یوگا

کلبه سلامتی

 

بدانید که شما سه نفرید :

۱- فردی که خودتان تصور می کنید که هستید ( جسم )

۲- فردی که دیگران تصور می کنند که هستید ( ذهن )

۳- فردی که واقعاْ هستید ( الهی )

خداوند ، در درون شماست. خداوند ، در هر کلام شماست. خداوند ، در هر کردار و پندار شماست. چنان سخن بگوئید ، چنان رفتار کنید  و پندارتان چنان باشد که شایسته عظمت اوست.

امروز ، ثمره و حاصل دیروز است ولی فردا را بوجود خواهد آورد. زندگی مبارزه است، با آن مواجه شوید. آن را تجربه کنید. زندگی رویائی است ، آن را درک کنید. زندگی بازی و مسابقه است ،‌ آن را بازی کنید. زندگی عشق است ، از آن لذت ببرید.

آنچه که خداوند میدهد ، هرگز پایانی ندارد. آنچه که بشر می دهد ، هرگز دوامی ند ارد.

زندگی مجموعه اعمال زیر است : دوست داشتن - شندین - گوش فرا دادن - شادی - سرزندگی - یاوری - یادگیری - زیستن

انسان دارای ذهنی است که افکار را می سازد و دارای قلبی است که افکار را به عمل درمی آورد.

بدانید در جائیکه ایمان هست ، عشق هست . در جائیکه عشق هست ، صلح و آرامش هست . در جائیکه صلح و آرامش هست ، خداوند هست. در جائیکه خداوند هست ، سرور و شعف هست.

کل جهان ، درخت واحدی است. کشورهای مختلف ، شاخه های این درخت هستند. خداوند، ریشه این درخت است. انسانها ، گلهای این درخت هستند. شادی ، میوه این درخت است. خودشناسی ، شیره شیرینی است که در این درخت جریان دارد.

همه راهها به خداوند ختم می شود چرا که هدف یکی است .

بدانید که هر انسانی سرنوشت خویش را در دستهایش حمل می کند.

عشق ، چراغ و نوری است که پیش پای بشر را در بیابان زندگی ، روشن نگه میدارد.

به جای اینکه بر روی تصویر خداوند که در منزل آویخته اید ، نور بتابانید و آن را پرستش کنید ، نورها را در قلب خود روشن نمائید.

جسم ، به منزله چراغ قوه است. چشم ، به منزله لامپ آن است. ذهن ، به منزله باطری آن است. هوش ،‌ کلید به کار اندازنده آن است. فقط هنگامیکه این چهار عالم به اتفاق کار کنند ، نور را خواهید داشت.

تا پیامی دیگر ، شما را به آگاهی مطلق می سپارم.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱
comment نظرات ()