یوگا

کلبه سلامتی

آســـانـــا

سه عمل اساسی یا الفبایِ یوگا عبارتند از :

کشش _ انقباض _ رهائی

در حالت های کششی، طولِ تارهای عضلانی و تاندون ها افزایش می یابد و اگر آن کشش با آرامش انجام شود و خارج از ظرفیت نباشد، گرفتگی و انقباضاتِ عصبی و غیرضروری از آنها تخلیه می شود و عضله و مفصل از تاثیرِ آنها رها می گردد.

در حالتهای انقباضی یا قدرتی برعکسِ حالتِ قبل طول ماهیچه ها کم شده، قطرِ آن افزایش می یابد و سوخت و ساز درونِ آن نیز بالا می رود.در نتیجه با افزایش جریانِ خون، توانِ نیروی عضله بیشتر می شود.

در حالتِ رهائی انقباضات و کشش ها از بین رفته،ماهیچه در حالت استراحت، مواد اضافی موجود در خود مانند اسید لاکتیک و برخی از گازها را تجزیه یا دفع می کند.

هنگامیکه شخص تمرینات یوگا را به طور مستمر طی روزهای متمادی انجام میدهد و همه روزه در محل تمرین خود و در دایره سکوت و دقت ذهنی خویش، حالت کشش،انقباض و رهائی را در جلسات مختلف بارها و بارها به طورِ ارادی ایجاد می کند و دوباره به حالِ عادی بازمی گرداند، در نتیجه ذهن و ارادهِ او در ایجاد این حالات نقش اصلی را بازی می کنند و پس از مدتی که شخص در انجام دادنِ آنها تسلطِ کامل یافت، نتایجِ زیر بدست می آید:

در هنگامِ هجومِ احساساتِ منفی ( اضطراب،خشم،نگرانی، افسردگی،ناامید و ...) بخشی از بدن که خود به خود، تحتِ تاثیرِ حالتهای منفی قرار میگیرد و در آنها کشش،انقباض و سستی و رخوت ناخواسته به وجود می آید، میتواند خود را به سرعت از زیرِ نفوذِ آنها خارج سازد و در این صورت دیگر این حالت ها در بدنِ ما مزمن و قدیمی نمی شوند. زیرا همه روزه شخص، خود، آنها را به وجود می آورد و خود، ناپدیدشان می کند. لذا عملکردِ آنها از غیرارادی به ارادی و تحت کنترل، تبدیل شده شخص موفق می شود توسط انجام دادن آساناهای یوگا و با نیروی اراده و تمرکز و فکرِ خود، کیفیت آنها را بالا برده،بدن خود را از آثار یا علائمی که ناملایمات و ناخواسته ها بر آن نهاده اند پاک و خالی کند.

    

   + ریحانه سادات رسولی ; ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱۱
comment نظرات ()