یوگا

کلبه سلامتی

نکات مهمی که قبل از انجام آساناها بهتر است رعایت شود

٩۴ـ سعی کنید رفتار و کردار منفی پرتوجویان را بررسی کنید.

٩۵ـ از خصوصیات فردی، اجتماعی و خانوادگی پرتوجویان بی اطلاع نباشید.

٩۶ـ به کار خویش ایمان و اعتقاد قلبی داشته باشید.

٩٧ـ مقررات خشک و افراطی را از کلاس دور کنید.

٩٨ـ بکوشید تا سوال پرتوجویان را بی جواب نگذارید.

٩٩ـ از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنید.

١٠٠ـ شاگردان را نسبت به یادگیری درس تشنه کنید.

١٠١ـ بپرهیزید از لحن یکنواخت و تن صدای ثابت

١٠٢ـ تمرینات را تا حد امکان تصویرسازی کنید

١٠٣ـ از امکانات موجود، بیشترین استفاده را کنید.

١٠۴ـ ظاهری آراسته و منظم داشته باشید. زیبائی در سادگی است

١٠۵ـ انتقاد سازنده پرتوجویان را بپذیرید.

١٠۶ـ از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی سوالات قادر نیستید، هراس به خود راه ندهید و به راحتی اقرار کنید که پاسخ آن را نمیدانم.

١٠٧ـ به یاد داشته باشید، معلم هنرمند کسی ست که با ایجاد شرایط و موقعیت های مناسب آموزشی، خود کمتر تدریس می کند ولی پرتوجویان بیشتر یاد می گیرند.

١٠٨ـ ١٠ تا ١۵ دقیقه قبل از شروع کلاس، در محل حضور داشته باشید.

١٠٩ـ اجازه ندهید پرتوجویان بدون شاوآسانا کلاس را ترک کنند.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٩
comment نظرات ()