یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

پرانایامه در لغت سانسکریت ؛

یامه : به معنی مهارِ نفس یا حبسِ دم است.

واقعأ این واژه گمراه کننده است.

اگر پرانایامه را درست تجزیه کنیم به دو جزء prana و  ayama ( حرف a در آخر prana و a در ayama بنابر قاعدهِ دستورِ زبانِ سانسکریت با هم a ( آ ) کشیده میشود ) .

دقیقتر بگوئیم prana به معنی تنفس نیست بلکه انرژی حیاتی کیهانی است که در لایهِ خشن به شکل تنفس در موجوداتِ زنده هویدا می شود.

ayama به معنی " گسترش و افزایش " است. بدین سان پرانایامه به معنی " افزودن به انرژی حیاتی " است. به عبارت دیگر، پرانایامه فرایندی است که از طریقِ آن تجلی عینی و به نسبتأ مختصر پرانا تکامل می یابد و تقویت می شود.

همانگونه که دستگاه عصبی پاکیزه تر می شود انرژی حیاتی زندگی بخش ( دمِ جان بخش ) نیز در اجسامِ خشن و لطیف افزایش می یابد. تمریناتِ تنفس بهترین وسیلهِ برای این مقصود است. دم و اندیشه دو تجلی این انرژی حیاتی اند؛ این دو حیراند. وقتی دم زدن آرام باشد جان نیز خود به خود آرام و قرارِ بیشتری می گیرد.یکی از معانی نیروانه " بی دم " است.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٩/٤
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

با انجام دادنِ حرکاتِ قدرتی یا انقباضی، عضلاتِ جدارهِ قلب نیز قوی می شوند که در این حالت قلب با هر ضربان حجمِ زیادی از خون را به سرخرگ آئورت می فرستد که از این طریق به تمام سلول های بدن می رسد: در این حالت نیز همان ارتباط بین بصل النخاع و دستگاه گردش خون برقرار می شود و تعداد ضربان قلب و تنفس کاهش پیدا می کند.

در نتیجه ؛

الف - حرارت یا کورهِ زندگی تحتِ هر شرایط که شده باید دمایِ ثابتِ خود را برای حفظِ حیات نگهدارد، حتی به بهای اضافه کار کشیدن از دستگاه های حیاتی مانند قلب و شش

ب - قلب و دستگاه تنفس به هر اندازه قوی تر و سالم تر باشند، کارکردِ آنها از نظر تعداد کاهش پیدا می کند و برعکس.

ج - انجامِ دادنِ تمریناتِ بدنی و تنفسیِ مناسب مانعِ اضافه کار و فشارِ غیرِ طبیعی به دستگاه های حیاتی و مراکزِ حیات شده، نیروی حیاتی در مراکز حیات ذخیره شده، طول عمر مفید زیاد خواهد شد.

د - کارِ دستگاهِ تنفس و قلب به یکدیگر مربوط بوده، کم کاری یا پرکاری هر یک در دیگری اثرِ مستقیم می گذارد.

ه - بنابر ارتباطِ هایی که بعدأ خواهیم خواند، دستگاه تنفس و قلب با سیستم عصبی و ذهن ارتباط نزدیکی دارند و ناآرامی و آرامش یکی در دیگری اثر مستقیم می گذارد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٩/٢
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

مرکزِ تنظیم کننده ضربانِ قلب و تنفس در زیرِ مخچه ( بصل النخاع ) قرار دارد. هنگامیکه بازدهِ تنفس ها پائین است، اکسیژن کافی به خون نمی رسد و بصل النخاع به طورِ خودکار، کارِ دستگاه تنفسی را بالا میبرد تا کمبود اکسیژن تامین شود، زیرا مراکز تنظیم کننده و حافظهِ حیات در مغز، در هر صورت میخواهند گرمایِ طبیعی 37 درجهِ بدن را به طور ثابت حفظ کنند. در این حالت، جهتِ تأمینِ این کمبود، تعدادِ تنفس در هر دقیقه بالاتر از میزانِ عادیِ آن می شود و چون کارِ دستگاه تنفس و قلب بهم مربوط است، تعدادِ ضربانِ قلب نیز افزایش پیدا می کند، زیرا جریانِ خون حاملِ اکسیژنِ اندک، باید سریعتر به بافت های بدن برسد و سرعت در رسیدنِ اکسیژن این کمبود را جبران می کند. بنابراین مانع از نقصان پیدا کردن حرارتِ کوره زندگی می شود. در این حالت دستگاه تنفس و قلب در تمامِ لحظات حتی در مواقع استراحت، کارِ سنگین و غیر طبیعی دارند.

اینگونه افراد همیشه دارایِ تنفس های ناهنجار و تند و ضربانِ قلب بالا هستند و طبیعی است که اعصاب و ذهن ناآرام و عمر کوتاه پی آمد آن می باشد.

نقطهِ مقابل این حالت هنگامی است که شش ها در یک تنفس اکسیژن کافی جذب کرده، آن را به جریانِ خون می فرستند. در این حالت بر اثرِ ازدیادِ اکسیژن، مرکزِ تنظیم کننده یعنی بصل النخاع برای ثابت نگاه داشتنِ حرارتِ طبیعی بدن، دستورِ کاهش فعالیت را به دستگاه تنفس می دهد و در چنین بدنی چون تنفس ها دارای بازده زیاد هستند و خودبخود  در هر تنفس مقدارِ زیادی اکسیژن واردِ خون می شود، تعدادِ تنفس کاهش پیدا می کند، در نتیجه تعدادِ ضربانِ قلب، پائین تر از حدِ معمول آن می آید زیرا بر اثرِ رسیدنِ اکسیژن کافی به تمامی یاخته ها، نیازی به سرعت بخشیدن مضاعف به جریان خون توسطِ کارِ اضافی قلب نمی باشد. به همین دلیل ضربانِ قلب ورزشکاران معمولأ حدود 50 تا 65 است.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/۳٠
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

اعضائی که در تنفس به طور مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارند و توسط حرکات یوگا تقویت می شوند عبارتند از :

ستون فقرات. گردن. قفسه سینه. شکم. شانه ها. عضلات پشت. بین دنده و دیافراگم

میتوانیم بدن خود را به کوره ای تشبیه کنیم که سوخت آن از راه غذا و هوای آن از تنفس تامین می شود و احتراق حاصل از آن،دمای 37 درجه بدن را موجب می شود. این گرمای ثابت و ملایم که به جز مواقع بیماری، همیشه تقریبأ یکنواخت است به انواع انرژی که به همه آنها نیاز حیاتی داریم، تبدیل می شود. اگر اکسیژنی که به این کوره می رسد، مقدارش کافی و میزان سوخت آن نیز مناسب باشد، مقدار انرژی حاصل از این اشتغال نیز در حد احتیاجات ضروری ما خواهد بود. زیرا عمل تنفس یعنی دروازه ورود و کانال هدایت و جذب اکسیژن به کورهِ حیات. پس تنفس اگر کامل باشد، می تواند در تأمین انرژی زندگی یا نیروی حیات نقشی مستقیم و موثر داشته باشد.

کسانیکه بدنِ ورزش نکرده و ستون فقرات خمیده و شانه های جلو آمده دارند، حجم هوای باقی مانده یا راکد شش های آنها، حتی زمانیکه سعی می کنند نفس عمیق بکشند، به دلیل اینکه آناتومی قفسه سینه آنها از حالت طبیعی خارج شده است به حدود 2 لیتر کاهش پیدا می کند یعنی آنها در تنفس عمیق با حجمی کمتر از نصف ظرفیت شش هایشان تنفس می کنند. در این حالت به خوبی میتوان تصور کرد که بازد تنفس آنها در تنفس معمولی چقدر پائین می آید. در نتیجه هر قدر حجم هوای پویا و قابل تهویه ششها بیشتر باشد، کارآئی دستگاه تنفس افزایش پیدا می کند و در نتیجه ورود اکسیژن و پی آمدِ آن، ساخته شدن انرژی حیاتی در بدن افزایش یافته که آن نیز موجب شادابی و سلامت جسم می گردد.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۸/۳٠
comment نظرات ()