یوگا

کلبه سلامتی

مختصری در خصوص زندگینامه سوامی شیواناندا

1963- 1887 Swami Sivananda سوامی شیواناندا. قسمت دوم

در طی هفت سالی که در بیمارستان کار می کرد اثری عمیق بر بیماران و سایر کارمندان و پزشکان بیمارستان گذاشت. او بسیاری از شبها تا صبح در کنار بستر بیماران خود بیدار می ماند و احساس سلامتی و امید را در دل ایشان زنده نگه میداشت.

در این دوران درکی عمیق و متفاوت از سلامتی بدست آورد. او دریافت سلامتی در پرتو آرامش ذهن و روان و صِحَت اندام است و مداوای جسم به طور مستقل و بی توجه به روان، درمان قطعی نخواهد بود. در نتیجه به تحقیق و بررسی عمیق ترین پیرامون ابعاد وجودی انسان پرداخت. در همین دوران بود که به افتخارات علمی متعددی نائل گشت. او در چندین موسسه مهم علمی عضویت یافت. از جمله انستیتو شفای ملی هندوستان و کتابهای نیز در رشته پزشکی تالیف کرد.

همچنین یک ژورنال پزشکی به نام آمبورشیا تا مدتی توسط او چاپ می شد.

ذهن او فقط متوجه سلامت همه جانبه و کامل تن و روان بود. شاید به همین دلیل بود که لطف الهی، او را به سوی آن بیمارستان کشانده بود تا او نَفس متغیر موجودات و ناپایداری جهان را از نزدیک و در میان بیمارانش به وضوح مشاهده کند. ذهن کنجکاو و دل پاک و آزاده اش او را بر آن داشت تا دست از موقعیت خود برداشته و به زادگاه خود باز گردد با این نیت که چون یک راهب دوره گرد زندگی کند و به آموختن و تمرین هنر یوگا بپردازد. چرا که او اینک می اندیشید یوگا روشی مکمل برای شفای ظاهر و باطن انسان می باشد.

پس از مدتی رهسپار ریشی کش در شمال هندوستان شد، جائی که به ماوای قدیسین شهرت یافته بود. در سال ١٩٢۴ بود که بنا به روایتی کوپوسوامی در سن ٣٧ سالگی و در حالیکه در کنار رود مقدس گنگ نشسته و در حال تفکر بود با یک یوگی قدرتمند و روشن بین که مسحور هاله روشن و درخشان او شده بود آشنا شد. نام این استاد سوامی ویشنودواناندا بود که اثری فوق العاده بر روی کوپوسوامی گذاشت. نام سوامی شیواناندا ساراسواتی ( سوامی : عضو قدیمی ترین انجمن عرفانی هند که در قرن هشتم توسط سوامی شانکارچاریا مجدداً سازمان یافت. هر سوامی رسماً بر تجرد و کناره گیری از خواسته های دنیوی عهد می بندد و خود را وقف مراقبه و خدمت به بشریت می کند. ده شاخه مختلف به انجمن سوامی وابسته هستند که عبارتند از گیری، پوری، بهاراتی، تیرتا، ساراسواتی و غیره. سوامی شری یوکتشوار و پاراماهانسا یوگاناندا متعلق به شاخه گیری-کوهستان- هستند ) را نیز ایشان به کوپوسوامی اعطا کرد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
comment نظرات ()