر

        به روزهای پرفراز و نشیبی که پشت سر گذاشته ایم ؛

                                                                 می نگریم.

به تلاشهائی که کرده ایم، به زحماتی که شما کشیده اید...

    به آرزوهائی که شما داشته اید ،

                     به امیدهائی که خود داشته ایم ،

تا توانستیم بخش بزرگی از باورها و اعتقاداتمان را

                                                       جامه عمل بپوشانیم ،

                                                       و آنها را تحقق دهیم .

و همواره کوشیده ایم تا شکست را در مقابل

                                روح پرشکوه امید و زندگی

برای خود و خانواده " کلبه سلامتی " تبدیل به

                                                    "واژه های موهوم" نمائیم ،

                             و با همدلی، عشق به خدمت به مردم را تداوم بخشیم .

پس بیائید دنیای پاک ذهن را

                                      جایگاه رویش اندیشه ها کنیم .

با نگاهی روح را رنگی زنیم

                                     با تبسم کلــــبه را زیبا کنیم .

 

 

ریحانه سادات رسولی

مدیریت باشگاه ورزشی کلبه سلامتی

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢۱
comment نظرات ()

ضمیرناخودآگاه و تاثرات ذهنی

"میرسئا الیاد" محقق روحانی وجه مشابهت یوگا و روانکاوی را نمایان ساخته و به اختلافات آنان نیز اشاره کرده است.

وی می گوید :"برخلاف روانکاوی جدید،یوگا در "ضمیرناخودآگاه" دایره پیوستگی وجدان ناخودآگاه و وجدان خودآگاه را آشکار می سازد.

برای یوگا ضمیر ناخودآگاه، هم منشاء و هم محمل کلیه اعمال و حرکات و نیت های خودخواهانه ای است که به علت اشتیاق به ثمر گرفتن و تمایل به ارضاء و اشباع خواسته های خود،بوجود آمده است و هر آنچه که به فعل می گراید یا صورتی می پذیرد، از ضمیر ناخودآگاه پدید می آید و بدان باز می گردد.

فرق دیگری که بین یوگا و روانکاوی هست، این است که برخلاف روانکاوی، یوگا معتقد است که ضمیر ناخودآگاه را میتوان به واسطه نیروی ریاضت مهار کرد و حتی بر آن چیره شد.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢۱
comment نظرات ()