یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

با این اوصاف، هدفِ اصلی پرانایاما، کنترل و مهار انرژی بنیادین و هدایتِ درستِ آن است. این هدایت به سوی خودشناسی، شناختِ حقیقت و کمالِ انسانی است. در ظهور و تموجاتِ پرانا، سه جنبه ذاتی وجود دارد :

قدرت، دانش و جذبه.

عده ای در تمرینات پرانایاما، به دنبالِ کسبِ قدرت؛ قدرتِ پروازِ جسم، عبور از آتش، خواندنِ فکر دیگران، سنگینی فوق العاده و سبکی و شناوری در فضا، قدرتِ عبور از سطحِ آب و ... .

عده ای نیز سرگرمِ حالتِ جذبه و شعفِ ناشی از آن می گردند ولی به نظر می رسد این دو ره آورد نباید فریبنده رهرو این روشنائی و معرفت باشد و او را از کسب قدرتِ دانش باز دارد.

دانش، روشن شدگی و روشن بینی که کمالِ خودشناسی است، مطمئنأ بهترین هدف در این زمینه تلقی می گردد.

این کنترل بر روی تمام عملیاتِ تنفسی از قبیلِ دم، بازدم و حبس تنفس می باشد. چگونه تنفس کردن نقش به سزائی در سلامتی جسمانی،سلامتی و آرامش روانی دارد. اگر تنفس دچار بی نظمی و درهم و برهمی شود، ذهن دچار آشفتگی و اضطراب می گردد و برعکس کنترل متناسب تنفس می تواند ذهن را از پریشانی و اشتغالات بیمارگونه رها ساخته و ثبات و اراده قوی را به دنبال داشته باشد.

تنفس کامل یعنی استفاده درست از تمام اعضای تنفسی در تنفس عمیق. تنفس عمیق می تواند باعث افزایش سلامتی و طول عمر شود. تنفس ناقص و ضعیف، ضعف بدن، عصبانیت و کمبود کارآئی مغز را سبب می شود.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢٧
comment نظرات ()