یوگا

کلبه سلامتی

تفاوت یوگا با سایر ورزش ها

آماده سازی روانی و تاثیر یوگا

۴ ـ اعتماد به نفس

اعتماد به نفس پایه موفقیت قهرمانان در میادین ورزشی ست. کسی که از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردار است ممکن است علیرغم دارا بودن قابلیت ها و مهارت های خوب تکنیکی و جسمی، در روز مسابقه و در میادین ورزش دچار سستی و ضعف شود. بترسد، اضطراب او زیاد شود و کارآئی خود را از دست بدهد.

یوگا یک روش خودشناسی و خودسازی ست و در آموزه های یوگا نوعی معرفت و شناخت وجود دارد که هر ورزشکاری را به حس اعتماد و خودباوری هدایت می کند. ضمناً اعتماد به نفس رابطه تنگاتنگی با حفظ آرامش، تسلط بر خویشتن و تمرکز فکر دارد.

در مراحل اول و دوم یوگا، "یاما" و "نیاما" درس های اخلاقی و اجتماعی وجود دارد.

این آموزه ها مطمئناً به ورزشکار انگیزه ای کامل تر، رفتاری پسندیده تر و شناختی گسترده تر میدهد که مستقیماً در راهیابی آن ورزشکار به هدف حرفه ای و قهرمانی خود تاثیر مثبت می گذارد.

یکی از آموزه های بسیار مهم تغییر دادن هدف ورزشکار از فکر کردن دربارهِ نتیجه بازی و بردن، به آشکار ساختن مهارت ها و بالا بردن قابلیت های فردی و گروهی ست. مجموعه این تعلیمات سبب می شود یک ورزشکار در بعد اخلاقی و رفتار اجتماعی نیز شایستگی های قابل توجه ای را احراز کند و به نمایش بگذارد. مجموعهِ چهار عامل فوق و توجه به رشد در هر یک از این زمینه ها و بکارگیری یوگا، آماده سازی روانی ورزشکاران را به نحو عالی فراهم می آورد.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢۳
comment نظرات ()