یوگا

کلبه سلامتی

آسانا

" ها " به معنی خورشید ( سنبل گرما و نیروی مثب ) و

" تا " به معنای ماه ( سنبل سرما و نیروی منفی ) است و

" هاتا یوگا " به معنای وحدت یافتن  این دو نیروی متضاد درون انسان است.

" هاتا یوگا " شامل پنج قسمت مهم است :

آسانا ( تمرینات بدنی )

پرانایاما ( تمرینات تنفسی )

مودراها ( وضعیت های انرژی ـ ذهنی )

بانداها ( فقل ها )

شات کارما ( تمرینات نظافتی )

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۳/۳۱
comment نظرات ()

هــاتـــا

هــاتــا

مرحله سوم در آشتانگا یوگا " حرکات بدنی " است که به هاتا یوگا شناخته میشود.

که خود به دو بخش تقسیم می شود :

الف ـ تمرینات بدنی :  آسانا

ب ـ تمریتان رهاسازی  : ریلکسیشن و شاوآسانا

که تمرینات الف که شامل آساناهاست، خود به شش بخش تقسیم می شود.

1. حالات کششی

2. حالات انقباضی

3. حالات تعادلی

4. حالات معکوس

5. حالات پیچشی

6. حالات مرکب

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/۳۱
comment نظرات ()