یوگا

کلبه سلامتی

یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

در هند قدرت پرواز،اوج گرفتن به آسمان،فاصله های زیادی را در آنی طی نمودن و در لحظه ای ناپدید شدن از جمله نیروها و کرامات زنده آزادان بوده است. یوگیان در واقع به برکت نیروی کیمیائی ریاضت جسمی لطیف حاصل می کردند و نه فقط می توانستند از قوه جاذبه زمین خارج بگردند بلکه قادر بودندحالت بی وزنی نیز بدست بیاورند و همچون پرنده ای در آسمان پرواز کنند.

معنی مجازی پرواز معجزه آسا، خروج از جسم و قیود و ضمائم مادی است و مراد از آن " از خود درآمدن" و آزادی روح است.

صفت دیگر شمنیسم که وجه تشابهی با "یوگا" دارد،برانگیختن حرارت درون است. این فن مخصوص ریاضت، گویا بین مرتاضان تبتی به حد وفور انجام می پذیرد و حتی به صورت مسابقه نیز درمی آید.

مرید می باید در سرمای طاقت فرسای تبت روی تخته یخی بنشیند، و  از آغاز شب تا بامداد مقدار زیادی کهنه های تر و خیس را با حرارت بدن خود خشک سازد و هر آنکس که موفق شد کهنه های بیشتری را خشک کند، رتبه اول مسابقه را حائز می شود.

برانگیختن حرارت درون چنانکه دیده شد، در کلمه تپس مستتر بوده است. در سرودهای جهانشاهی آفرینش " پراجاپاتی" آفرینش را به نیروی حرارت درون بوجود می آورده است. از طرف دیگر برانگیختن حرارت درون مستلزم آن است که مرتاض به عنصر آتش استیلا و تسلط یافته باشد.

برخی از دراویش کردستان از سلسله قادریه به آتش مسلط هستند. آنان ذغال های گداخته را می بلعند و در حالت وجد و سرور خنجر و کارد به پیکر خود فرو می برند و کوچکترین احساس ناراحتی و درد نمی کنند.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٥
comment نظرات ()