یوگا

کلبه سلامتی

یـــامـــا - قسمت ششم

آهیمسا یا عدم خشونت تنها دلالت بر عدم کشتن ندارد،بلکه به معنای گستردهِ خود، پرهیز از هرگونه آزار رساندن به موجودات می باشد.

فکر،اعمال و سخنان شما می توانند سبب هرگونه آزار و اذیتی شوند.

پس آهیمسا نیاز به ذهن، دهان و دست بی آزار دارد.

آهیمسا، جنبهِ منفی عدم خشونت نیست بلکه عشق کیهانی و مثبت است به عبارت دیگر ارتقای ذهن است که در نتیجهِ آن، عشق جایگزین نفرت می شود.

برخلاف آنچه مردم عادی تصور می کنند هیمسا نه تنها مربوط به آزار فیزیکی نمی شود بلکه اشکال مختلفی نیز دارد :

دیگران را با دیدهِ تحقیر نگاه کردن،مسخره کردن و خُرد کردن شخصیت افراد، تعصب بی جا، غیبت،تهمت،دروغ،کینه،تنفر،سوءاستفاده از دیگران،به کاربردن سخنان تند،اِعمال خشونت با دیگران،به کار بردن سخنان تند،اِعمال خشونت با دیگران،خدمتکاران و زیردستان،جریحه دار کردن احساسات دیگران به خاطر نوع بیان،تن صدا،سخنان ناملایم و یا حالت چهره، کوتاهی در کاستن درد و رنج دیگران و یا سر نزدن به افرادی که در ناراحتی و  غم به سر می برند،توهین یا بی ادبی عمدی به شخصی در حضور دیگران و تائید اعمال زشت و ناپسند دیگران که البته به نوعی خشونت غیرمستقیم می باشد.

اکنون با علم بر انواع هیمسا، آهیمسا را خالصانه تمرین کنید و الهی شوید.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
comment نظرات ()

یـــامـــا - قسمت پنجم

اولین قدم برای احیاء و الوهیت بخشیدن به انسان، از بین بردن خویِ وحشیِ اوست.

ویژگی غالب در حیوان صفتان، بی رحمی ست.

به همین دلیل است که خردمندان و فرزانگان آهیمسا ( عدم خشونت ) را توصیه می کنند که موثرترین روش برای مقابله با اعمال بی رحمانه و ظالمانه بشر و ریشه کن کردن آنها می باشد.

تمرین آهیمسا،باعث توسعهِ عشق می شود.

آهیمسا،نام دیگرِ عشق یا به عبارتی حقیقت است.

آهیمسا، عشق جهانی ست.

عشق خالص و الهی ست.

جائی که عشق وجود دارد،آهیمسا هم هست و جائی که آهیمسا هست،عشق و فداکاری نیز یافت می شود.

پیغامِ تمامی پیامبران و قدیسان در زمان ها و سرزمین های مختلف پیام عشق،آهیمسا و نوع دوستی بوده است.

آهیمسا، برجسته ترین و بهترین خصلتی ست که در زندگی روزمره و فعالیت های یک روح متعالی عنوان می شود.

آهیمسا،طریقی ست برای رسیدن به رستگاری و تنها راهی ست که با قدم گذاشتن در آن میتوانید به لذتِ سعادت،عشق،صلحی عمیق و متداوم برسید.

تنها راه رسیدن به صلح و آرامش،آزار نرساندن به موجودات زنده می باشد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
comment نظرات ()

یـــامـــا - قسمت پنجم

انسان کامل میداند که برای نیل به حقیقت و کمال، لازم است خشونت در فکر،زبان و رفتار را از خود دور کند چرا که به خوبی میداند که سرچشمهِ آهیمسا در شعور است.

خشونت و پرخاشگری مایهِ تیرگی شعور است.عصبیت و خشونت، ذهن را کودن و دچار حماقت می کند.

این شعور است که خوبی و بدی را تعیین می کند. با این وجود وقتی در وجودِ خود عمیق تر می شویم، قدرت آهیمسا را از شعور نیز بالاتر می یابیم. جای اصلی آهیمسا در قلب است. فکر و ذهن شاید با منطق یا استدلال خود یا به خاطر اجتماع و شرایط آن، آهیمسا را بپذیرد و حتی سعی کند تظاهر به قبول و اجرای آن نماید اما اگر قلب از آهیمسا پر نشود انسان در لحظه ای مغتنم به خشونت و پرخاشگری روی می آورد. قلب با پر کردن مهر و محبت، دوستی و صفا و در نهایت در یک جمله " عشق " قادر می شود آهیمسا را در تمامی ابعاد زندگی، عینیت بخشد.

آهیمسای واقعی با عشق حقیقی که عشق بدون توقع، پذیرش غیر مشروط انسان و زندگی و پر از مهر و دوستی است حاصل می شود و احتمالا به همین خاطر است که در ادبیات عرفانی جایگاه عشق در بالاترین نقطه هرم معرفت قرار می گیرد.

اگر قلب از عشق خالص و نیالوده و به عبارتی عشق خداگونه پر شود، تمامی سمومات فکری و روحی و به عبارتی خشونت های برشمرده در فکر، زبان و رفتار ناپدید می شود و آنگاه است که شعور منحرف نمی شود.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
comment نظرات ()