یوگا

کلبه سلامتی

آســـانـــا

انجام دادنِ آسانا، باعثِ خلوص و پاکیزگی در کانالها و رسیدن نیروی حیاتی به جسم و ذهن می شود. تعلیمات یا انتظاماتِ جسمانی که شامل؛ نرمش ها و حرکاتِ جسمانی یا علمِ سالم سازی و متناسب سازیِ بدن است.

آساناهای یوگا طوری طراحی شده اند که به عضلات،مفاصل،پوست،غدد مترشحه داخلی تمرین داده و کارکردِ خوبِ آنها را باعث می گردند.

انجامِ آساناها در دو نوبتِ صبح زود ( بین تاریکی و طلوع آفتاب ) و عصر ( بین غروب آفتاب و تاریکی ) به علتِ تغییراتِ خاصی که در هوا و زمین صورت می گیرد، دارای ارزش و اهمیتِ خاصِ فیزیکی است.

در این دو نوبت، تمامیِ ذرات و موجودات عالم اعم از جماد و گیاه و جانور و انسان به تحولاتی که در شرفِ وقوع هستند واکنش نشان میدهند.

این واکنش ها در سپیدهِ صبح با تغییرِ دما و رطوبت شروع شده و نسیم صبحگاهی را سبب می شود و آن نیز، بر گیرنده های حسی موجودات اثر گذاشته، آنها به صورت آوازها و نغمه ها و ... آشکار می کنند، اگر انسان نیز بر اثرِ زندگی غلط از طبیعت و ذاتِ خویش فاصله نگرفته باشد، به تغییراتِ طبیعت به صورت؛ نیایش،دعا، تمرینات خودسازی و بودن در طبیعت و ... واکنش نشان میدهد.

همچنین در شامگاهان با ناپدید شدنِ خورشید و پایانِ روز، تغییراتِ نقطه مقابل صبح صورت می پذیرد و تمامی موجودات با رها ساختن کار و پویائی و روی آوردن به استراحت و ایستائی به آن واکنش نشان میدهند.

در این دو نوبت، تمام یاخته های تشکیل دهندهِ بدن انسان و سیستم عصبی و تمامِ جنبه های بالقوه ذهنی او تحتِ تاثیر تغییرات و چرخش های عظیمِ طبیعی بوده، برای هر تغییر و تبدیل آگاهانه ( خودسازی ) آماده است.

این واکنش غریزی و ذاتی در انسان در اوقاتِ نامبرده اگر انگیزه و محرکی نیز داشته باشد، بسیار پرتوان تر و موثرتر خواهد بود.

اگر بتوانید برنامه های خود را طوری تنظیم کنید که این دو نوبت را همیشه در اختیار داشته باشید و تمرین های خود را در این زمانها انجام دهید، نه تنها اثر تمرینات را بالا می برید، بلکه تمامِ واحدهای تشکیل دهندهِ سیستم فیزیکی و روحیِ شما با واحدها و چرخش های عظیمِ کیهانی هماهنگ خواهد شد.

 

 

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٧/٦
comment نظرات ()