یوگا

کلبه سلامتی

مراقبه کلاس

خداوندا ! آرامش درونم را سپاس

                      راحتی ذهنم را سپاس

                          آسودگی جسمم را سپاس

                                هماهنگی و اعتدالم را سپاس

                                                   شادی درونم را سپاس

                                                     شادمانی و سرورم را سپاس

                                                   این همه نشاط و سرزندگی را سپاس

                                                                                   سلامتی ام را سپاس

                                                                        تندرستی ام را سپاس

                                                              انرژی فراوانم را سپاس

                                                   انسان بودنم را سپاس

                                   آگاهی روز افزونم را سپاس

                                   نیت پاکم را سپاس

                  روشنی ذهنم را سپاس

  خلاء و پاکی درونم را سپاس

 مهربانی ام را سپاس

گذشت و بخششم را سپاس

          صمیمیّت و عشقم را سپاس

              بارش رحمت الهی یت را سپاس

                  امیدواری به خدای مهربانم را سپاس

                                             رضایت درونم را سپاس

                                            این همه شایستگی را سپاس

                                                        رزق و روزی فراوانم را سپاس

                                                                       توانگری الهی را سپاس

                                                                                 والدین خوبم را سپاس

                                                                     دوستان خوبم را سپاس

                                                             میل به تحولم را سپاس

                                              این شوق درونی را سپاس

                                          تولد جدیدم را سپاس

توفیق سپاسگزاری خدای عاشقان را سپاس

                    عشق الهی را سپاس

الها ! ترا سپاس به داده ها و به نداده هایت.

چرا که در داده هایت، نعمت است و در نداده هایت، حکمت.

ترا سپاس بیکران که داده هایت بی کران است

روزی رسانی شکر

ترا سپاس به هرچه داده ای

                                 کم یا بیش

ترا سپاس به هر که داده ای

                                 غیر یا خویش

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
comment نظرات ()