یوگا

کلبه سلامتی

 

فرداهای تو روشن است

هم بدانسان که تو بنیاد می نهی

و چون از گذشته ها به امروز سفر می کنی

هرگز نیاز بدان نیست که تیرگیهای ایام رفته را

همراه خویش بری

امروز ، سرآغاز بخت است

اولین گام به راههای نو

و دستی به سوی همبستگی های نوین

اکنون روز آن است که خویشتن را دریابی

و عشق را به خود هدیه دهی و بردباری را

که سخت نیازمند آنی.                        دونالوین

   + ریحانه سادات رسولی ; ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٢
comment نظرات ()