یوگا

کلبه سلامتی

یـــامـــا - قسمت شـانـزدهـم

اغلب به دشواری می توانید بین حالات ذهنی چون ترس، تمایل شدید، و ارزش های درونی خویش تفکیک قائل شوید،چرا که تمایل شدیدی در شما وجود دارد که این حالات ذهنی را با خود شما یکی میداند.

اما اگر دقیقاً به درون خود بنگرید، خواهید دید که هر روزه حالات ذهنی بسیاری در شما ایجاد می شوند که هیچ ربطی به هدف و منظور شما ندارند.

راه خلاصی از خشونت علیهِ خویش،جدا شدن از این افکار از طریق شناخت ذهن است.

این هدف اصلی یوگا، مدی تیشن استغراقی و خدمت نوع دوستانه است که کارمایوگا یا سِوا (seva) خوانده می شود.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٦
comment نظرات ()

یـــامـــآ - قسمت پانـزدهـم

آهیمسا، یا تمرین عدم خشونت نسبت به خود یا دیگران است.

البته بسیار محتمل است که شما در زندگی خود چنان خواهان چیزی باشید که ریسک آزار رساندن به جسم خود را که محصول سخت کوشی است بپذیرید، اما اغلب به کارگیری تلاش  کوتاه مدت آگاهانه برای رسیدن به اهداف، آن چیزی نیست که سبب خشونت به خویش می شود.

در اغلب موارد این امر ناشی از بی توجهی نسبت به نشانه های عدم توازن در درازمدت است.

این بی توجهی نتیجهِ درگیری مداوم با خواسته ها و اضطراب های ذهنی است و شما قادر نیستید تاثیر آن را بر رفتار خود مشاهده کنید.

ممکن است نسبت به اضطراب درونی خود تنها تا حدود نامحسوسی آگاهی داشته باشید، اما در عین حال نسبت به این احساس ناراحتی، صادقانه واکنش نشان ندهید.

در چنین مواردی شرایطی از پیش تعیین شده بر شما تحمیل می شود که نه تنها ارزش های درونی شما، بلکه توسط ساخته های خیلی ذهنتان کنترل می شود.

رشد درونی و بلوغ فکری از درک این حقیقت حاصل می شود که بپذیرید شما با یک موجود انسانی،رفتاری خشن و ناهنجار داشته اید.

در این میان، این حقیقت که شما خود فرد آزار دیده اید هستید، ماهیت خشونت را تغییر نمیدهد.

از دیدگاه معنوی هرگز نباید هیچ فردی از ابنای بشر از جمله خود را آزار داد.

فهم این موضوع نخستین گام در اجرای آهیمسای فردی است.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٥
comment نظرات ()

یـــامـــا - قسمت چـهـاردهـم

تمرین آهیمسا :

قسمت اول -

خشونت علیه خویشتن یکی از نقایص بزرگ زمان ماست.

مردم شدیداً مایلند در رابطه با مشکلاتی که زندگی برایشان ایجاد می کند حرف بزنند، اما کمتر تمایل دارند به خشونتی که خود در حقِ خویش روا می دارند اعتراف کنند.

به سهولت می توانید با زیرنظر گرفتن وضعیت جسمیِ خود در زندگی روزمره، متوجه خشونت علیه خویش شوید.

شما به خوبی مشکلات عمومی جسمی را که به دلیل فشارهای عصبی، کمبود خواب و خستگی پدید می آیند می شناسید.

ممکن است آنها را به عنوان نمونه هائی از خشونت به حساب نیاورید،اما هر زمان که خود را خسته و فرسوده می کنید و بر خود خشم گرفته اید، باید مسئولیت آن را بپذیرید.

ما همگی کسانی را می شناسیم که به دلیل کار بیش از  حد یا فشار عصبی شدید، دارای مشکلات گوارشی، قلبی یا سایر اعضای بدن هستند اما هرگز رفتار خود را به خشونت تعبیر نمی کنند.

اما آیا میتوان بر این رفتار نام دیگری نهاد ؟

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱۳
comment نظرات ()