یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

پرانایامه در لغت سانسکریت ؛

یامه : به معنی مهارِ نفس یا حبسِ دم است.

واقعأ این واژه گمراه کننده است.

اگر پرانایامه را درست تجزیه کنیم به دو جزء prana و  ayama ( حرف a در آخر prana و a در ayama بنابر قاعدهِ دستورِ زبانِ سانسکریت با هم a ( آ ) کشیده میشود ) .

دقیقتر بگوئیم prana به معنی تنفس نیست بلکه انرژی حیاتی کیهانی است که در لایهِ خشن به شکل تنفس در موجوداتِ زنده هویدا می شود.

ayama به معنی " گسترش و افزایش " است. بدین سان پرانایامه به معنی " افزودن به انرژی حیاتی " است. به عبارت دیگر، پرانایامه فرایندی است که از طریقِ آن تجلی عینی و به نسبتأ مختصر پرانا تکامل می یابد و تقویت می شود.

همانگونه که دستگاه عصبی پاکیزه تر می شود انرژی حیاتی زندگی بخش ( دمِ جان بخش ) نیز در اجسامِ خشن و لطیف افزایش می یابد. تمریناتِ تنفس بهترین وسیلهِ برای این مقصود است. دم و اندیشه دو تجلی این انرژی حیاتی اند؛ این دو حیراند. وقتی دم زدن آرام باشد جان نیز خود به خود آرام و قرارِ بیشتری می گیرد.یکی از معانی نیروانه " بی دم " است.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٩/٤
comment نظرات ()