یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه روز ششم ماه

حفظ تناسب اندام با انجام حرکات و تمرینات ورزشی یوگا

حیات و نیروی سرزندگی شما در گرو انجام فعالیت های ورزشی مناسب یوگا است. سعی کنید برای حفظ سلامتی خود از نیروی حیاتی برخوردار گردید.

خوشحال و شاد کردن دیگران

شادمانی و نشاط یعنی شاد کردن دیگران. یک دشت پر گل نیاز به آن دارد که توسط درختان احاطه شود نه توسط بناهای مخروبه و ناموزون، شما نیز دشت زندگی خود را توسط شادی و نشاط تزئین کنید.

برای آنکه بتوانید هر نوع تجربه ای را در زندگی بپذیرید باید سعی کنید، قدرت درکتان را تعمیق بخشید.

در این صورت هر تجربه ای اعم از خوب یا بد، در هر سطحی که باشد، برای شما مفید و سودمند خواهد بود.

یکی از راه های پذیرش انواع تجربیات در زندگی تان آن است که در کمال آرامش و سکون، با خردمندی و آگاهی با آنها مواجه شوید.

همیشه تلاش کنید برای دیگران دوستی صمیمی و وفادار باشید و خود را خدمتگزار آنان بدانید.

قدرت انطباق

خود را با تغییرات زندگی منطبق کنید و هرگز با آن از سر جنگ و ستیز برنیائید.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٦
comment نظرات ()