یوگا

کلبه سلامتی

روشهای مختلف یوگا - هاتا یوگا

یوگای کنترل عضلات بدنی و پرورش اعضای مختلف بدن و تسلط کامل بر جسم است.

مردم معمولاً در مورد این شاخه از یوگا دچار اشتباه می شوند.بسیاری از مردم فکر می کنند، که "هاتایوگا" فقط به آساناها یا به آسانا-پرانایاما می پردازد. هدف از انجام آسانا و پرانایاما در این یوگا مثل سایر انواع یوگاساداناهاست،یعنی شناخت خداوند.

آسانا و پرانایاما،ابزاری هستند برای بدست آوردن کنترل ذهن و پرانا به منظور تسهیل در رسیدن به این هدف متعالی.سلامت جسم،جسم انعطاف پذیر،کاهش میزان فشارهای عصبی از اثرات جانبی این نوع یوگاست.

آساناها و پرانایاما فقط دو نوع از روش ها و تکنیک های هاتایوگا هستند. فرد کارورز باید علاوه بر آن در انجام مراقبه سعی کند مطابق اصول اخلاقی و معنوی یوگا زندگی کند. هاتایوگا ابتدا به جسم فیزیکی می پردازد.فرد پس از بدست آوردن کنترل بر جسم مادی خود سعی می کند بر پرانا کنترل پیدا کند و با کنترل پرانا فرد کنترل ذهن را در دست میگیرد.

به همین دلیل اعتقاد بر این است که آموزش یوگا یک شغل یا حرفه نیست،بلکه یک ساداناست. مربی یوگا باید سعی کند متواضع باشد و حس کند ابزاری ست برای انرژی الهی. آموزش یوگا بر اساس گوروپارامپارا شکل گرفته است،دانشی ناگسستنی از مربی زنده به شاگردش منتقل می شود.

یک مربی خوب،یک شاگرد خوب هم هست. او قادر است آموزش هائی را که از مربی می گیرد خوب درک کند،عمل کند و سپس بر اساس تجربه مستقیم و شخصی، این مسائل را آموزش دهد. مربی یوگا کارورز یوگاست و نه موعظه گر.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٦
comment نظرات ()

روشهای مختلف یوگا _ مانترا یوگا_قسمت پنجم

قبل از تکرار مانترا، موارد زیر را رعایت نمائید :

1.  مانترا را با بدن و لباس تمیز و از تَهِ دل و با خلوص نیت تکرار کنید.

2. تکرار مانترا، مستقیم ترین راه برای رسیدن به روشن بینی است.

3. مانترای مناسب را انتخاب کنید و هرقدر بیشتر،حتی ضمن راه رفتن و کار کردن تکرار کنید.

4. میتوانید مانتراهای متعددی را برای منظورهای مختلف انتخاب نمائید.

5. هر مانترا را 108 بار و در صورت نبودن فرصت 9 بار یا مضربی از عدد 9 تکرار کنید.

6. برای شمردن از چاپامالا (دانه های تسبیح) یا انگشتان استفاده نمائید.

7. در صورتیکه مانترا را با چشمان بسته تکرار می کنید، توجهتان را روی چاکرای ششم یا روی چاکرای قلب بگذارید.

8. می توانید مانترا را در ابتدا با صدای بلند تکرار کنید، سپس با صدای آهسته و در انتها بطور ذهنی تکرار نمائید.

9. تکرار ذهنی مانترا قوی ترین اثر را دارد.

10. تکرار مانترا با صدای بلند،موجب می شود که توجهتان از صداهای خارج بریده شود و به درون معطوف گردد.

11. مانترا را با نیت پاک و با تلفظ صحیح تکرار کنید.

12. مدی تیشن را حتی الامکان در ساعت مشخص،جای مشخص و به مدت مشخص انجام دهید،به این ترتیب انجام مدی تیشن برایتان راحت تر خواهد بود.

13. می توانید مانترا را با قلم اختصاصی و در دفتری که به این کار اختصاص داده اید، هر روز به مدت ده دقیقه تا نیم ساعت بنویسید و در طی این مدت نیز در سکوت و تمرکز باشید و در ذهن نیز مانترا را تکرار نمائید.

14. مدت مناسب برای تکرار مانتراها، بیست دقیقه تا نیم ساعت می باشد. در صورت ممکن دو بار در روز، صبح ها،به محض بیدار شدن و قبل از درگیر شدن ذهن با مسائل روزانه و عصرها،قبل از غروب خورشید،مدی تیشن را انجام دهید.

15. با توجه به قدرت مانتراها، خستگی هائی که طی سالها روی هم انباشته شده اند، شروع به آزاد شدن می کنند. بنابراین اگر پس از چند دقیقه تکرار مانترا احساس بی حوصلگی کردید یا به یاد کارهای عقب افتاده، افتادید و احساس کردید که باید از جا بلند شوید و به دنبال انجام آن کارها بروید،اینها همه علائم موثر بودن مانتراها و آزاد شدن خستگی هاست و علائم خوبی می باشند. بنابراین به تکرار مانترا ادامه دهید و به یاد آورید که کار پر اهمیتی را انجام میدهید. با تکرار مانتراها به سلامت و موفقیت خود و خانواده خود کمک می کنید.

16. استراحت بعد از مدی تیشن بسیار مهم می باشد :

در اوایل،دو تا سه دقیقه استراحت کافی ست.در ازاء هر ماه مدی تیشن، چند دقیقه به مدت استراحت بیفزائید.برای کسانی که سالها مدیتیت طولانی می کنند،بیست تا سی دقیقه استراحت بعد از مدی تیشن ضروری است.

بهترین فرم استراحت،به پشت دراز کشیدن است.دستها با فاصله کمی از بدن دور،کف دستها رو به بالا،پاها به اندازه عرض لگن باز.

17. در ابتدا ممکن است ذهن سرگردان شود.ذهن به همه جا می رود،ولی در نهایت متمرکز خواهد شد.

18. از فشار آوردن بر روی ذهن، به منظور آرام شدن،خودداری نمائید. زیرا این فشار آوردن، فشارهای بیشتری را بر امواج مغزی وارد خواهد ساخت و مدیتیشن را به تاخیر خواهد انداخت. اگر ذهن با پافشاری به سرگردانی خود ادامه دهد،بهترین راه مهار کردن آن است که خود را از ذهن جدا نمائید و شروع به تماشای آن کنید،به همان نحوی که فیلمی را نگاه می کنید به تدریج ذهن آرام می گیرد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٥
comment نظرات ()

روشهای مختلف یوگا _ مانترا یوگا_قسمت چهارم

این مانتراها،به طور کلی،معمولاً به دو دسته تقسیم می شوند:

الف ـ پرانا مانترا : باعث افزایش انرژی حیاتی می شوند.به عنوان مثال گایاتری مانترا

ب ـ چیتا مانترا : که سطح آگاهی و قدرت ذهنی را تقویت می کنند و توسعه می دهند. به عنوان مثال ماهامریتیونجایا مانترا

مدت زمان گفتن هر کدام از این دو گونه مانترا و کیفیت ترکیب آنها در کنار هم، جزء تعالیم روش مانترا یوگاست.

مراحل دوم و سوم ( مادهیاما و پاشیانتی ) بهم کاملا مرتبطند.

در این مراحل استاد مانترای خاصی را برای یوگی انتخاب می کند که مناسب با ارتعاشات وجودی او باشد.این مانترا که در مرحله دوم به او آموزش داده شده و به صورت "ورد" خوانده می شود در مرحلهِ بعدی تبدیل به " بی جا مانترای " همان مانترا خواهد بود.

بر فرض اگر شما در مرحلهِ دوم مانترای لاکشمی،کریشنا و یا کالی را دریافت کرده باشید در مرحلهِ سوم باید بیجا مانترا یا بذر اصوات رهائی بخش را ذکر کنید که به ترتیب در مورد سه مانترای بالا عبارتند از : شیریمshreem . کریمkreem. کلیمkleem.

تعداد مانتراها بسیار زیاد است و هر کدام از آنها ماهیت خاص خود را دارند.

ضمناً هر مانترا گذشته از بیجا،دارای یک سمبل ذهنی خاص به خود است،که در مراحل والای تمرینات تنتریک ذکر بیجا مانترا توأم با تمرکز بر روی آن سمبل خواهد بود.شناخت سمبل ها ( یانتراها ) و استفاده صحیح از آنها به اندازه ذکر خود مانترا اهمیت دارد بلکه بیشتر.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٤
comment نظرات ()