یوگا

کلبه سلامتی

یوگای آقایان در مشهد در کلبه سلامتی

به اطلاع دوستداران یوگا می رسانیم؛

یوگا ویژه آقایان

همه روزه از

ساعت 20:30 تا 22

در محل باشگاه برگزار می شود.

جهت اطلاعات بیشتر با

8788393 و 8762173

تماس حاصل فرمائید.

آدرس ما :

بلوار پیروزی.رضاشهر.خاقانی جنوبی 17. شماره 212

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
comment نظرات ()

روشهای مختلف یوگا - هاتا یوگا-قسمت ششم

4- باندا : یعنی قفل

در علم هاتایوگا از چهار قفل صحبت شده است :

الف ـ قفل در ناحیهِ گلو ( قفل چانه ) Jalandhara bandha

ب ـ قفل در ناحیهِ شکم udyanana bandha

ج ـ قفل در ناحیهِ عجان moola bandha

د ـ قفل ترکیبی که از دو یا سه قفل پیش ترکیب شده است.maha bandha

منظور از هنر باندا، جمع و متمرکز ساختن انرژی پرانا در مناطق خاص است. کانونی کردن و قفل کردن انرژی در مناطق خاص که سدهای انرژی پرانیک در آن نقاط قرار گرفته، کمکی بزرگی در جهت سیلان انرژی است و یوگی را به حوزه والاتری از درک انرژی می رساند.

در فلسفهِ تنترا و یوگا از سه سد و مانع انرژی صحبت شده است :

برهماگراندهی، ویشنوگراندهی و رودرا گراندهی

هر کدام از قفلهای یوگائی روی یکی از سه سد انرژی عمل می کند.

گفته شده برهماگراندهی در بدن پرانیک و در قسمت میانی یعنی منطقه ای تقریباً معادل عجان قرار گرفته و با حالات تنبلی، رخوت و سستی مربوط می شود.

ویشنوگراندهی در بالای دیافراگم و وابسته به عواطف و احساسات است.

سومین سد انرژی نیز به عقیده بعضی در ناحیه میانی ابروان است و مربوط به تجربیات معنوی می شود.

یعنی در صورتی که این قفلها آزاد نشوند به ترتیب، فرد وابسته به تعلقات مادی، عواطف و احساسات و میل به کنترل امواج و به اصطلاح تجربیات معنوی خواهد شد.

هر کدام از این قفلها، مانع خواهند شد که جریان انرژی از معابر روانی و مدارهای انرژی گذشته، تجربیات اصیل معنوی را که عاری از خودخواهی های فردی است، احیا کنند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
comment نظرات ()

روشهای مختلف یوگا - هاتا یوگا-قسمت پنجم

3- پرانایاما :

در طی اجرای این دسته از فنون که بر اساس نحوه،سرعت،تنظیم مناسب سه جریان(دم، بازدم و حبس ) و چگونگی تنفس پایه ریزی شده اند؛ انرژی بیشتری در یوگی آزاد می شود.

در مراحل پیشرفتهِ تمرین، بدن یوگی لاغر شده، چشم ها فروغ بیشتری پیدا کرده و قدرت نفوذ افزایش می یابد.

تعداد فنون تنفسی بسیار است و هر کدام مراحل فراوانی را شامل می شوند.

یوگی در این مرحله، از هشیاری تخصص یافتهِ خود جهت تدبیر و کنترل جریانات انرژی بهره خواهد برد.

در مرحلهِ آساناها، آگاهی فقط متوجه جریانات طبیعی انرژی بخصوص در خلال آساناها بود ولی در این مرحله،یوگی می آموزد که انرژی ظریف پرانیک را شخصاً کنترل کند و آن را تا حدی که توان دارد، افزایش دهد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱۱
comment نظرات ()