یوگا

کلبه سلامتی

تعاریف مختلفی از یوگا

قسمت نهم

یوگا، تکنیک و ورزش چند بعدی ست و همزمان هم جسم،هم فکر و هم روانتان را متاثر می سازد و به این خاطر است که می گوئیم شما با هر انگیزه که به سراغ یوگا بیائید نتیجه می گیرید. هر انگیزه ای که در ابتدای آشنائی تان با یوگا دارید ( سلامت جسمی، تناسب اندام و زیبائی،آرامش و غلبه بر نگرانی و تشویش،کنجکاوی و ... ) قابل احترام است و لازم است به آن فکر کنید. اما انگیزه خود را مطلق نکنید یا بهتر است بگوئیم خود را تنها به آن خواسته محدود نکنید،اجازه دهید حالا که به یوگا پیوسته اید و تمرین می کنید مواهب دیگر آن نیز بر رویتان گشوده شود. به این سبب تمرینات خود را پس از ختم نتیجه گیری های مقدماتی ادامه دهید. خودشناسی و خودسازی یک مفهوم بسیار عام تر است،به آن فکر کنیم.

یوگا، طریقی کاملاَ عملی،جدی و شگفت انگیز است.طریقی اسرارآمیز که رازهای خود تنها بر رهروان صادق یعنی کسانی که جداَ و با دقت و هشیاری بسیار به سلوک و طی طریق مبادرت می ورزند،آشکار می سازند.

اصولاَ راهی ست برای مهار امواج فکری و آزاد ساختن کل انرژی فکر از قالبهای محدود اندیشه و عادات ذهنی، لذا راه یوگا نیز راهی به سوی این آزادی است. سلوک یوگا، سلوکی ست بر پایه خلوص فکر و رهائی آن از قیود و محدودیت های اندیشه.

پایان قسمت نهم

برایتان

دلی عاشق

     ذهنی جستجوگر

            نگاهی پرهیزگار

                   و زبانی پرسشگر

                                  می طلبیم

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۳٠
comment نظرات ()