یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز سی ام ماه

 

بیشتر تاثیرگذار باشید تا تاثیرپذیر صِرف

اجازه ندهید هیچ قید و شرطی بر سرور و شادی زندگی شما تاثیر بگذارد.

از دیگران تنها مواردی را بپذیرید که در رشد و تکامل شما اثر داشته باشد. برای مثال، پیشنهادات و توصیه های سودمند آنها را قبول کنید ولی به فشارها و تحمیل های آنها تن درندهید. انتقادات مثبت و بدون غرض را که از روی خیرخواهی و برای کمک به شماست را بپذیرید، ولی تحت تاثیر خشم و عصبانیت آنها قرار نگیرید. با ایمان و خِرد خود به روشنی و درخشش جهان کمک کنید.

دوستی دیگران را طلب کردن

قلبتان در جستجوی دوستی با دیگران باشد. تصور کنید که یک درخت هیچ شاخ و برگی ندهد در این صورت این درخت هیچ تفاوتی با یک تکه چوب نخواهد داشت.

زمانیکه مردم شما را آزرده خاطر می سازند، زخم ناخوشایند حاصل از آن را با مهربانی، شکیبائی و بخشش، التیام بخشید.

با عبور از منیت ها، فراموش کردن غرورها و کینه توزی ها و با از یاد بردن حسادت ها، بندهای اسارت را از دست و پای عشق مقدس درون قلب هایتان، باز کنید.

بدانید و آگاه باشید که شما با این اقدام مهم، پهنه قلب و ذهن خود را برای پاشیدن بذر الهی مهیا و آماده می کنید.

از شعر و موسیقی خوب بهره مند شوید

زمانی را برای آواز خواندن و یا حتی نجوا کردن شعرها و آوازهای شادی بخش، اختصاص دهید.

در صورتیکه خود را از این موهبت محروم کنید و با این حس شادی بخش مبارزه کنید به زودی خنده و شادمانی از شما دور خواهد شد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
comment نظرات ()