یوگا

کلبه سلامتی

مختصری در خصوص زندگینامه سوامی ویشنودواناندا ـ قسمت ششم

اشرام کوچک اما بسیار زیبای دیگری در هیمالیا احداث شده است. این اشرام که با نام " شیواناندا کوتیر " نامیده می شود، در نتالا درست بیرون از اوتارکاشی قرار گرفته است. شیواناندا کوتیر در ساحل رودخانه گنگ جای گرفته است و قرار بر این بود که این اشرا به محل اجرای جالاسامادی سوامی جی تبدیل شود.

سوامی ویشنودواناندا به طور خستگی ناپذیری سعی می کرد تا در افرادی که نزد او می آمدند، درکی قوی و عملی در مورد یوگا و ودانتا به وجود بیاورد. شاگردان او، به تعداد بی شماری شهر و کشور سفر کرده اند تا این حقایق کهن را برای مردم دیگر نیز زنده کنند. سوامی جی تئوری ای از یوگا را به شاگردان خود می آموخت که هدف آن کار بر روی تمام ابعاد شخصیت افراد بود.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
comment نظرات ()