یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز سوم ماه

دقت در انتخاب و حفظ فرم مناسب و درست بدنی در زمان غذاخوردن

در زمان غذا خوردن، صاف بنشینید یا به طور عمود بایستید. شانه های خود را به سمت عقب بکشید، سینه را به سمت جلو متمایل کنید و چانه را موازی با زمین قرار دهید.

گشودن قلب خود به روی دیگران

درهای قلب خود را به روی دیگران و به روی تجربیات زندگی باز کنید. قلب همچون درب یک ساختمان است که تا باز نشود، نور و روشنی به درون آن نمی تابد.

شما قادر هستید با استفاده از شوخی های ساده و خنده های خالصانه امواج غم و غصه و احساسات مزاحم را یک باره از درون خود بیرون بریزید و احساس سبکی کنید.

باید بیاموزید که نسبت به امور زندگیتان، خودتان فکر کنید و تصمیم گیرنده نهائی خودِ شما باشید. به مردم اجازه ندهید که به جای شما فکر کنند و تصمیم بگیرند.

همواره می توانید از مشاوره با انسانهای مثبت و خیرخواه بهره مند شوید ولی تصمیم نهائی را هیچ کس بهتر از خود شما نمی تواند اتخاذ نماید.

سخاوت و بخشندگی

بخشندگی اولین صفت خداوند است بنابراین زمانیکه شما نیز می بخشید، یکی از صفات خدائی، در درونتان تجلی می یابد و به این طریق، خداوند درهای رحمت الهی را آنگونه که شایسته شماست، به رویتان می گشاید.

دیگران را در موهبت های زندگی خود شریک کنید تا چشمه های فراوانی و وفور را بر زندگی خود باز کنید.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۳
comment نظرات ()