یوگا

کلبه سلامتی

آســـانـــا

می توانید در مواقعِ مختلفِ روز، جهتِ ثابت و بانشاط نگهداشتنِ حالتهای جسمی و روحیِ خود، از حرکات ایستاده و خوابیدهِ یوگا استفاده مطلوب کنید.

اجرایِ بعضی از حالت های ایستاده در ساعاتِ اولیه روز، رخوت و سنگینی بدن و بی تحرکی ذهن را برطرف کرده،تعادل،چالاکی و هشیاری را جایگزین آنها می کند.

انجام دادن حرکاتِ معکوس در پایانِ روز، خستگی و رکود و حرکت های اضافی بدن و سیستم عصبی را کاهش داده، عضلات و اعصاب قلب نیز استراحت و تمدید انرژی می کنند.

اگر تمرینات صبح انجام می شوند، باید تعداد حرکات ایستاده بیش از حالات دیگر باشند، زیرا شب تا صبح بدن در حالت افقی و استراحت بوده و نیاز طبیعی آن این است که مدتی عضلات و مفاصل مختلف، در حالت مخالف استراحت، تحت کشش و نرمش قرار گیرند زیرا قلب و دستگاه تنفس در این شرایط خود را برای یک روز کاری آماده نموده، جریان خون با فعالیت روزانه تطبیق پیدا می کند.

اگر تمرینات عصر و یا در پایان روز انجام می شوند،باید مدت و تعداد حرکات خوابیده بر ایستاده برتری داشته باشند به خصوص اگر یک روز پرتحرک و فعالی را پشت سر گذاشته باشید، انجام دادن حرکات خوابیده به رسیدن جریان بیشتر خون به سر و ستون فقرات کمک کرده، در نتیجه خستگی ناشی از فعالیت روزانه برطرف می شود و بر اثر تغذیه یاخته های عصبی،سیستم اعصاب و ذهن، آرامش از دست رفته خود را دوباره در پایان روز به دست می آورند.

اگر زمان اجرای تمرینات روزانه شما فقط صبح هاست، جهت کسب آرامش بیشتر بد نیست که در پایان روز نیز ده دقیقه تمرینات خوابیده را انجام دهید و اگر معمولاً عصرها تمرین می کنید جهت کسب انرژی بیشتر ده دقیقه نیز صبح به انجام دادن تمرینات ایستاده بپردازید.

تداوم در انجامِ صحیح حرکاتِ ورزشی یوگا؛ بشاشیت،زیبائی،قدرت و انعطاف پذیری را موجب می گردد.

نکته مهم قابل توجه اینکه برای بدست آوردن اثرات مفید حرکات یوگا فرد می باید این حرکات را به طور صحیح و متداوم انجام دهد.

صرفاً حرکاتِ صحیح و تداوم در انجام آنهاست که می تواند اثرات مفید و چشمگیر جسمانی و روانی به دنبال داشته باشد.

 

 

 

 

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۸
comment نظرات ()