یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

ما 5 پرانا داریم ( پرانای اصلی ) و پراناهای فرعی که اینها در 5 پرانای اصلی محو و ادغام می شوند.

در نهایت هدف از پرانایاما این است که تمامِ پرانایاماها را تبدیل به یک پرانایاما کنیم. تمامِ پراناها را تبدیل به یک انرژی خالص می کنیم که بهش می گوئیم موکیاپرانا.

در زمان حبس دم، موکیاپرانا در بدن شروع به کار می کند.

زمانیکه شما خودتان نفس می کشید 5 پرانا کار می کند، موکیاپرانا راه می افتد.

وقتی شما با پرانایاما توانستید پراناها را کنترل کنید،ذهن را هم می توانید آرام کنید و عمل حسها هم بسیار کُند می شود و آرام آرام در پرانا گم می شود. در حقیقت به علتِ امواجِ پرانا و حرکتهای موجی پراناست که ذهن کار میکند. اگر کنترل پرانا کنید ذهن هم کنترل می شود. زمانیکه شما پرانا را کنترل کردید، هوش ، حس و ذهن شروع می کند به کنترلِ شدن.آپانا بالا می رود. پرانا پائین می آید. وقتی شما کنترل کنید آپانا پائین بیاید و پرانا بالا برود شما دارید عمل آپانا و پرانا را یکی می کنید. این فقط با حبس دم امکانپذیر است. در حبس دم حرکتِ آپانا و پرانا برعکس می شود. شما دارید کنترل پرانا می کنید و در واقع شما دارید اینها را یکی می کنید، آپانا و پرانا را .

به همان طریق که باید مواظبِ نادیها در بدنِ کیهانی مان باشیم به همان نسبت هم باید مواظبِ عصب ها در بدنِ فیزیکی باشیم. آنها باید قوی و پاک باشند برای اینکه بتوانند مقاومت کنند در مقابلِ پدیده های مختلف که روبرو هستیم و این از طریقِ تمریناتِ تنفسی امکانپذیر است.

زمانیکه سعی می کنیم ذهنمان را عوض کنیم نکته های منفی قدیمی به سطحِ ذهن می آیند حتی مثل تصویر و رویا خودشان را نشان می دهند و یک شخص ضعیف و شکننده به همین علت می تواند تمرینات را رها کند و در حقیقت به مادونِ آگاهی برسد و تنها راهی که ما می توانیم جلوِ این کا را بگیریم استفاده از پرانا و انرژی حیاتی است. نادیها باید پاک باشند، اعصاب قوی باشد.

در حقیقت بیشتر مردم پتانسیل تنفسی شان را می شکنند یعنی هرگز یک تنفس کامل انجام نمیدهند. خیلی کم عمق تنفس می کنند. شانه ها قوز دارد. از دردِ پشت و گردن ناراحتند و از کمبودِ اکسیژن. دردهای پشت و گردن به علتِ قوز است . ریه تنگ می شود. اکسیژن نمی رسد. این افراد خیلی زود خسته می شوند و همیشه می گویند: چــــرا ؟

این افراد کسانی هستند که از قدرتِ دیافراگم خود برای تنفس استفاده نمی کنند و فقط از قسمت بالا و وسطِ ریه استفاده می کنند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٩
comment نظرات ()