یوگا

کلبه سلامتی

یـوگـا - قسمت بیست و یکم

برنامه ریزی زمانی :

قسمت سوم

فرض کنید که نمی توانید زمان بندی کار خود را تغییر دهید و برنامه های کاری به اندازه ای در نظرتان توانکاه هستند که اغلب احساس می کنید موجب نگرانی و عصبانیت شما می شوند، می توانید این برنامه را با خشونت کمتری طی کنید :

بدین ترتیب که کلاً راجع به آن فکر نکنید،مگر اینکه در حال برنامه ریزی باشید.

باقی اوقات تنها بر اساس برنامه ریزی خود پیش ببرید، یعنی بر کاری که پیش رو دارید تمرکز کنید،بی آنکه فکر و خیال را نیز بدان بیفزائید و مثلاً بگوئید، این همه کار دارم، تازه همین هفته هم کلی گرفتاری دیگه بهش اضافه میشود.

به بیان دیگر مشکل خود را به فیلمی هفتاد میلیمتری تبدیل نکنید، طوریکه خود را دائم در حال انجام دادن کارهای آینده ببینید، گوئی قرار است تمام این کارها فوراً انجام شوند.

در عوض به کاری بپردازید که همین حالا باید انجام شود.

چون در حال حاضر جز این، کار دیگری از شما برنمی آید.

شاید این کار به نظر آسان باشد، اما بسیار مشکل و ظریف و در عین حال بسیار رهائی بخش است.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۸
comment نظرات ()

یـوگـا - قسمت بیـستـم

برنامه ریزی زمانی :

قسمت دوم

شاید بپرسید چرا هنگامی که حق انتخاب زندگی صلح آمیزتری را دارید، به استفادهِ نادرست از زمان و خودآزاری ادامه میدهید یا شاید بگوئید که از جهاتی احساس می کنید،هیچ چاره ای ندارید مگر آنکه نسبت به خود خشن باشید،چون،زندگی عرصهِ مبارزه ای بسیار سهمگین است.

در هر یک از این شرایط،شما به بدن خود فشار می آورید و ذهن را به طرز وحشیانه ای خسته می کنید، چون تحت تاثیر این احساس که در زندگی چیزی را کم دارید به تنش زدائی تن میدهید.

این چیز می تواند،پول،عشق،ماجرا و یا امنیت باشد.

احساس ناشایستگی،آسیب پذیری،تعلق یا کمبود،جزء غیرقابل اجتنابی از انسانیت است.

اگر شما هم مثل اکثر مردم،به آزادی معنوی دست نیافته باشید،نمی توانید مانع از بروز این احساسات شوید.

اما می توانید با کنترل زندگی و تغییر دادن تقلی و تفسیر خود نسبت به این احساسات، آنها را مهار کنید.

اگر این احساسات را از آن خود ندانید و با آنها طوری برخورد کنید که گوئی به شما

و شخصیت شما تعلق ندارند و آنها را صرفاً به عنوان حالات احساس ذهن تلقی کنید که آزادانه در وجود هر کسی جولان میدهند،خواهید دید که حتی در سخت ترین شرایط هم میتوان قوام و توازن درونی خود را حفظ کرد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٤
comment نظرات ()