یوگا

کلبه سلامتی

رعایت مواردی مهم قبل از انجام آساناهای یوگا

نکات مهمی که باید قبل از انجام آساناها رعایت شود

41. مکث بین هر دو وضعیت را رعایت کنید.

42. سعی کنید تمرینات خود را همه روزه در ساعتی معین انجام دهید و بهترین زمان برای انجام دادن تمرینات صبح قبل از صرف صبحانه یا غروب پس از انجام دادن کارهای روزانه است.

43. در انجام دادن حرکات یوگا همواره سعی کنید که بدن و تنفس ها در فشار و ناراحتی نباشد زیرا کوچکترین احساس منفی در آنها نشان دهنده نقص در عملکرد حرکتی است که انجام میدهید.

44. هنگامیکه در حال رفتن به حالتی و یا در حال بازگشت از آن هستید، سعی کنید که  توجهتان به تنفس و آهنگ حرکت بدن متمرکز باشد و با شمارشی که در ذهن انجام میدهید، زمان آن دو را هماهنگ کنید.

45. مراقب باشید که تنفس تان تحت کنترل شما و آرام باشد. زمانیکه در یک حالت، مکث می کنید، فکر خود را به تنفس ها و بخش هائی از بدنتان که تحت تاثیر کشش و یا انقباض هستند، متمرکز کنید. با اینکار محتویات ذهن شما به جای تفرقه و حواس پرتی تحت پوشش اراده قرار می گیرد.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٦
comment نظرات ()