یوگا

کلبه سلامتی

روشهای مختلف یوگا _ راجا یوگا

راجا یوگا raja yoga

راجا، به معنی سروز،پادشاه و سلطان معنی شده است.

بنابراین می توان راجایوگا را به یوگای خسروانی ترجمه کنیم.

اما چرا این یوگا، خسروانی نامیده شده و نسبت به سایر یوگاها از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟

از آنجا که ذهن و روان انسان زیربنای تمام فعالیت های جسمی و حسی است و راجایوگا نیز مستقیماً بر روی امواج فکر و کنترل، وارسی و انضباط آن امواج، کار می کند، لذا این یوگا نسبت به سایر یوگاها ارجحیت دارد.

از طرف دیگر مراحل و مقامهای این یوگا، زیربنای تمام یوگاهای دیگر نیز هست.

 در اصل راجایوگا، روشی ست برای رسیدن به احدیت و آرامش مطلق ذهنی، تمرکز عمیق درونی و کنترل احساسات از طریق کنترل افکار و تسلط بر ذهن . از طریق کنترل فکر و تسلط بر ذهن انسان قادر خواهد بود جریان و جهت افکار خود را در دست داشته و آن را به هر طریقی که لازم بداند هدایت نماید و در جهت بیدار ساختن نیروهای درونی و نهفته خویش بکوشد و به قدرت روانی و روشن بینی و نفوذ فکری برسد.

راجایوگا شامل دو بخش اصلی می شود :

الف ـ باهیرانگا راجایوگا Bahiranga raja yoga

ب ـ آنتارانگا راجایوگا antaranga raja yoga

الف ـ باهیرانگا راجایوگا : یوگای خارجی ست که شامل چهار مرحله می شود به نامهای یاما،نیاما،آسانا و پرانایاما

ب ـ آنتارانگا راجایوگا : یوگای درونی شامل چهار مرحله می شود به نامهای پراتی هارا، دارانا، دایانا و سامادی.

تمرینات راجایوگا، نسبت به سایر یوگاها مشکل تر است زیرا هیچ وسیله ی کمکی مثل اصوات، جریانات ظریف انرژی، حرکات بدن و غیره جهت کمک به هشیاری یوگی وجود ندارد. در این سنت، یوگی باید مستقیماً بر روی امواج و نوسانات ذهنی تمرکز کرده، نسبت به کیفیات و حالات مختلف ذهن خود، آگاه شود.

سپس باید امواج فکر را متوقف ساخته، به مشاهده و استغراق در آگاهی زیربنائی نائل شود.

در واقع، برای یک راجایوگی، همان امواج فکری و شناخت انرژیهای حاکم بر آنهاست که مسیر سلوک را روشن می سازد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢٢
comment نظرات ()

روشهای مختلف یوگا _ بکتی یوگا _ قسمت دوم

بکتی یوگا، روشی برای رسیدن به احدیت و آرامش مطلق و تمرکز ذهنی و کنترل احساسات از طریق عبادت است.

یعنی فرد از طریق عبادت خداوندی و متمرکز کردن همه ی فکر خود به لطف خداوندی و عبادت او به آرامش مطلق و احدیت می رسد.

فرد، قدم در جهت فرامین الهی می گذارد.

بکتی یوگا، با تقویت خضوع فرد،قدرت تسلیم خود و این احساس که ما همگی وسیله ای در دست خداوند هستیم، شاگرد را از احساسات و مرکزیت نفس رها می کند.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢۱
comment نظرات ()

روشهای مختلف یوگا _ بکتی یوگا _ قسمت اول

بکتی یوگا bhakti yoga :

بکتی یوگا راه و طریقه ای ست که از سیستم دعا و مراسم مذهبی به عشق خالص میرسد.

این زمان را کالی یوگا ( دوران وحشت،اضطراب،خطر ) می گویند.

به نظر می رسد کالی یوگا، مطمئن ترین،سالم ترین و راحت ترین روش یوگا برای تمرین کردن است.

در حقیقت یک باکتی نمی خواهد احساسات را از خودش دور کند ولی سعی میکند هرگونه نقل و انتقال و تغییرات ذهنی که به وسیله احساسات بوجود می آید کاملاً تصفیه کرده و کنترل کند آنهم بوسیله دعا.

بکتی یوگا شامل دعاها، ستایشها، ذکرها،شنیدن داستانهائی که مربوط به خدا و پیامبران و مردان خداست،مراسم مذهبی و بجاآوردن آن،در حقیقت پایه های تکنیک بکتی یوگا هستند.

قاعدتاً بکتی یوگا از ارادت به یکی از افراد نزدیک مثل مادر،پدر،دوست،فرزند و معلم شروع می شود،رشد پیدا می کند.از عشق ظاهری به عشق باطنی رسیدن.

بکتی یوگا در حقیقت احساسات کاذب و خودپسندی را از شخص دور می کند.

با تقویت و رشد تواضع و فروتنی با تسلیم کردن و رها کردن خود به عنوان وسیله ای در دستان خداوند.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢٠
comment نظرات ()

روشهای مختلف یوگا - قسمت نهم

خاصیت کارما یوگا :

به یاری خدمات بی شائبه، قلب از ناپاکی تصفیه می شود.

خودخواهی،نفرت،حسادت،عقاید برتری جویانه و ریاست طلبی و همهِ وارستگی های منفی و صفات رذیلانه از بین می روند.

روح انسان در فروتنی،عشق،پاکی و همدردی،تحمل پذیری و بخشش، راسخ تر شده در این کار پیشرفت خواهد کرد.

احساس تلخ جدائی و دوری از میان خواهد رفت.

خودپسندی ریشه کن می شود.

آنگاه است که دید و افق نگاه آزادتر و وسیع تر شده،انسان از خود گم شده و به یگانگی و وحدت خواهد رسید.

بعد از آن خودشناسی از راه می رسد و آنگاه و به دنبال آن به شناخت خداوند و دیدن اینکه یکی در کل است و کل در یکی است می رسد.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱٧
comment نظرات ()

روشهای مختلف یوگا - قسمت هشتم

شرایط و توصیف کارما یوگی :

یک کارمایوگی، انسانی ست پاک شده از شهوت،حرص،خشم و خودخواهی.

اما اگر حتی نشانی از این حالات در او باشد،باید به سختی در راه محو آنها بکوشد.

در این راه نباید توقع هیچ پاداشی یا عاقبتی از اعمالش داشته باشد یا در بند نام و نان و  آرزوی تحسین و تشویق و سپاسگزاری باشد، بلکه با شخصیتی بی نقص بکوشد تا این ویژگی ها را از خود دور کند.

باید متواضع بوده و از هر نوع عمل ناشایستی به دور باشد. به خصوص بکار بردن کلمات نرم و دلنشین را همیشه ادامه دهد. آنکه با تکبر و حسادت توقع دارد که همگان برای کوچکترین کاری به او احترام بگذارند چگونه می تواند به دیگران خدمت کند ؟

یک کارمایوگی باید دارای قلبی بزرگ باشد به دور از کج اندیشی، خِسَت و خودپسندی، حرص،عصبانیت و خودخواهی.

برعکس باید خُلق و خوی مهربان داشته و در برابر دیگران، طبیعتی دوست داشتنی و اجتماعی داشته باشد. باید بتواند با هر کس صرفنظر از ناهماهنگی های ظاهری، عقیده ای و نژادی نشست و برخاست و رفت و آمد کند و در واقع با نوعی سازگاری برنامه ریزی شده و با تحمل و همدردی مشکلات دیگران را کاهش داده و در عشق به همهِ امور جهان شریک باشد.

باید بتواند خودش را با برنامه های دیگران وفق دهد.

مانند دری به روی همگان باز باشد. از خیر و رفاه دیگران خوشحال باشد. نباید به آسانی تحریک شود یا دیگران را بیازارد،بلکه باید بر تمام اعضاء و بخش های وجودش تسلط پیدا کند.

زندگی ساده ای را در پیش گیرد و تحمل توهین،بی احترامی و سرزنش،رسوائی، به عقب رانده شدن،تندی،بی مهری و درد و رنج ناشی از بیماری ها و گرفتاری ها و نظایر آن را داشته باشد.

از همه مهمتر،اینکه به خدا، کتابهای مقدس و سخنان مرشد و مراد خود ایمان قلبی و کاملی داشته باشد.

اصولاً اگر زندگی بر اساس خوشگذرانی و خودپسندی و همه چیز را برای خود انجام دادن بنا شود، چگونه میتوان آن را با دیگران تقسیم نمود و به دیگران پرداخت ؟

بنابراین ریشهِ  هر نوع خودپسندی باید کاملاً سوزانده شود.

در اینجا این سخن از گیتا یادآوری می شود :

" مطیع نمودن نفس، رعایت حق دیگران به طور مساوی و خشنودی از رفاه همگانی چیزهائی است که انسان را متعالی کرده و اعمال او را به نزد خدا می برد. چنین انسانی به طور قطع کارمایوگی خوبی شده و به زودی به هدفش خواهد رسید."

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱٧
comment نظرات ()