یوگا

کلبه سلامتی

یـــامـــا - قسمت شـانـزدهـم

اغلب به دشواری می توانید بین حالات ذهنی چون ترس، تمایل شدید، و ارزش های درونی خویش تفکیک قائل شوید،چرا که تمایل شدیدی در شما وجود دارد که این حالات ذهنی را با خود شما یکی میداند.

اما اگر دقیقاً به درون خود بنگرید، خواهید دید که هر روزه حالات ذهنی بسیاری در شما ایجاد می شوند که هیچ ربطی به هدف و منظور شما ندارند.

راه خلاصی از خشونت علیهِ خویش،جدا شدن از این افکار از طریق شناخت ذهن است.

این هدف اصلی یوگا، مدی تیشن استغراقی و خدمت نوع دوستانه است که کارمایوگا یا سِوا (seva) خوانده می شود.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٦
comment نظرات ()