یوگا

کلبه سلامتی

یـــامـــآ - قسمت پانـزدهـم

آهیمسا، یا تمرین عدم خشونت نسبت به خود یا دیگران است.

البته بسیار محتمل است که شما در زندگی خود چنان خواهان چیزی باشید که ریسک آزار رساندن به جسم خود را که محصول سخت کوشی است بپذیرید، اما اغلب به کارگیری تلاش  کوتاه مدت آگاهانه برای رسیدن به اهداف، آن چیزی نیست که سبب خشونت به خویش می شود.

در اغلب موارد این امر ناشی از بی توجهی نسبت به نشانه های عدم توازن در درازمدت است.

این بی توجهی نتیجهِ درگیری مداوم با خواسته ها و اضطراب های ذهنی است و شما قادر نیستید تاثیر آن را بر رفتار خود مشاهده کنید.

ممکن است نسبت به اضطراب درونی خود تنها تا حدود نامحسوسی آگاهی داشته باشید، اما در عین حال نسبت به این احساس ناراحتی، صادقانه واکنش نشان ندهید.

در چنین مواردی شرایطی از پیش تعیین شده بر شما تحمیل می شود که نه تنها ارزش های درونی شما، بلکه توسط ساخته های خیلی ذهنتان کنترل می شود.

رشد درونی و بلوغ فکری از درک این حقیقت حاصل می شود که بپذیرید شما با یک موجود انسانی،رفتاری خشن و ناهنجار داشته اید.

در این میان، این حقیقت که شما خود فرد آزار دیده اید هستید، ماهیت خشونت را تغییر نمیدهد.

از دیدگاه معنوی هرگز نباید هیچ فردی از ابنای بشر از جمله خود را آزار داد.

فهم این موضوع نخستین گام در اجرای آهیمسای فردی است.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٥
comment نظرات ()