یوگا

کلبه سلامتی

رعایت فاصله زمانی بین انجام دادن حرکات یوگا

۶١ ـ رعایت فاصله زمانی بین انجام دادن حرکات :

همیشه سعی کنید حرکتی را که انجام میدهید، بلافاصله پس از انجام دادن حرکت قبلی نباشد.

دقت کنید فاصله زمانی بین دو حالت به اندازه ای باشد که تنفس ها و التهابات درون بدن کمی تخفیف یابد.

این زمان نباید آنقدر کم باشد که ضربان قلب و دستگاه تنفس استراحتی نکرده باشد و یا آنقدر زیاد ( بیش از ٢٠ ثانیه ) باشد که عضلات و مفاصل سرد شوند.

این زمان باید به اندازه ای باشد که ضربان قلب به تعدادی مابین حداکثر کارکرد خود در تمرینات و حالات عادی اش برسد.

مثلاً اگر کسی که ضربان عادی او ٧٠ ضربه در دقیقه است و هنگام انجام دادن تمرینات به ١٠٠ می رسد، در لحظات استراحت هنگامی که شماره آنها به حدود ٨۵ رسید، شخص می تواند حرکت بعدی را انجام دهد.یعنی :

ضربان قلب در ١ دقیقه + تعداد ضربان معمولی در ١ دقیقه - حداکثر ضربان در ١ دقیقه

                                                                      ٢


٨۵ = ٧٠ +  ٧٠ - ١٠٠  

              ٢

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۳۱
comment نظرات ()