یوگا

کلبه سلامتی

آسانـــا

این تمرین های یوگا، در واقع دگرگونی نظام عادی حواس و خنثی کردن تمایلات متضادِ آنان است.

بدینسان ذهن دیگر تحت تاثیر جسم نیست و این اولین قدم در راه بازداشتن حواس از دنیای خارج و تجردِ روحانی است.

پتنجلی می افزاید:

یوگی با انجام دادنِ این پرهیزکاریها و واجبات، کشمکش اضداد را فرو می نشاند و از گزند اضدادی که به تنِ ناتوان آدمی روی می آورند، تجرد حاصل می کند و با اختیار کردن ثبات و سکون مطلق، خویشتن را مبدل به عالم جمادی می سازد چنانکه گفته شد، حالات یوگا اولین گامی است که یوگی در راهِ گریز از درجهِ انسانیت برمیدارد و به مددِ آن خویشتن را بی حرکت و ساکن همچون درخت یا تمثال و مجسمه و یا موجودی اساطیری می کرده اند و بدانگونه که تمرکز نیروی معنوی در سطح ذهن، قرار و ثبات خارق العاده ای ایجاد می کند به همانگونه نیز " آسانا " تمرکز نیروی جسمانی ای بوجود می آورد که به واسطهِ آن جسم از پراکندگی اعضاء و احوال خود بدر می شود و در محل و وضعی خاص قرار می یابد و از حرکت طبیعی و جنبش فطری خویش دست برمیدارد و سکون مرگبار عالم جمادی را به خود می گیرد.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٢:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱٥
comment نظرات ()