یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

2. پرانانیگراها prana nigraha :

به معنی تدبیر، کنترل و مهارت است. پس پرانانیگراها، کنترل و تدبیر و تسلط بر جریاناتِ ظریفِ پرانای فردی است. در متونِ یوگا، مانونیگراها به معنای کنترلِ ذهن و انیدریانیگراها نیز به معنای کنترلِ حواس استفاده شده است. در سنت هاتایوگا، فنون بسیاری وجود دارد که تحققِ این هدف را میسر می سازد. این فنون سبب افزایش کنترل و مهارت بر روی عضلات تنفسی و کل دستگاه تنفسی شده و در نتیجه تسلط و آگاهی بیشتری را بر روی جریاناتِ ظریفِ انرژی سبب می شوند. یوگی ها بر اساس این فنون تمام عضلاتِ تنفسی را تحتِ کنترل در می آورند، ظرفیت شش ها را افزایش می دهند. جریان انرژی پرانا و آپانا را متقابلأ افزایش می دهند و خود را برای واپسین مرحله آماده می سازند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٩/٧
comment نظرات ()