یوگا

کلبه سلامتی

آسانـــا

طرز نشستن و نحوهِ جایگزیدن که بوسیلهِ آن میتوان از خستگی و تشنج عضلات رهائی یافت، برای آن است که فرد در نهایت بتواند درست بنشیند.

در حالت های معکوس است که فرد، تکنیک رهائی عضلات را یاد می گیرد.

آسانا، یعنی نگهداری بدن در حالتهای ویژه به منظور رشد و  پیشرفت بدن و آرامش فکر.

آساناهای یوگا، اعمال ساده ای ست برای سالم نگهداشتن اندامهای داخلی و بیرونی بدن.

اگر اندامهای داخلی و بیرونی هیچ فعالیتی نداشته باشند، پس از مدتی تنِ آدمی دچار ناراحتی می گردد.

جسم و ذهنِ آدمی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و هر دو احتیاج به مراقبت دارند.

هزاران سال پیش مردم یونان عقیده داشتند که ؛

                   " کوچکترین عامل در ذهن تاثیر مستقیمی در جسم دارند. "

   + ریحانه سادات رسولی ; ۳:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۸
comment نظرات ()