یوگا

کلبه سلامتی

یـــوگـــا - نی یمه

ج ـ تپس tapas ریاضت

آرامش.شجاعت و قدرتِ تحملِ مشکلات زندگی.

نوعی خودآگاهی.

محدود کردن و مقابله با تمامی امیال و احساسات به کمک تمرینات خلوص در ذهن، کلام و عمل.

یک انرژی گرمائی که ایجاد آگاهی می کند و از روی کار بر اضداد و کشمکش اضداد این انرژی بدست می آید.

مثل عمل سرما و گرما. گرسنگی و تشنگی. ایستادن و نشستن. روزه کلام. روزه اطوار ( حرکت دست و بدن ). تلاش و کوشش. رنج بدون شکوه و شکایت.

برخلاف چیزی که دوست داریم انجام دهید در جهت بهتر شدن خودتان،

حرکات یعنی خودداری از اشارات چشم و ابرو و غیره. زیرا این اشارات معرف احوال درون است و خودداری از این اطوار منجر به تسلط بر نفسی می شود که گاهی نیز از طریق اشارات چهره هم خود را می نمایاند.

تصور عمومی چنین است که یوگا راه و روشی ست مشتمل بر ریاضت و نفس کُشی.

این تصفیه یا پاکیزگی همان قدر که جسمی ست اخلاقی یا عقلی نیز است.

چنان که دیده ایم، تفکر و نظاره ( دیانه ) به دستگاه عصبی چنان آسایش عمیقی میدهد که اثرات منفی تجربهِ گذشته، یعنی فشاری که ناشی از خستگی و هیجان سرکوفته و اضطراب است، محو می شود و از میان می رود.

این یک پاکیزگی طبیعی ست زیرا سرشت تن، این است که ناپاکی ها را  از خود دور کند.

در یوگا، از تپس، به آتش، شور و اشتیاق، اشراق، به نور رسیدن، سوزاندن نقص ها و روشن کردن آتش دانائی در وجود. این آتش در چاکراها متمرکزند. اینها می توانند در سراسر شکم در طول ستون فقرات و سپس تمام بدن پخش شوند که به آن " گوهر یوگا " گفته می شود.

همچنین از آن به تبدیل غریزه به نفس یعنی کنترل کارماایندریا karmendria . پنج عضو فیزیکی عملکرد ( پاها.دستها.اندامهای صوتی.مخرج.اندام تناسلی )

تپس یعنی کنترل کارماایندریا یعنی ارگانهای عملی.

مثلاً الان من وقت خواب ندارم باید کتاب بخوانم،پس میخوانم و نمیخوابم.قصدم ریاضت نیست ولی خوابم می آید. اینجا دارم ارگانهایی را که قصد خواب دارند را کنترل می کنم.

وقت تفریح ندارم، این تپس است.

وقت غذاخوردن ندارم، این تپس است.

باید دقت داشت که تپس ، کارما را پاک نمیکند.فقط در تپس کنترل کارماایندریا داریم.

با کارمایوگاست که کارماها پاک می شود.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/۱٦
comment نظرات ()