یوگا

کلبه سلامتی

 

امروز و فقط برای امروز لبخند زدن از درون قلب را امتحان خواهم کرد.

اجازه دهید لبخندی که در قلب شما شکل میگیرد، درون چشم شما جاری و به بیرون از وجودتان تراوش کند. کسانیکه باد در دماغ دارند و لبخندشان از روی غرور است، هیچگاه معنای شادمانی حقیقی را درک نمی کنند. سعی کنید بیشتر مرد عمل باشید و کمتر از خود عکس العمل های سطحی نشان دهید. واکنش های احساسی و سطحی، آسمان حقیقت را ابری، تیره و تار می کنند.

شما باید رفتار خود را بر پایه حقیقت و راستی استوار نمائید و همواره رضایت خداوند را در راس امور خود قرار دهید و سپس منفعت مردم را در نظر بگیرید.

در مواجه با پیروزی ها بلندنظر ، آقامنش و آرام باشید و در رویارویی با شکست ها ، همیشه امیدوار ، صبور و پایدار باشید.

بعد از تجربه یک ناکامی ، تصور نکنید که دیگر هیچ حُسن یا هنری در وجود شما نیست و فکر نکنید که همه درها به رویتان بسته شده است. همیشه این موضوع را به یاد داشته باشید که شکست ، خود ، مقدمه پیروزی است.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٥
comment نظرات ()