یوگا

کلبه سلامتی

تعاریف مختلفی از یوگا

قسمت سوم

راست است که "یوگا" شباهت هائی چند با برخی از مکاتب روانکاوی امروزی دارد.

مثلاً مفهوم تاثراث دیرینهِ ذهنی که در "یوگا" میراث روانی ما را تشکیل می دهد و حاوی تجارب لطیفی ست که ما از زندگی های پیشین خود به میراث برده ایم، ما را به یاد "صور دیرینه" ،"ناهشیاری جمعی" ، مکتب"یونگ" .می اندازد.

بسیاری از معتقدات مکاتب فلسفی هندی اعم از بودائی و چین گاهگاهی شباهت هائی شگرف با برخی از مکاتب فلسفی غربی دارد.

مثلاً ذهن در مکاتب بودائی عنصر جدا و مستقلی است ولی ذهن هیچگاه به طور خالص و خالی از محتوای خود، ظاهر نمی شود و فقط با پدیده های ذهنی مواجه هستند.

ذهن و پدیده های ذهنی تفکیک ناپذیرند.

ذهن خالص،همچون صفحه ای پاک و خالی، فقط در ژرفای "نیروانا" تحقق می یابد.

این مبحث بی شباهت به مفهومی که مکتب"فنومنولوژی" از وجدان و آگاهی دارد نیست.

پایان قسمت سوم


 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٥:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
comment نظرات ()