یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

با این اوصاف، هدفِ اصلی پرانایاما، کنترل و مهار انرژی بنیادین و هدایتِ درستِ آن است. این هدایت به سوی خودشناسی، شناختِ حقیقت و کمالِ انسانی است. در ظهور و تموجاتِ پرانا، سه جنبه ذاتی وجود دارد :

قدرت، دانش و جذبه.

عده ای در تمرینات پرانایاما، به دنبالِ کسبِ قدرت؛ قدرتِ پروازِ جسم، عبور از آتش، خواندنِ فکر دیگران، سنگینی فوق العاده و سبکی و شناوری در فضا، قدرتِ عبور از سطحِ آب و ... .

عده ای نیز سرگرمِ حالتِ جذبه و شعفِ ناشی از آن می گردند ولی به نظر می رسد این دو ره آورد نباید فریبنده رهرو این روشنائی و معرفت باشد و او را از کسب قدرتِ دانش باز دارد.

دانش، روشن شدگی و روشن بینی که کمالِ خودشناسی است، مطمئنأ بهترین هدف در این زمینه تلقی می گردد.

این کنترل بر روی تمام عملیاتِ تنفسی از قبیلِ دم، بازدم و حبس تنفس می باشد. چگونه تنفس کردن نقش به سزائی در سلامتی جسمانی،سلامتی و آرامش روانی دارد. اگر تنفس دچار بی نظمی و درهم و برهمی شود، ذهن دچار آشفتگی و اضطراب می گردد و برعکس کنترل متناسب تنفس می تواند ذهن را از پریشانی و اشتغالات بیمارگونه رها ساخته و ثبات و اراده قوی را به دنبال داشته باشد.

تنفس کامل یعنی استفاده درست از تمام اعضای تنفسی در تنفس عمیق. تنفس عمیق می تواند باعث افزایش سلامتی و طول عمر شود. تنفس ناقص و ضعیف، ضعف بدن، عصبانیت و کمبود کارآئی مغز را سبب می شود.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢٧
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

شرایطِ جسمانی فردی که میخواهد پرانایاما انجام دهد :

فردی که میخواهد تمریناتِ تنفسی انجام دهد، باید از یک حداقل سلامتی نسبی برخوردار باشد، بخصوص از نظرِ قلبی و ریوی.

برای مثال بیماریهای حادِ تنفسی مثل برونشیت حاد  ( عفونت کیسه هوائی )،  لارنژیت حاد ( التهاب حنجره )، نارنژیت حاد (  التهاب حلق )، در این حالات به هیچ عنوان نباید تمرینات تفسی انجام شود. در مورد بیماریهای قلبی، بیماریهای ایسمتیک قلبی ( تنگی عروق که خونرسانی به قلب کافی نیست )، پرانایامائی مثل بهاستریکا در فردی که تنگی عروق دارد و از آن اطلاعی ندارد میتواند باعث ایست قلبی شود. حبس دم نیز برای این بیماران خطرناک است.

قبل از انجامِ تمریناتِ پرانایاما، افراد باید روده ها و مثانهِ خود را خالی کنند، چرا که در طی تمرینات پرانایاما، از آنجائی که فشارِ درونِ شکم به طورِ متناوب بالا و پائین می رود، پُر بودنِ مثانه و روده ها میتواند به صورتِ مانعی در جهت درستِ انجام تمرینات درآید.

معده نیز به خاطرِ همین دلایل باید خالی باشد. رژیم غذائی برای انجام پرانایاماهای پیشرفته کاملأ واجب می باشد.

مکان اجرای تمرینات باید دارای هوای تمیز و پاک باشد. هوا زیاد گرم یا زیاد سرد نباشد. در محل کورانِ هوا قرار نگرفته باشد.

مکانِ اجرایِ تمرینات باید ساکت و بی سر و صدا باشد.

بهترین زمان برای تمرینات قبل از طلوع و قبل از غروب خورشید است.

لباس باید مطابق فصل و آب و هوا باشد نه زیاد و نه کم و کاملأ راحت باشد.

در بهترین وضعیتی که میتوانید بنشینید. بدن ثابت، پشت صاف،قفسه سینه باز و گسترده. سر و گردن صاف و کشیده در امتداد ستون مهره ها عمود بر زمین.

تمریناتِ تنفسی نباید دچارِ وقفه شود حتی یک روز در هفته غیر از ایام بیماری.

باید سعی شود همه روزِ در یک محل ثابت، زمانِ ثابت و لباس ثابت انجام شود.

تنبلی، بزرگترین دشمنِ یوگی است.

پاک و باز بودنِ مجاری بینی، یکی از شرایطِ بسیار مهم برای انجام تمریناتِ تنفسی می باشد. قبل از شروع باید از پاک بودن مجاری بینی مطمئن بود.

*** کسانیکه سریعأ عرق می کنند، رنگ و روی خوبی ندارند یا خیلی زود خسته می شوند، ممکن است مشکلی در دفعِ دی اکسید کربن داشته باشند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢٦
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

علم کنترلِ تنفس برای انتظاماتِ ذهنی :

در متونِ کهنِ یوگا از جمله یوگاسوترا نوشتهِ حکیمِ بزرگ پتنجلی که به روایتی بیش از چند هزار سال قدمت دارد، سومین مرحله از مراحلِ کمال و شناخت، پرانایاماست که منظور کنترل انرژی است. پرانا در واقع همان انرژی بنیادینِ هستی است. همانگونه که در فیزیک معاصر تمام پدیده ها، نهایت به صورت انرژی توصیف می شوند، در یوگا نیز موضوعِ اصلی و هدفِ اساسی رهروِ معرفت، شناخت این انرژی ، کنترل آن و بهره وری از آن می باشد. برخی پرانایاما را انرژی نامرئی موجود در هوا می دانند که دم گرفته می شود در حالیکه پرانا به عنوان انرژی بنیادین، در همهِ حوزه های واحد و جوهرهِ هستی وجود دارد. در جاذبهِ زمین، در نیروی الکتریسیته، در اندرونِ گل زیبائی که مشاهده می کنید، در نور، انرژی جریان عصبی، قدرت فکر، در زیبائی رخسارهِ جوانی که مجذوبش می شوید، در دستهای شفابخش یک درمانگر روحی و یا در آن گیاهِ شفابخش و بالاخره در همهِ جنبه های هستی این انرژی، پراناست که حیات، حرکت و جاذبه را سبب می شود. اگر پرانا کنار برود، ماده قابلیت حرکت و حیات خود را از دست میدهد. در اوپانیشادها آمده است که پرانا اصلِ زندگی و آگاهی است و برابر خودِ حقیقی، یعنی روح و شعور کیهانی ( آتما ) است. پرانای یوگا همانندی بسیاری از انرژی بنیادین در فیزیک معاصر دارد و جای بسی شگفتی و حیرت است که در هزاران سال پیش بدون در اختیار داشتن ابزار علم و تکنولوژی کنونی، چگونه ریشی ها ( روشن بینان حقیقی ) به یافته های عظیم تر از فیزیک کنونی رسیده بودند زیرا در دانش و عرفانِ کهن خصوصآ یوگا علاوه بر شناخت این انرژی بنیادین، ماهیت آن، دو قطبی بودن آن و مهم تر از همه نحوهِ استفاده و کاربرد آن شناخته شده است و نمونهِ بارزِ این حقیقت ، دانش کندالینی یوگاست. در آثارِ معتبر یوگا آمده است این انرژی بینادین به صورت دو نیروی متضاد آپانا و پرانا یا آیدا و پینگالا در امتدادِ ستون فقرات از پائین ترین قسمت آن تا انتهای سر، کانالهائی دارد و در این مسیر در هفت نقطه دارای حوزه و میدان های مرکزیست. هر نقطه را چاکرا یا چرخهِ انرژی گویند. در مکتب ژاپنی ذن این نیرو به نام چی نامیده شده است و دو قطب متضادِ این نیرو، یین و یانگ است. 

راه های تقویت انرژی پرانا عبارتند از ؛

روزهِ سکوت و کم حرفی

انسجام و آرامش ذهنی

کنترل هیجانات و احساسات

کنترلِ آرزو و خواسته

ورزش و حرکات یوگا

تمریناتِ تنفسی یوگا

تغذیه گیاهی

خوابِ مناسب و به وقت

خوابیدن در جهتِ جاذبهِ زمین ( شمال و جنوب )

مدی تیشن

یوگانیدرا

قدم زدن یا ماندن در جنگل و کوه

گرفتنِ انرژی از درختان و خورشید در وقتِ صحیح

عشق ورزی و محبت

تمرینات کندالینی یوگا

فعال کردن چاکراها

و ... .

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢٤
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

چرا یوگا حبس دم را میخواهد انجام دهد ؟

منظورش چیست ؟

یکی پرانا، دیگری خوابِ عمیق می خواهد ایجاد کند که در بیداری به کاوزال بادی رفت.

دکتر بروس فرانسوی در سال 1936 با یک سری آزمایشات روی پرانا و حبس دم بوسیلهِ الکتروکاردیوگرام ثابت کرد که احوالِ یوگی ها شعبده بازی نیست بلکه یک پدیدهِ فیزیولوژیکی اصیل است که یوگی ها در آستانهِ مرگ قرار می گیرند که حقیقت های ماورائی را درک کنند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢۳
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

کنترل و تنظیمِ تنفس یا پرانا :

منظور از پرانایاما در نهایت، حبس می باشد.

وی یاسا معتقد است که حبس وقتی صورت می پذیرد که دم و بازدم متوقف شود.

در آنجا شما پرانا را می بینید و از هوا خبری نیست. یوگا با پرانایاما ابتدا تنفس را تنظیم کرده. زمان دم فرو بردن و دم برآوردن را مرتب می کند. تنفس را ریتمیک می کند و جایگزینِ تنفس نامنظم می کند. سپس روی حبس کار می کند. هر زمانیکه از قربانی باطنی در راهِ خدایان صحبت می شود، صحبت از حبس دم و حبس بازدم است.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢۳
comment نظرات ()