یوگا

کلبه سلامتی

رعایت مواردی مهم قبل از انجام آساناهای یوگا

نکات مهمی که قبل از انجام آساناها بهتر است رعایت شود

٢١. کسانیکه هدفشان از انجام دادن یوگا،  کسب آگاهی، افزایش کارآئی های ذهنی و تجربه آرامش عمیق است، به زمان تأمل بین آساناها اهمیت داده. در آن مدت عمیقاً ناظر تحولات درون خود باشند. در غیر اینصورت بدنسازی کرده اند.

٢٢. در آساناها قرینه بودن بدن، صاف و کشیده بودن ستون فقرات، عمود بودن کف پاها، در امتداد بودن بدن با سر در حرکات خوابیده بسیار مهم است.

٢٣. برای تمرین آساناهای یوگا صبح زود وقت مناسبی است. قبل از شروع تمرین مثانه و روده را کاملاً خالی کنید. بهتر است که آساناها را بعد از دوش گرفتن انجام دهید زیرا بدن سبک و فعال می شود و شخص می تواند آساناهای یوگا را در بهترین حد انجام دهد.

٢۴. زمینی که برای اجرای آساناها انتخاب می شود باید سطحی تمیز و عاری از گرد و غبار باشد. همچنین سطح زمین دارای پستی و بلندی نباشد.

٢۵. لباسها حتماً متناسب با فصل و نخی باشد.

٢۶. لازم است که شخص در طول تمرین ساکت باشد و بر روی تنفس و اعضائی که تحت کشش و فشار قرار دارند تمرکز کند. تمرکز حواس در یوگا برای پیشرفت ذهن و جسم ضروری است.

٢٧. قبل از اینکه شخص آسانای دیگری را آغاز کند باید  عضلات درگیر در آسانای قبلی را رها کند و تنفس او به حالت عادی برگردد و ذهن و جسم آرام شود.

٢٨. از آنجا که به یوگا " فعالیت بدون سختی "  می گویند ، در نتیجه در مدت تمرین آساناها هیچگونه کوشش و تقلائی نباید کرد.

٢٩. آساناهای یوگا را می بایست در طول زمان و به تدریج افزایش داد. با این روش بدن انعطاف می یابد و به راحتی می توان تمامی آساناها را به طور کامل اجرا نمود.

٣٠. آساناهای یوگا یک روند علمی است که بر روی اندامهای داخلی و بیرونی تاثیر مثبت می گذارد. یک مبتدی می باید وقتی شروع به تمرین نماید که تمامی ضروریات و اصول را تحت نظر یک استاد فرا گرفته باشد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٤
comment نظرات ()