یوگا

کلبه سلامتی

آسانـــا

طرز نشستن و نحوهِ جایگزیدن که بوسیلهِ آن میتوان از خستگی و تشنج عضلات رهائی یافت، برای آن است که فرد در نهایت بتواند درست بنشیند.

در حالت های معکوس است که فرد، تکنیک رهائی عضلات را یاد می گیرد.

آسانا، یعنی نگهداری بدن در حالتهای ویژه به منظور رشد و  پیشرفت بدن و آرامش فکر.

آساناهای یوگا، اعمال ساده ای ست برای سالم نگهداشتن اندامهای داخلی و بیرونی بدن.

اگر اندامهای داخلی و بیرونی هیچ فعالیتی نداشته باشند، پس از مدتی تنِ آدمی دچار ناراحتی می گردد.

جسم و ذهنِ آدمی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و هر دو احتیاج به مراقبت دارند.

هزاران سال پیش مردم یونان عقیده داشتند که ؛

                   " کوچکترین عامل در ذهن تاثیر مستقیمی در جسم دارند. "

   + ریحانه سادات رسولی ; ۳:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۸
comment نظرات ()

آسانـــا

این تمرین های یوگا، در واقع دگرگونی نظام عادی حواس و خنثی کردن تمایلات متضادِ آنان است.

بدینسان ذهن دیگر تحت تاثیر جسم نیست و این اولین قدم در راه بازداشتن حواس از دنیای خارج و تجردِ روحانی است.

پتنجلی می افزاید:

یوگی با انجام دادنِ این پرهیزکاریها و واجبات، کشمکش اضداد را فرو می نشاند و از گزند اضدادی که به تنِ ناتوان آدمی روی می آورند، تجرد حاصل می کند و با اختیار کردن ثبات و سکون مطلق، خویشتن را مبدل به عالم جمادی می سازد چنانکه گفته شد، حالات یوگا اولین گامی است که یوگی در راهِ گریز از درجهِ انسانیت برمیدارد و به مددِ آن خویشتن را بی حرکت و ساکن همچون درخت یا تمثال و مجسمه و یا موجودی اساطیری می کرده اند و بدانگونه که تمرکز نیروی معنوی در سطح ذهن، قرار و ثبات خارق العاده ای ایجاد می کند به همانگونه نیز " آسانا " تمرکز نیروی جسمانی ای بوجود می آورد که به واسطهِ آن جسم از پراکندگی اعضاء و احوال خود بدر می شود و در محل و وضعی خاص قرار می یابد و از حرکت طبیعی و جنبش فطری خویش دست برمیدارد و سکون مرگبار عالم جمادی را به خود می گیرد.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٢:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱٥
comment نظرات ()