یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

پرانایاما از دو کلمهِ پرانا prana به معنایِ انرژی حیاتی و آیاما ayama به معنای توسعه و گسترش، تشکیل شده است و پرانایاما یعنی؛ توسعه و بسطِ انرژی.

پرانا، یکی از عالی ترین قوای پروردگار در هستی است که مایهِ حیات و قوای کل موجودات می شود.

این نیری عالی در هستی، کارگزارِ حیاتِ موجودات و در انسان، امکانِ عمل حواس و قدرت اجرای افعال اندام و نیروی تفکر را فراهم می سازد.

پس " پرانا " مشترک لفظی است میان دو معنای کیهانی و انسانی.

اما " آیاما" به معنای گستردگی و توسعه است.

پس پرانایاما یعنی دم گستری یا توسعهِ انرژی حیاتی.

پرانا را کنترل تنفس توصیف کرده اند.

پرانایاما، چهارمین رکن راجایوگای پتنجلی است و آن به معنای توقف خودبخودی تنفس است. (کوالاکمباکا)

در حالیکه پرانایامای مطرح شده در هاتایوگا، تمرینات تنفسی خاصی است که موجب افزایش پرانا و کنترل آن در انسان شده و مقدمه ای برای رسیدن به پرانایامای پتنجلی است که علم کنترل نیروی حیات یا پرانایاما می باشد. پرانا به معنای نیروی حیاتی و یاما به معنای کنترل است.

در یوگاسوترا (فصل دوم _ سوترای 49) در تعریف پرانایاما آمده است :

" کنترل پرانا یا تعدیل تنفس، عبارتست از توقف دم و بازدم، که خود، پس از استواری و مداومت در وضعیت یا نشستی که آسانا نامیده می شود، حاصل آید."


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢
comment نظرات ()